Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 5. 3. 2003Jozef Hurbanminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPán minister, uvažujete vy alebo vláda o prehodnotení koncepcie výstavby diaľničnej siete na Slovensku?
nezodpovedaná 5. 3. 2003Jozef Hurbanminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, aká je vaša predstava o poslaní a organizácii úradov práce. Je podľa vás nutná existencia krajských úradov práce?
zodpovedaná 9. 4. 2003Jozef Hurbanpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe vláda SR informovaná o koncepcii rozvoja spoločnosti Whirpool Slovakia a ak áno, podporuje túto koncepciu?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Jozef Hurbanpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády, aké budú priority vašej vlády v období od úspešného referenda o vstupe, po vstup SR do EÚ?
zodpovedaná 21. 5. 2003Jozef Hurbanminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, splnili si už poisťovne svoju povinnosť, ktorá im vyplýva z § 30 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a ak nie, aký bude ďalší postup vášho ministerstva?
zodpovedaná 21. 5. 2003Jozef Hurbanminister hospodárstva SR Robert NemcsicsPán minister, podporí vaše ministerstvo investičné aktivity spoločnosti WIHRLPOOL Slovakia, ktoré smerujú k vytvoreniu 700 - 800 nových pracovných miest v Poprade v horizonte 1,5 až 2 roky?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.