Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrešovský kraj má dnes najvyššiu nezamestnanosť a priemerne najnižšie mzdy. Hospodárstvo v tomto regióne je v kolapse a hrozí enormný nárast nezamestnanosti. Bude vláda riešiť problémy regiónov špecificky alebo komplexne? Ako špecificky, aké prvé kroky podnikne na oživenie prešovského regiónu a zníženie nezamestnanosti?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy začnete stíhať, resp. kedy uskutočníte pred voľbami sľubovanú dôslednú daňovú kontrolu vo VSŽ a osobitne Alexandra Rezeša?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkominister kultúry SR Milan KňažkoMôžete nám poskytnúť podrobnú informáciu o bronzových bustách tých, ktorí sa zaslúžili o vznik SR?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikZUŠ v Giraltovciach sídli v prenajatých priestoroch. Dnes ju navštevuje 390 detí. a záujem o túto školu neustále narastá. Žiaľ, z kapacitných dôvodov nie je možné rozšíriť výučbu. Neuvažuje ministerstvo riešiť problém odkúpením budovy pre ZUŠ s možnosťou rozšírenia výučby?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAké sú predstavy MH o podpore exportu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikNa ZŠ Ul. Budovateľskej v Giraltovciach sa nachádza v geologickom zlome a hrozí spadnutie budovy. Dnes sa tam vyučuje 640 detí. Statik tvrdí, že škkola sa nedá užívať, dnes je už časť budovy podopretá železnými nosníkmi. Ako chcete riešiť danú situáciu v ZŠ GIraltovce?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Dušan Fedoročkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko chce ministerstvo riešiť neoprávnené zobratie lesov na severovýchode Slovenska napr. Korunkova, ktoré sa dnes objavuje v súvislosti s menom p. Oberhausera?
zodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrešovský kraj má najvyššiu nezamestnanosť a najnižšie priemerné mzdy. Žiaľ, situácia nasvedčuje, že nezamestnanosť v tomto kraji porastie. Akými opatreniami chce vláda zamedziť nárastu nezamestnanosti a oživeniu jestvujúceho umŕtveného priemyslu?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPredchádzajúca vláda v roku 1987 prijala uznesenie č. 225, ktoré malo riešiť soc. ekonomickú situáciu okresu Svidník, Vranov a iné. Žiaľ uznesenia neboli splnené. Pýtam sa, pán predseda, bude sa táto vláda zaoberať prehodnocovaním aj týchto nesplnených uznesení a snažiť sa ich aspoň čiastočne poriešiť?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPred dvoma týždňami sa uskutočnilo rokovanie Euroregionu Karpaty. Jedná z možností riešení nezamestnanosti v severných okresoch Prešovského kraja by bolo zriadenie bezcolnej zóny v hraničných okresoch St.Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Medzilaborce. Súčastne by sa zamedzilo vývozu stámiliónov korún do Poľka. Pýtam sa, uvažuje vláda SR o vytvorení bezcolnej zóny v hraničných okresoch s Poľskom?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikZŠ v Giraltovciach je dnes v havarijnom stave z dôvodu, že sa nachádza v oblasti zosuvu pôdy. Steny školy sú dnes popraskané a hrozí nebezpečie úrazu detí. Statik navrhuje uzatvoriť časť ZŠ. Žiaľ túto školu navštevuje cez 600 detí. Iná ZŠ v tomto meste nie je. Ako chce ministerstvo riešiť tento havarijný stav?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkominister vnútra SR Ladislav PittnerPán minister, príslušníci PZ SR sú dnes nespokojní s tým, že nemali vyplatené 13. a 14. platy. Obávajú sa, že ak sa nezmení situácia hrozí odchod skúsených policajtov - odborníkov z PZ. Ako chcete riešiť túto finančú fituáciu v PZ pre rok 1999 a následujúci?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Dušan Fedoročkominister kultúry SR Milan KňažkoOkres Svidník má desiatky kultúrnych pamiatok, ktoré dnes na svoju záchranu potrebujú neodkladne finančné prostriedky. Žiadosti na Fonde Pro Slovakia za posledné 3 roky neboli akceptované. A dnes hrozí, že mnohé kostolíky ďalšie obdobie bez pomoci štátu neprežijú. Ako chce riešiť ŠF Pro Slovakcia záchranu týchto pamiatok v roku 1999?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Dušan Fedoročkominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiNeuvažujete o zrušení zamestanosti občanov ZPS z dôvodu, že dnes je veľmi ťažko naplniť percento zamestancov z radov ZPS a to nepriaznivo vplýva na zamestnávateľov, pričom musia platiť penále za nenaplnenie stavu zamestnancov z radov ZPS.
