Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 2. 12. 1998Imrich Andrejčákpredseda vlády Mikuláš DzurindaJe pravdou, že ste zamestnali na Úrade vlády vyše 7 mládežníkov - cyklistov, ktorí vás sprevádzali pred voľbami v kampani na miesta poradca predsedu vlády? V ktorej úlohe z PVV sú schopní vám radiť?
zodpovedaná 2. 12. 1998Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa ministerstve vznikli po vašich vyhláseniach o znížení počtov obavy o sociálne podmienky vojakov. Teraz otázka: Zamýšľate ľudí pri znížení prepustiť alebo umiestniť v Bratislave? Pre koľko vysokých dôstojníkov máte funkčné miesta mimo Bratislavy a pripravené byty?
zodpovedaná 2. 12. 1998Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNavrhli ste odvolať doterajšieho náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky generála Mikluša. Môžete verejne a pravdivo vysvetliť skutočné dôvody odvolania náčelníka Generálneho štábu z funkcie?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisJe pravdou, že zámer reorganizácie ministerstva nebol posúdený odbornými sekciami a generálnym štábom, ale vypracovala ho úzka skupina osôb bez praxe a vzdelania pre operačnú alebo srategickú úroveň velenia?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerV priebehu rozpravy k Programovému vyhláseniu vlády 2. 12. 1998 odzneli konkrétne údaje o prípadoch, kedy ste ako minister vlády porušili zákon. Budete v porušovaní zákonov SR naďalej pokračovať?
nezodpovedaná 16. 12. 1998Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisAké praktické kroky ste uskutočnil k obnove bojaschopnosti letectva ASR a dokedy bude schválený plán obnovy?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerŽiadam vysvetliť aký bol postup spracovania a prerokovania návrhov na zmenu štruktúr v PZ. Kedy a kto navrhol zmeny a kým boli schválené, keď teraz predstavitelia PZ ich odmietajú ako neuvážené?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisReorganizačné zmeny na ministerstve nie sú v súlade so schválenou koncepciou v ROŠ. Žiadam vysvetliť kto vypracoval kedy a kto a kedy schválil zvýšenie počtu sekcií na Ministerstve obrany?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Imrich Andrejčákpredseda vlády Mikuláš DzurindaJe pravda, že ste obdržal zo zahraničia protestný list z dôvodu obmedzovania práv skupiny pracovníkov STV? Koľko a kto vám ich zaslal?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa základe akého právneho predpisu ste odobral právomoc ŠTMO, predložiť verejný dokument do VOB? Je pravdou, že je tomu tak preto lebo je nominovaný na funkciu za KDH?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisAké opatrenia ste prijal a ako sú realizované na obnovu bojaschopnosti letectva Armády SR?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisDňa 4.2.1998 vo Výbore pre obranu a bezpečnosť ŠT MO gen. Pivovarči povedal, že nie je žiadny problém ešte v uvedený deň doručiť výboru Čiernu knihu MO. Podľa jeho vyjadrenia dňa 5.2. toto nemohol splniť lebo platí nariadenie ministra, že iba minister môže dať súhlas k podaniu informácie pre členov VOB. Dokedy bude toto nariadenie na MO v platnosti?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerAký bol konkrétny postup posudzovania, spracovania a schválenia organizačných štruktúr Policajného zboru?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisŽiadam vysvetliť o koľko funkcií pre vojakov a o koľko funkcií pre občianskych zamestnancov ste rozhodol znížiť počet MO a dokedy?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol Kanis Je pravdou, že vojenským špeciálom spolu s vami do RF letel aj váš syn? Ak áno, žiadam vysvetliť kedy a koľko bolo zaplatené za cestu lietadlom.
