Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 5. 3. 2003Ján Jasovskýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonMinisterstvo pôdohospodárstva 23. 12. 2002 vydalo príkazný list č. 199, ktorý bol doručený na GR Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, v ktorom je uvedený pokyn, že zmluvy presahujúce hodnotu 300 tis. Sk podliehajú schváleniu kancelárie ministerstva pôdohospodárstva. Myslí si pán minister, že je to v súlade s platnými právnymi normami?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Ján Jasovskýminister dopravy SR Pavol ProkopovičNechystáte sa zmeniť rozhodnutie, podľa môjho názoru zbrklé, o rušení prevádzky na regionálnych tratiach?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Ján Jasovskýminister dopravy SR Pavol ProkopovičMyslíte si, že neskoré odovzdávanie údržby ciest do správy VÚC, chaos s tým spojený, nevyjasnené finančné vzťahy, neistota pracovníkov, provizórium majú vplyv napr. na množstvo kamiónov, ktoré blokujú najmä horské prechody?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Ján Jasovskýminister dopravy SR Pavol ProkopovičVo svojom vystúpení v NR SR 22. 10. 2004 som hovoril aj k problematike Telekomunikačného úradu. Prosím o stručnú odpoveď s prísľubom, že podobnú správu dostanem v termíne do 30. 11. 2004.
nezodpovedaná 27. 10. 2004Ján Jasovskýminister dopravy SR Pavol ProkopovičBola dostatočná podpora MDPaT pri realizácii projektu "Návrh na využitie a uvedenie do prevádzky existujúceho technického vybavenia ISD v úseku D1 Mierová - Senecká" pri sprevádzkovaní veľkých informačných tabúl s poskytovaním základných oznamov?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.