Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Jarjabekpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováAko chce vaša vláda zachovať duálny systém v mediálnom priestore? Hovorím o elektronických médiách.
zodpovedaná 8. 9. 2010Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, čo pripravujete v oblasti legislatívy pre výtvarníkov?
zodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, tento štát má obrovský vnútorný dlh, pokiaľ ide o historické pamiatky. Pri svojom nástupe ste avizovali projekt zameraný na ich veľkorysú obnovu so zapojením mimorozpočtových zdrojov. V akom štádiu je tento zámer dnes?
zodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, aké sú zámery ministerstva pokiaľ ide o technické pamiatky? V Prahe nedávno sprístupnili veľkoryso vybudované nové výstavné centrum Národného technického múzea. Dočká sa niečoho podobného aj Slovensko?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, aké priority si váš rezort stanovil pre rok 2011?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, aké kroky pripravujete na aktivizáciu slovenských výtvarných tvorcov? Neuvažovali ste o možnosti zaviazať zákonom veľkých investorov, aby určitým percentom z objemu stavby riešili jej výtvarnú výzdobu ako to platilo v minulosti? Prípadne iný nápad?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, aké budú vaše opatrenia na podporu pôvodnej literárnej tvorby?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerPán minister, pre rezort ste získali areál bývalých Hurbanových kasární. Viete už povedať ako a z akých zdrojov ich budete revitalizovať?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Dušan Jarjabekpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani premiérka, mnohé opatrenia vlády ktorú vediete sa negatívne premietajú do sociálnej situácie občanov Slovenskej republiky. Zdôvodňujete ich opakovane nutnosťou "rozpočtovej zodpovednosti" a radikálnymi úspornými opatreniami. My, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme vzorní a šetríme na sebe i na nákladoch parlamentu už tak obetavo, že si chodíme fasovať papier do skladu, aby sa ušetril plat zriadenca. Ale povedzte nám, ako - konkrétne, nie vo vše objímajúcich formuláciách - šetrí vláda?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Dušan Jarjabekpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováVážená pani premiérka, pre verejnosť nie je tajomstvom, že máte okolo seba tím poradcov, s ktorými konzultujete svoje stanoviská a rozhodnutia. Môžete Národnú radu Slovenskej republiky informovať, koľko máte v súčasnosti poradcov a konzultantov, či už v internom alebo externom pracovnom vzťahu k Úradu vlády a aké sú náklady na ich činnosť?
zodpovedaná 18. 5. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, zo spravodajských relácií sme sa dozvedeli, že Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku na svojej synode prijala uznesenie, že sa začlení do Maďarskej reformovanej cirkvi. Ministerstvo kultúry ako orgán štátnej správy k tomu zatiaľ nezaujalo stanovisko. Môžete nás informovať, ako budete riešiť situáciu, keď pôvodná cirkev alebo jej časť ukončí svoju činnosť a vytvorí sa štruktúra podriadená inej, u nás neregistrovanej cirkvi?
zodpovedaná 25. 5. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, dlhodobým problémom systému podpory nezávislých kultúrnych a umeleckých aktivít je každoročný administratívne i odborne komplikovaný systém posudzovania opakujúcich sa žiadostí o subvencie pre podujatia, ktoré sa pravidelne opakujú. Nepracujete na zmene pravidiel?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, mobiliár bývalej lekárne Svätého Salvatora na Panskej ulici je národná kultúrna pamiatka. Čudné postoje bratislavského magistrátu spôsobili, že sa dostal do súkromného vlastníctva a v súčasnosti je asi v depozitári v Trenčianskych Tepliciach. Nemyslíte, že by bolo vhodné, aby ministerstvo kultúry iniciovalo a možno aj finančne podporilo obnovu historickej lekárne v - pre ňu kedysi účelovo vybudovaných - priestoroch na Panskej ulici?
nezodpovedaná 25. 5. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, mohli by ste nám dať informáciu, aký bol podiel pôvodnej slovenskej tvorby na aktivitách jednotlivých organizácií zriadených ministerstvom kultúry v roku 2010?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Dušan Jarjabekpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, zverejnite, prosím, platy svojich poradcov.
zodpovedaná 29. 6. 2011Dušan Jarjabekminister vnútra SR Daniel LipšicKoľko bude stáť oblepenie policajného zboru nálepkami "Pomáhať a chrániť"? Myslím tým finančné prostriedky od návrhu po oblepenie.
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekpredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, môžete zverejniť platy a odmeny vašich poradcov?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mikuláš DzurindaVážený pán minister, možno ste si všimli, že v pôsobnosti vášho rezortu sú aj slovenské inštitúty, ktoré vo viacerých metropolách sveta predstavujú vysunutý kontakt so Slovenskom a jeho - okrem iného - kultúrou a umením. Mohli by ste nás informovať, aká je ich aktivita v tomto smere v súčasnosti? Koľko prezentácií slovenského umenia usporiadali? Ktorých našich umelcov predstavili v zahraničí?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerSlovenskí kalvíni sú v maďarskej reformnej cirkvi. Aké budú ďalšie kroky ministerstva kultúry v rámci tejto problematiky?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán minister, rozpočet Slovenskej republiky dlhodobo určuje pre rezort kultúry také minimálne objemy zdrojov, ktoré nás radia na chvost medzi štátmi Európskej únie. Naše kultúrne pamiatky sa rozpadávajú, nádejné archeologické náleziská pľundrujú novodobí zlatokopi, kultúrne a umelecké inštitúcie živoria. Nemáte pocit, že je čas urobiť konečne reformu, poskytnúť kultúre potrebné materiálne zabezpečenie a zmeniť legislatívu tak, aby sa do podpory kultúrnych a umeleckých aktivít oplatilo investovať aj súkromným podnikateľom?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mikuláš DzurindaVážený pán minister, Zväz Slovákov v Poľsku podal na krakovskom súde žalobu na poslankyňu NR SR M. Vášáryovú za ohováranie, ktorého sa dopustila vo svojej knižnej publikácii. Ako vnímate túto komplikáciu v našich tradične dobrých vzťahoch s krajinou, predsedajúcou EÚ?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, naša kultúra a umenie je súčasťou širokého spektra európskych kultúrnych a umeleckých aktivít a pomerne často sa u nás prezentujú rozličné súbory a zoskupenia. Ktoré naozaj kvalitné a v dobrom zmysle slova elitné vystúpenia u nás v najbližšom čase uvidíme?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerMôžete potvrdiť alebo vyvrátiť informácie o tom, že divadlá - Nová scéna v Bratislave, Štátne divadlo v Košiciach, či Štátna opera v Banskej Bystrici by už nemali patriť pod ministerstvo kultúry?
nezodpovedaná 6. 7. 2011Dušan Jarjabekminister kultúry SR Daniel KrajcerVážený pán minister, nedávno ste spolu s premiérkou verejnosť informovali o možnosti zriadiť v Hurbanových kasárňach Múzeum zločinov komunizmu. Mám tomu rozumieť tak, že meníte svoju predstavu o využití areálu kasární, o ktorej ste nás pred časom na moju otázku informovali? Ktorá z inštitúcií, ktoré sa mali do kasární podľa vašej predstavy presťahovať ostane vo svojej pôvodnej budove?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.