nezodpovedaná 24. 2. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisVyhlásili ste, že už koncom roka 1999 bude GŠ Armády SR presťahovaný do Bratislavy. Pýtam sa o akú časť GŠ pôjde a k akému termínu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerV koľkých okresoch SR ste rozhodol zrušiť okresný stupeň riadenia PZ a prečo? K akému termínu budú zrušené?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerKoľko policajtov opustilo služobný pomer od vášho nástupu do funkcie a koľko žiadostí o prepustenie zo služobného pomeru policajtami je podaných?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisJe pravdou, že v jeseni tohto roku bude zlúčené MO a GŠ? Koľko finančných prostriedkov takýto krok vyžaduje a ako sú zabezpečené?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerVaše aktivity a rezortné vyslovenie indícií v súvislosti s politickou vraždou J. Duckého akosi ustali. Je to preto, že vraj na vyšetrení vraždy sa už intenzívne nepracuje? Dôkazom je vraj presunutie policajtov na iné nedôležité, resp. zbytočné akcie - ako ochrana NR SR v dňoch 16. a 17. 3. "pred nikým" a stráženie vchodu do domu JUDr. L. Polku?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerKoľko príslušníkov PZ odišlo zo služobného pomeru od 1. 12. 1998 dodnes a koľko ďalších má podanú žiadosť o ukončení služobného pomeru?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa tlačovej besede MO 16. 3. 1999 bolo vyhlásené zlúčenie MO a GŠ a vytvorenie ďalších nových veliteľstiev. Môžete vysvetliť ako pri vytvorení ďalších veliteľstiev sa dá aspoň teoreticky znížiť počet ľudí? Potvrdil vám takúto hypotézu aspoň jeden dôstojník operačného smeru (odbornosti)?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa tlačovej besede MO 16. 3. 1999 bolo oznámené, že koncom roka 1999 sa GŠ zlúči s MO a stane sa súčasťou štátnej správy. Takáto zmena pôsobnosti sa môže vykonať len na základe zákona. Ako mienite toto zabezpečiť?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisMôžete menovať štáty NATO alebo iný demokratický štát, v ktorom vojenský letecký útvar komerčne podniká? Ktorý zákon SR takúto činnosť armády dovoľuje?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa tlačovej besede MO 16. 3. 99 bolo vyhlásené zlúčenie MO s GŠ a vytvorenie ďalších nových veliteľstiev. Môžete vysvetliť ako pri zvýšení počtu veliteľských stupňov velenia sa dá znížiť aspoň teoreticky počet ľudí v nich? Potvrdil vám takúto hypotézu aspoň jeden dôstojník vševojenského operačného smeru(odbornosti)?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisŽiadam, aby ste vymenoval štáty NATO alebo inej demokratickej krajiny, v ktorej vojenský letecký útvar komerčne podniká s vojenskou technikou?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerVaše aktivity a razantné vyslovovanie indícií v súvislosti s politickou vraždou J. Duckého akosi ustali. Je to preto, že vraj na vyšetrení vraždy sa už intenzívne nepracuje? Dôkazom je vraj plnenie iných "dôležitých" úloh ako je stráženie budovy NR SR skoro 100 policajtami, ale aj stráženie vchodu do domu, kde býva JUDr. L. Polka?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisNa tlačovej besede MO 16. 3. 1999 bolo oznámené, že koncom roka 1999 sa zlúči GŠ s MO a stane sa súčasťou štátnej správy. Môžete vysvetliť koľko finančných prostriedkov bude zlúčenie stáť a za čo?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisDňa 24. 3. sa vracal do vlasti prvý slovenský kozmonaut plk. Bella. prečo ste ako minister obrany na jeho prílet nečakal už na letisku?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerSúhlasíte s tým, že ak je na verejnom mieste vylepená fotografia občana SR a pod ňou hanlivé a urážlivé nápisy, môže byť toto hodnotené, že poškodený neutrpel žiadnu vážnu ujmu alebo ohrozenie vážnosti u spoluobčanov, v zamestnaní alebo nerušenie rodinných vzťahov. Údajne len preto, že pod fotografiou nebolo meno občana na fotografii. Platí táto zásada aj u členov KDH?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisMôžete dať verejný prísľub a záruky, že všetci vojaci a občianskí pracovníci vojenskej správy dostanú včas a úplné nároky, ktoré im zo zákona prislúchajú v roku 1999? Akú sumu musíte na tieto nároky vyčleniť?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerPovažujete za normálny stav situáciu,keď minister bez porady so štátnym tajomníkom vyhlási, že majetok, ktorý je v správe iného ministra prevezme a bude ho komerčne využívať? Alebo ste si nevedeli dať rady s letkou MV?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerKoľko príslušníkov PZ odišlo zo služobného pomeru od 1. 12. 98 a koľko ďalších má podanú žiadosť o ukončenie služobného pomeru?
zodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisKoľko občianskych zamestnancov armády v posádke Trenčín prepustíte zo zamestnania v Trenčíne v súvislosti so sťahovaním Generálneho štábu do Bratislavy a koľko finančných prostriedkov ste na ne vyčlenili z rozpočtu?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerOznámil vám minister obrany P. Kanis, že štátny tajomník Ministerstva obrany zneužil svoje politické postavenie a čerpal financie v rozpore s právomocou vo veľkom rozsahu? Vyzvete vyšetrovateľov, aby tento prípad neoznámenia polícii preverili?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisChcem, aby ste oznámili, ktorý deň ste oznámil Policajnému zboru, že štátny tajomník Ministerstva obrany zneužil postavenie a dal príkaz použiť financie v rozpore s normou platnou v SR?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister vnútra SR Ladislav PittnerRozhodli ste o zrušení Okresného riaditeľstva v niektorých okresoch a sľúbili ste, že sa posilí počet policajtov na uliciach. Môžete povedať koľko policajtov bude znížených vo funkcii a koľko finančných prostriedkov na dôsledky tohto rozhodnutia máte v rozpočte roku 1999?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisKoľko finančných prostriedkov máte vyčlenených na pokrytie nákladov v súvislosti so zlúčením Ministerstva obrany a generálneho štábu v rozpočte na rok 1999?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisKoľko percent dôstojníkov terajšieho generálneho štábu bude pracovať na Ministerstve obrany v Bratislave po zlúčení Ministerstva obrany a generálneho štábu?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol Kanis V armáde ste pripustili zasatvenie letovej prevádzky letectva. Môžete oznámiť k akým termínom a koľko pilotov stratí nárok na príplatok za triednosť? Koľko ušetrí rezort zastavením leteckého výcviku?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisStravovanie vojakov je zákonom garantovaná povinnosť Ministerstva obrany zabezpečiť finančné prostriedky na celý rok. Sťahovanie generálneho štábu do Bratislavy je len vaše politické rozhodnutie. Prečo ste dopustili porušenie zákona a nezabezpečili v rozpočte finančné prostriedky na stravovanie vojakov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Imrich Andrejčákpredseda vlády Mikuláš DzurindaAko vyriešite problém telefonovania do Sita z Vášho ministerstva - z ministerstva Vašej vlády?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Imrich Andrejčákminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAko vyriešite problém telefonovania do Sita z vášho ministerstva?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Imrich Andrejčákminister kultúry SR Milan KňažkoAko vyriešite problém telefonovania do Sita z vášho ministerstva?
zodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákpredseda vlády Mikuláš DzurindaAké dôsledky ste vyvodili z toho, že pre nerešpektovanie stanoviska velenia NATO ministrom P. Kanisom, ste bol pozvaný na koberec do Bruselu? Kedy Vás z podobného dôvodu pozvú zase?
zodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisAké úlohy vám uložil premiér Dzurinda potom, čo bol informovaný štátnymi tajomníkmi (Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo obrany) o výtke na vašu adresu za nerešpektovanie odporúčania veliteľa NATO?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisČo je pravda na tom, že ministerstvo predáva z armádnych skladov NZ automobilnú techniku civilným firmám ako šrot (neupotrebiteľnú) a v útvaroch armády zostáva neopravená a nepoužiteľná technika vo veľkom počte?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisAké budú skutočné naviac výdaje na činnosť Generálneho štábu v Bratislave v roku 2001?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisV relácii Pressclub prikladal náčelník Generálneho štábu gen. Cerovský veľký význam tzv. Personálnemu auditu, ktorý bol urobený. Ako dlho ho budete tajiť pred VOB ak je naozaj tak dôležitý?
nezodpovedaná 13. 12. 2000Imrich Andrejčákminister obrany SR Pavol KanisAké boli skutočné naviac výdaje na činnosť Generálneho štábu v Bratislave v roku 2000 za obdobie 1. 1. - 1. 10. alebo 1. 11. 2000?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.