nezodpovedaná 30. 6. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko rieši Ministerstvo školstva SR situáciu výstavby 24-triednej ZŠ v Spišskom Podhradí? Dnes je tu hroziaca situácia. Jestvujúca ZŠ s kapacitou viac ako 400 žiakov je v dezolátnom stave, druhá ZŠ je tiež dnes na pokraji pozastavenia činnosti. Kedy sa začne vyučovanie v novej ZŠ?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikJe pravda, že sa pripravuje zrušenie poplatkov študentov popri zamestnaní na vysokých školách? Ak áno, nemyslíte si, že týmto krokom môže dôjsť k ohrozeniu existencie jednotlivých fakúlt na VŠ?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaProsím o stručné zhodnotenie činnosti vlády a krokov, ktoré táto vláda zrealizovala pre oživenie podnikateľských aktivít a zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie občanov Prešovského kraja?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy sa vláda bude zaoberať nepriaznivou situáciou v Prešovskom kraji a kedy si členovia vlády SR priamou účasťou zmapujú zúfalú situáciu v tomto kraji?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikV okrese Stropkov sa na základných a stredných školách nevykuruje aj napriek tomu, že prebieha denne vyučovanie. Ako chce Ministerstvo školstva riešiť tento akútny problém dodávky tepla do škôl?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Dušan Fedoročkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAké kroky podnikne ministerstvo voči dodávateľovi tepla Bykos s. r. o. Stropkov, ktorý neopodstatnene odstavil dodávku tepla do základných a stredných škôl v okresom meste Stropkov?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké pozitíva prinieslo pre Slovensko vaše stretnutie s p. Zemanom?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké hodnotenie bolo dané Slovensku z úst predsedu Európskej komisie p. Prodiho pri vašom poslednom pracovnom stretnutí?
zodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Fedoročkopodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošOd nástupu vlády vediete rokovania aj s odborármi. Aj napriek tomu, že vláda vedie dialógy, odborári dnes vyhlasujú štrajkovú pohotovosť. Nemyslíte si, že tieto odbory by radšej pokračovali v ceste ako za vlády pána Mečiara, keď bývalá vláda odbory neakceptovala, vtedy totiž boli spokojní a nič im neprekážalo?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Fedoročkopodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAko napreduje zriadenie Národnej agentúry pre rozvoj?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Dušan Fedoročkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAko minister pôdohospodárstva ako hodnotíte pokračovanie vyšetrovania - kauza "obilie"?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPred výjazdovým zasadnutím vlády v Prešove ste nás na hodine otázok informovali, že budete pripravovať aj alternatívne vytvorenia bezcolných zón prihraničných okresov v Prešovskom kraji s Poľskom. V akom štádiu je táto príprava, kedy podnikatelia týchto prihraničných okresov môžu počítať s vytvorením bezcolnej zóny s Poľskom?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaÚrad vlády ako aj predstavitelia mesta Prešov vyvíjajú maximálne úsilie pre získanie investícií z BMW do Prešova. V novinách sa objavila správa, že úradníci zverejnili informácie, ktoré negujú doterajšie úsilie vlády a mesta Prešov. Aké závery budú vyvodené voči agentúre SARIO a jej pracovníkom?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Dušan Fedoročkominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy bude do NR SR predložený zákon o zamestnanosti, ktorý by riešil aj existenciu Krajských úradov práce?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký máte názor na transformáciu súdnictva, ktorou sa zrušia niektoré okresné a krajské súdy, čím sa stane, že niektoré obce a ich občania budú mať sťažené podmienky dostať sa na súdne pojednávania? Nemyslíte si, že práve tento krok ešte viac zaťaží sudcov a spomalí vybavovanie agendy na súde!
nezodpovedaná 14. 2. 2001Dušan Fedoročkominister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýJe pravda, že pripravujete transformáciu súdnictva? Ak áno, aký dopad to bude mať pre východoslovenský región. Koľko súdov zanikne vďaka tejto transformácii?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Dušan Fedoročkominister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýMyslíte si, že zrušením niektorých okresných súdov pod rúškom transformácie súdnictva prispejete k zefektívneniu práce na súdoch?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Dušan Fedoročkominister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýJe prioritou pri tzv. transformácii súdnictva a návrhu zrušenia niektorých okresných súdov počet sudcov? Ak áno, prečo sa za základ berie počet 10 sudcov?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Dušan Fedoročkominister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPrečo sa robí transformácia súdnictva od zeleného stola v Bratislave. V návrhu je aj zrušenie Okresného súdu vo Svidníku. Viete mi vysvetliť ako sa občan z Komarnika, Mikovej či ďalšej koncovej obce dostane na Okresný súd do Bardejova napr. na pojednávanie ráno o 9.00 hod. ak nie je autobusové spojenie?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Fedoročkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV akom štádiu je výstavba tunela Branisko? Bude dodržaný termín odovzdania tunela do prevádzky tak ako sa predpokladá - august 2002?
zodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Fedoročkominister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaV akom štádiu je príprava tendra na čerpanie zdrojov z PHARE na projekt Veľká Domaša?
nezodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Fedoročkominister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoKoľko nových pracovných miest vznikne pri otvorení tunela Branisko?
nezodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Fedoročkominister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoTunel Branisko by mal byť spustený do prevádzky v auguste 2002. Sú zabezpečené finančné zdroje na prevádzkové náklady tunela? Kedy budú prijímaní pracovníci na stredisko Bekarovce?
nezodpovedaná 15. 5. 2002Dušan Fedoročkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošAký je váš názor na zníženie stavebnej uzávery v rekreačnej oblasti Domaša?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.