Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 10. 5. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké opatrenia ste zaviedli voči lekárom, ktorí vyberajú od pacientov tzv. "dobrovoľné finančné príspevky"? Aké zmeny plánujete v systéme financovania zdravotníctva?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV rámci transformácie zdravotníctva do konca júna 2000 mala byť stabilizovaná a uzatvorená sieť zdravotníckych zariadení, reprofilizácia a redukcia lôžok. V akom štádiu riešenia sa nachádza Ministerstvo zdravotníctva SR? Splnili krajskí koordinátori vaše očakávania?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčOkrem zvýšenia miezd štátnych zdravotníckych pracovníkov, čo považujete za prioritu č. 2; č. 3 ev. prioritu č. 4?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčPodľa získaných informácií od krajských koordinátorov návrh siete rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotníckej pomoci Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo ešte v roku 1999. Kedy plánujete schváliť sieť rýchlej lekárskej a zdravotníckej pomoci?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčKtoré priority v oblasti transformácie zdravotníctva považujete za reálne splniteľné v I. polroku 2001?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy mienite zaviesť novú kategorizáciu liekov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčSte spokojný so súčasným stavom poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sieti?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčKtoré transformačné kroky považujete za prioritné v roku 2001?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Barnabás Ferkóminister zdravotníctva SR Roman KováčKtoré transformačné kroky považujete za prioritné v r. 2001?
nezodpovedaná 21. 3. 2001Barnabás Ferkópredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chce riešiť vláda súčasnú situáciu v zdravotníctve?
nezodpovedaná 28. 3. 2001Barnabás Ferkóministerka financií SR Brigita SchmögnerováAké čiastky plynuli do pokladne štátu od r. 1993 do súčasnosti zo spotrebných daní a DPH za tabak, tabakové výrobky a alkohol, a ako ich štát použil a mieni používať?
nezodpovedaná 4. 4. 2001Barnabás Ferkóministerka financií SR Brigita SchmögnerováKoľko finančných prostriedkov získal štátny rozpočet od r. 1993 zo spotrebnej dane a DPH za tabak, tabakových výrobkov a aký bol rozdeľovací mechanizmus medzi jednotlivými rezortami?
nezodpovedaná 13. 6. 2001Barnabás Ferkópredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPovažujete za správne, že NÚP vymáha penalizačné faktúry za oneskorené platby za roky 1997-1998 od zdravotníckych zariadení?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.