Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 24. 3. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPripravujete novlizáciu zákona č. 542/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve a škoklskej samospráve. Čo bude jej obsahom?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikBlíži sa 28. marec, Deň učiteľov. Čo spraví vláda pre zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikUvažuje Ministerstvo školstva novelizovať zákon o študentskom pôžičkovom fonde?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAko je možné riešiť vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Milan Ištvánminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošUvažuje Ministerstvo pôdohospodárstva o prispôsobení štud. odborov poľnohospodárskych učilíšť požiadavkám trhu, keďže väčšina ich absolventov je v súčasnosti nezamestnaných?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPripravuje Ministerstvo školstva výstavbu a rekonštrukciu vysokoškolských internátov?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte možnosť uplatnenia absolventov SOU a SOŠ v praxi? Aké sú v tejto oblasti trendy na trhu práce?
zodpovedaná 7. 7. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikJe reálne, že v roku 2000 vloží vláda do Študentského pôžičkového fondu 100 mil. Sk a neskôr ďalších 200 mil. Sk, aby bol obrátkový?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPripravuje MŠ SR novelu zákona o študentskom pôžičkovom fonde a čo bude jej obsahom?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAké trendy sú na slovenskom trhu práce v oblasti zamestnanosti absolventov stredných škôl? Ako hodnotíte tento stav?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikKedy vznikne vládny výbor pre mládež a kto bude jeho členom?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNájde vláda SR finančné prostriedky na lepšie vybavenie stredných škôl výpočtovou technikou?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe vláda informovaná o tom, že mnohé základné a stredné školy by mohli byť zatvorené kvôli nedodržiavaniu bezpečnostných a hygienických predpisov?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMohli by ste ma presvedčiť o tom, že školstvo patrí k prioritám slovenskej vlády?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAká je budúcnosť vybavovania stredných škôl výpočtovou technikou?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikMohli by ste porovnať vybavenosť stredných škôl výpočtovou technikou v SR a v EÚ?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikKoľko stredných škôl v SR je zapojených do siete Internet?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČo očakávate od existencie Rady vlády pre deti a mládež a aké bude jej zloženie?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNeohrozí desaťpercentné prepúšťanie v školstve fungovanie tohto rezortu?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČo robí vláda pre zlepšenie vybavenosti stredných škôl počítačovou technikou?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikČo očakávate od existencie Rady vlády pre deti a mládež a aké bude jej zloženie?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikSte spokojný s úrovňou vybavenia stredných škôl výpočtovou technikou?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikV akom štádiu sa nachádza realizácia projektu Infovek?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikNeohrozí desaťpercentné prepúšťanie v školstve fungovanie tohto rezortu?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV akom časovom horizonte poskytuje vláda SR už schválenú finančnú pomoc povodňou postihnutému mestu Krupina?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPripravuje vláda SR výstavbu nových vysokoškolských internátov?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe pravda, že vláda SR pripravuje 10 %-né prepúšťanie pedagogických pracovníkov v školstve?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVyčlení vláda SR finančné prostriedky na rekonštrukciu Študentského domova Ľudovíta Štúra v Bratisalve?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo prísun vládnej finančnej pomoci pre povodňou postihnuté mesto Krupina trvá tak dlho?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPočas vašich ciest po republike navštevujete aj vysokoškolské internáty? Poznáte ich katastrofálny technický stav a zaoberá sa ním vláda SR?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSte spokojný s vybavenosťou stredných škôl výpočtovou technikou a s ich napojením na internet?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Milan Ištvánminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošPrečo prísun vládnej finančnej pomoci povodňou postihnutému mestu Krupina trvá tak dlho?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaHľadá vláda finančné prostriedky na rekonštrukciu chátrajúcich vysokoškolských internátov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte vybavenosť stredných škôl výpočtovou technikou a ich napojenie na internet?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNašla vláda finančné prostriedky na rekonštrukciu študentského domova Ľudovíta Štúra v Bratislave?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaHľadý vláda finančné prostriedky na výstavbu nových vysokoškolských internátov, konkrétne napríklad v Bratislave?
zodpovedaná 3. 11. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko hodnotíte doterajšie vybavenie stredných škôl výpočtovou technikou a úroveň ich napojenia na internet?
zodpovedaná 17. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNeohrozí 10-percentné prepúšťanie v školstve fungovanie tohto dôležitého rezortu?
zodpovedaná 17. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPatrí školstvo medzi priority slovenskej vlády?
nezodpovedaná 17. 11. 1999Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZaoberá sa vláda Slovenskej republiky zlým stavom vysokoškolských internátov?
nezodpovedaná 17. 11. 1999Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAké sú doterajšie výsledky procesu racionalizácie stredných škôl, špeciálne v Banskobystrickom kraji?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiV rámci prístupového procesu je nevyhnutná rekodifikácia pracovného práva na SLovensku. V akom je štádiu? Newbude jednou z jeho bŕzd?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiV čom spočíva reforma pracovného práva, ktoré by mala podľa výrokov niektorých politikov poškodiť či skomplikovať reformu verejnej správy?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiViac ako dva mesiace pracuje medzirezortná komisia pre riešenie problémov nezamestnanosti. Aké sú výsledky jej práce?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy zvýšite sociálnu ochranu zamestnancov, ktorých práva sú dnes vďaka vysokej nezamestnanosti často hrubo porušované?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAko je možné odpolitizovať štátnu správu a zvýšiť jej efektivitu a profesionalitu?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Milan Ištvánminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAudit štátnej správy údajne prináša efektívne riešenia, ktoré však nebude možné zrealizovať kvôli zákonom o štátnej službe a o verejnej službe. Aké je vaše stanovisko?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaUvedomuje si vláda problém zatekajúcich striech na budovách slovenských škôl? Je vláda pripravená tento problém riešiť?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Milan Ištvánpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRok 2001 je rokom dobrovoľníctva - neuvažuje vláda o príprave zákona o dobrovoľníctve?
zodpovedaná 4. 10. 2000Milan Ištvánminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikKedy Ministerstvo školstva spracuje a predloží do vlády vyhlášku Ministerstva školstva SR o špeciálnych výchovných zariadeniach a o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.