Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 12. 2010Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikVážený pán minister, stomatologická starostlivosť na Slovensku je ohrozená starnutím zubných lekárov, ich postupným odchodom do dôchodku a slabým prílivom nových stomatológov z lekárskych fakúlt(Bratislava+Košice) z dôvodu nízkeho počtu študentov, odchodu do zahraničia a pod. Ako vnímate tento problém a ako by ste ho chceli riešiť?
zodpovedaná 2. 2. 2011Milan Gaľaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte závery stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli vo vzťahu k udalostiam v Bielorusku po voľbách roku 2010?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPred niekoľkými týždňami prebehla médiami správa o hroziacej epidémii syfilisu na východnom Slovensku v okrese Trebišov. Aká je situácia dnes, aké opatrenia boli vykonané?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Milan Gaľaminister kultúry SR Daniel KrajcerAko hodnotíte stav pripravenosti mesta Košice na prevzatie úlohy európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikAko budete riešiť situáciu v stomatológii, kde hrozí akútny nedostatok zubných lekárov z titulu odchodu do dôchodku, odchodov do zahraničia a nízkeho počtu študentov stomatológie?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPred niekoľkými týždňami znepokojila našu verejnosť správa o epidémii syfilisu (Lues) v okrese Trebišov. Aký je skutkový stav v súčasnosti, aké opatrenia rezort urobil proti šíreniu tejto nebezpečnej choroby? Ďakujem.
nezodpovedaná 9. 2. 2011Milan Gaľaminister životného prostredia SR József NagyPán minister, aká je situácia v likvidácii odkaliska nad obcou Slovinky, ktoré obsahuje veľké množstvo toxických zlúčenín po spracovaní medi. Situácia pripomína stav pred hliníkovou haváriou v Maďarsku. Kto je majiteľom odkaliska, ktoré je časovanou ekologickou bombou?
nezodpovedaná 23. 3. 2011Milan Gaľaminister životného prostredia SR József NagyPán minister, aká je situácia pri likvidácii odkaliska nad obcou Slovinky, ktorá tvorí časovanú ekologickú bombu, obdobnú ako úložisko odpadu pri výrobe hliníka v Maďarsku. Kto je vlastne majiteľom odklaliska?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Milan Gaľaminister životného prostredia SR József NagyVážený pán minister, ako chce váš rezort riešiť likvidáciu úložiska nebezpečného odpadu nad obcou Slovinky, ktoré je časovanou ekologickou bombou podobnou ako skládka odpadu hliníka v Maďarsku? Kto je vlastníkom odkaliska?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikZ výzvy zameranej na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti OPZ 2011/21/01 boli z procesu vylúčení žiadatelia z Prešovského kraja. Nepovažujete tento krok za diskriminačný?
zodpovedaná 1. 6. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik26. apríla 2011 ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu OPZ 2011/21/01 na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, hlavne ambulantných zdravotníckych zariadení. Na str. 11 výzvy sú z procesu vylúčení žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Nepokladáte takéto vylúčenie za diskriminačné a jednak v rozpore s cieľmi konvergencie?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľapredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani premiérka, ubehol rok od volieb. V akom stave ste prebrali Úrad vlády?
zodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľaministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáPani ministerka, ako hodnotíte stav, v ktorom ste pred rokom preberali svoj rezort a aké zásadné kroky ste podnikli na zlepšenie fungovania ministerstva?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mikuláš DzurindaPán minister, s akou krajinou ste za posledný rok viedli najužšie bilaterálne rozhovory?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mikuláš DzurindaVážený pán minister, v druhom polroku 2011 preberá predsedníctvo v Rade EÚ Poľsko. Ako hodnotíte deklarované ciele poľského predsedníctva?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaPán minister, ako hodnotíte stav, v ktorom ste pred rokom preberali svoj rezort a aké zásadné kroky ste podnikli na zlepšenie fungovania ministerstva?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Milan Gaľapodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, ako hodnotíte stav, v ktorom ste pred rokom preberali svoj rezort a aké zásadné kroky ste podnikli na zlepšenie fungovania ministerstva?
nezodpovedaná 7. 9. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPán minister, ako hodnotíte implementáciu smernice EÚ o cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti do právneho systému SR?
nezodpovedaná 19. 10. 2011Milan Gaľaminister zdravotníctva SR Ivan UhliarikPán minister, v akej fáze transpozície je v súčasnosti smernica EÚ o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore? Ďakujem! - otázka bola stiahnutá 20. októbra 2011

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.