Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 11. 2002Michal Vajdaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, viete koľko rokov sú lekári prvého kontaktu - praktickí lekári pre dospelých a pre deti platení len kapitačnou platbou a ako bola táto platba za túto dobu valorizovaná?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Michal Vajdaminister životného prostredia SR László MiklósV akom stave sa nachádza a aký je predpoklad realizácie projektu "Odkanalizovanie južného Zemplína a zavedenie pitnej vody" v roku 2003?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Michal Vajdaminister životného prostredia SR László MiklósAký je predpoklad realizácie projektu "Odkanalizovanie južného Zemplína a zavedenie pitnej vody" v časovom horizonte najmä s ohľadom na mieru nezamestnanosti. V tejto oblasti východu jeho urýchlená realizácia by značne prispela aj k riešeniu tohto problému v regióne.
nezodpovedaná 9. 4. 2003Michal Vajdaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, domnievate sa, že súčasný počet fakultných nemocníc a ich lôžková kapacita je pre potreby Slovenskej republiky dostačujúci?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Michal Vajdapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, schválenú koncepciu výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácii predkladá vláda ako úspešný politický konsensus v rámci koalície. Nedomnievate sa, že je to úder pod pás pre východoslovenský región? Nebolo by účinnejšie a rozumnejšie sústrediť prostriedky do urýchleného dobudovania len jednej vetvy a tým urýchliť aj možnosti prílevu investícii do tohto regiónu?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Michal Vajdaminister obrany SR Ivan ŠimkoPán minister, nedomnievame sa, že je nedôstojné od štátu, aby vojak základnej služby za návštevu u praktického lekára platil poplatok 20 korún, ako aj za predpísané lieky a recepty?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Michal Vajdaminister vnútra SR Vladimír PalkoNovelizáciou zákona o zdravotnej starostlivosti sú zavedené striktné poplatky za všetky lekárske potvrdenia. Príslušníci Policajného zboru temer denne potrebujú predbežné alebo konečné lekárske správy pri rôznych zdravotných postihnutiach zavinených napr. inou osobou. Ako je zo strany ministerstva vnútra zabezpečená platba za tieto výkony?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Michal Vajdaminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, aký je úmysel vášho ministerstva na rekonštrukciu, elektrifikáciu a zdvojkoľajnenia trate Košice - Humenné - Medzilaborce?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.