Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 2. 7. 2003Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonProsím, objasníte, aká je situácia v čerpaní predvstupových fondov na vašom ministerstve, konkrétne v programoch PHARE a SAPARD a ako vidíte vývoj v čerpaní povstupovej pomoci zo sektorového operačného programu a plánu rozvoja vidieka.
nezodpovedaná 17. 9. 2003Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, vláda v utorok schválila poľnohospodárom dorovnanie platieb zo štátneho rozpočtu na 50% úrovne v EÚ. Podľa ministra pôdohospodárstva Simona to nestačí a bude žiadať maximum, teda 55%. Bude vláda hľadať riešenia pre ďalšie navýšenie alebo je 50% stropom?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVláda schválila zjednodušený model vyplácania priamych platieb, t. j. že platby pre žiadateľa budú viazané na výmeru pôdy a na udržiavanie tejto pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave. Niektorí roľníci tvrdia, že tento systém je nespravodlivý a poľnohospodári v intenzívnejších oblastiach naňho doplatia. Aké je stanovisko MP SR k zjednodušenému systému priamych platieb?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, boli ukončené rokovania s Európskou komisiou o podmienkach pre vyplácanie národných doplatkov k priamym platbám? Ak áno, s akým výsledkom?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, kedy vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva SR kritériá dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, na ktorú budú vyplácané priame platby?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMyslíte si, že 12 opatrení, ktoré prijala vláda na prehĺbenie pozitívnych účinkov zmeny systému dávok v hmotnej núdzi, urýchli nábeh nového systému a upokojí situáciu?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Jarmila Tkáčováminister spravodlivosti SR Daniel LipšicAko hodnotíte situáciu na registrovaných súdoch po mesiaci účinnosti novely zákona, ktorý má urýchliť zápis firmy do obchodného registra?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, je podľa vás odôvodnená obava primátorov a županov východoslovenského regiónu, že príchodom automobilky KIA do Žiliny sa pozornosť vlády sústredí na ňu a východ bude zanedbávať?
zodpovedaná 23. 6. 2004Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, ako hodnotíte vaše rokovania počas návštevy Ukrajiny a ich výsledky?
nezodpovedaná 23. 6. 2004Jarmila Tkáčováminister hospodárstva SR Pavol RuskoVážený pán minister, kedy plánuje ministerstvo hospodárstva obnoviť pozíciu obchodného radcu PZÚ Bonn?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, ako hodnotíte prvé dva roky činnosti vlády, ktorej predsedáte?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, ako hodnotíte hospodára v lese, ktorý dosiahol, resp. plánuje dosiahnuť zisk z 1 hektára sto korún?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, ako vplýva zvýšenie sadzieb pokút za dopravné priestupky spred cca troch rokov na vývoj nehodovosti?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, v čom vidíte výhody centralizovaného riadenia, ktoré je navrhované v projekte transformácie š. p. Lesy SR?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, potvrdzujú štatistické údaje skutočnosť, že zvýšenie pokút za dopravné priestupky vplýva na znižovanie nehodovosti?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, aký zisk z jedného hektára lesa považujete za dobrý?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, aké budú prvé kroky Vládneho výboru SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier, ktorému predsedáte?
zodpovedaná 1. 12. 2004Jarmila Tkáčováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, sú maturitné skúšky nového typu organizačne a materiálne zabezpečené?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Jarmila Tkáčováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, dodržiava ministerstvo školstva "Metodické pokyny MŠ SR" na prideľovanie prostriedkov na riešenie havarijných situácií školských objektov?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, s akým cieľom povediete rokovania s premiérmi Japonska a Južnej Kórey počas pracovnej cesty do zmienených krajín?
nezodpovedaná 22. 6. 2005Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! Vnímate momentálnu nedohodu na rozpočte EÚ ako stretnutie dvoch vízií o budúcnosti Európy?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! Aké výsledky prinieslo podľa vášho názoru slovenské predsedníctvo pre SEI?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér! S akými pozíciami pre SR pôjdete na summit predsedov vlád k finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013?
zodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán minister, môžu opozičné návrhy na zrušenie rovnej dane poškodiť pozície SR pri vstupe do eurozóny?
zodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán minister, ako hodnotíte návrh na zdaňovanie dividend? Aký vplyv podľa vášho názoru by malo zdaňovanie dividend na verejné financie?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister hospodárstva SR Jirko MalchárekVážený pán minister, v akej fáze je príprava energetickej koncepcie SR?
nezodpovedaná 7. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, ako hodnotíte dohodu o cukrovej reforme a aký vplyv bude mať jej uskutočnenie na ceny cukru a osud producentov cukrovej repy?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, v uplynulom týždni zverejnil Štatistický úrad SR pozitívne ukazovatele o vývoji Slovenskej republiky. Ako sa ale tieto čísla prejavujú v reálnom živote občanov?
zodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister hospodárstva SR Jirko MalchárekVážený pán minister, v akom stave sú práce na koncepcii energetickej politiky SR?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, aký vplyv na ceny cukru a pestovateľov cukrovej repy bude mať dohodnutá "cukrová reforma"?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, môžete objasniť opatrenia na zrýchlenie procesu obnovy vlastníctva k pôde?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister hospodárstva SR Jirko MalchárekVážený pán minister, s akými cieľmi cestovali predstavitelia MH SR na VI. ministerskú konferenciu WTO v Hongkongu?
nezodpovedaná 14. 12. 2005Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, ako sa vyvíja kvalita predaja potravín v súvislosti s opakovanými inšpekciami?
zodpovedaná 1. 2. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, myslíte si, že slovenský cestovný ruch a vidiecka turistika majú predpoklady a šance sa úspešne rozvíjať?
zodpovedaná 1. 2. 2006Jarmila Tkáčováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVážený pán minister, dohodla sa už konečná varianta trasy rýchlostnej komunikácie Košice - Milhosť?
zodpovedaná 1. 2. 2006Jarmila Tkáčováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, s akými výsledkami prebehli konzultácie medzi novými a pristupujúcimi členmi EÚ a Svetovým potravinovým programom, ktoré sa uskutočnili v Nitre a ktorých cieľom by malo byť čo najširšie zapojenie sa do celosvetového boja proti hladu?
zodpovedaná 1. 2. 2006Jarmila Tkáčováminister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, ako sa vyvíja nehodovosť a počet usmrtených pri dopravných nehodách na slovenských cestách?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.