Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPodľa vami často prezentovaného názoru je mýtny systém na Slovensku "zbabraný a spackaný" aj napriek tomu, že skutočný výber za 1. až 8. mesiac t. j. čistý príjem do štátneho rozpočtu je vyšší ako plánovaný. Kedy mienite urobiť opatrenia, ktoré napravia vami deklarovaný zlý mýtný systém?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPodľa informácií, ktoré ste poskytli médiám, ako aj podľa vašich vyjadrení stojí koberec v kancelárii ministra dopravy 1 mil. Sk, čo je zavádzanie a klamstvo. Žiadam vás o pravdivú odpoveď, koľko skutočne stál koberec v kancelárii ministra dopravy, t. j. aká je výmera v kancelárii ministra, jednotková cena a výsledná cena.
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy cez vami deklarovaný a transparentný systém elektronického obstarávania obstaráte prvý úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty napr. R2 Žiar nad Hronom - obchvat so začiatkom prác v r. 2011?
nezodpovedaná 8. 9. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy zabezpečíte a schválite novelu zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý je podľa vášho názoru a názoru koalície protiústavný?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy zabezpečíte a schválite novelu zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý je podľa vášho názoru a názoru koalície protiústavný?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy znížite cenu za použitie železničnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy krytím fixných nákladov?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy zabezpečíte výstavbu diaľničnej križovatky Martinček v úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľZ akej analýzy dopadu na obyvateľstvo alebo relevantnej štúdie ste vychádzali pri zvýšení cien diaľničných nálepiek?
nezodpovedaná 13. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľKedy cez vami deklarovaný, transparentný a jediný správny systém elektronického obstarávania, obstaráte prvý úsek diaľnice napr. D1 Jánovce - Jablonov alebo D1 Hubová - Ivachnová?
nezodpovedaná 20. 10. 2010Ľubomír Vážnypredsedníčka vlády SR Iveta RadičováPani predsedníčka vlády, kde je vaša transparentnosť ? Za môjho pôsobenia bola na web stránke MDPT SR zverejnená a jednoducho dostupná analýza dôsledkov zastavenia PPP projektov, ktorú spracoval VÚD. Po vašom nástupe sa analýza, ktorá vyčíslila škody pri zastavení PPP, v duchu Vášho hesla transparentnosť, transparentne stratila zo stránky MDPT SR, sekcie PPP.
nezodpovedaná 20. 10. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, kedy cez vami deklarovaný a transparentný systém elektronického obstarávania obstaráte prvý úsek diaľnice napr. D1 Jánovce - Jabloňov alebo D1 Hubová - Ivachnová?
zodpovedaná 1. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, akým spôsobom ste obstarávali druhý profil diaľnice D1 Jabloňov - Studenec, bolo to elektronickým obstarávaním, ako ste sa zaviazali riešiť všetky obstarávania?
zodpovedaná 1. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, z akého dôvodu ste poklepávali kameň na stavbu I/75 Galanta obchvat II. stavba, keď ste nemali ešte ukončenú súťaž na zhotoviteľa stavby? Nezdá sa vám, že je to nezmyselná propaganda?
zodpovedaná 1. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, jediná stavba na diaľnici D1 Jánovce - Jabloňov nie je obstarávaná elektronickým spôsobom. Prečo neobstarávate elektronicky, pokiaľ tento spôsob považujete ako jediný transparentný?
nezodpovedaná 1. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, z akého dôvodu ste od júna 2010 neboli schopný začať obstarávať úsek diaľnice D3 Žilina Strázov - Žilina Brodno? Stavba má právoplatné stavebné povolenie a bola plánovaná z prostriedkov EÚ.
nezodpovedaná 1. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, za vášho pôsobenia v rezorte Národná diaľničná spoločnosť začala verejné obstarávanie na technické štúdie klasickým spôsobom, chápem to tak, že ste oklamali voličov, keď ste nezačali obstarávať elektronicky?
zodpovedaná 8. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, aké opatrenia ste prijali v spoločnostiach Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest za účelom spustenia elektronického obstarávania napr. na technické štúdie? Zatiaľ obstarávate všetko klasicky, a to je podľa vás netransparentné.
nezodpovedaná 8. 12. 2010Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, aké zmeny ste za polrok urobili vo vami kritizovanom mýtnom systéme?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPočas súťaže na výstavbu diaľnice D1 Jánovce-Jablonov, okrem závažnej námietky jedného z uchádzačov, podali ostatní uchádzači historický najvyšší počet cca 500 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Súťažné podklady majú byť podľa zákona o verejnom obstarávaní § 31 zrozumiteľné. Takto si predstavujete tu novú a správnu metodiku verejného obstarávania po uplynutí 7 mesiacov?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľMasívne ste vy a vaši kolegovia propagovali tzv. úspech po náleze ústavného súdu k zákonu 669/2007 s tým, že ste pripravení na úhradu škôd občanom. V súčasnosti sú vydané stavebné povolenia na 123 km úsekov nezačatých stavieb. Zdá sa mi neetické na jednej strane vykrikovať o ich protiústavnosti, ale zároveň ich využívať na výstavbu. Je vo vašej kompetencii obnoviť tieto konania a zabezpečiť ich v ústavnom režime. Mienite takto postupovať?
nezodpovedaná 2. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľBratislavskému letisku zaniklo oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu k 31. 12. 2010, zároveň došlo k zániku súvisiacej zbrojnej licencie a ďalšou prevádzkou k nedovolenému ozbrojovaniu. Aké mienite vyvodiť dôsledky za vzniknutý protizákonný stav?
zodpovedaná 9. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľAko je možné, že Cargo reaguje sebazničujúco, a to tým, že napriek nižším platbám za železničnú dopravnú cestu, ktoré sú zadefinované v nami prijatom zákone č č. 513/2009 o dráhach a č. 514/2009 o doprave na dráhach, zvyšuje súčasné vedenie ceny za prepravy a tým sa stáva Cargo menej konkurencie schopným?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, koľko záujemcov sa prihlásilo do súťaže na prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy na trati Bratislava - Komárno a reálne predložilo ponuky?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPočas súťaže na výstavbu diaľnice D1 Jánovce-Jablonov, okrem závažnej námietky jedného z uchádzačov, podali ostatní uchádzači historický najvyšší počet cca 500 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Súťažné podklady majú byť podľa zákona o verejnom obstarávaní § 31 jednoznačné. Takto si predstavujete tú novú a správnu metodiku verejného obstarávania po uplynutí 7 mesiacov?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľMasívne ste vy a vaši kolegovia propagovali tzv. úspech po náleze ústavného súdu k zákonu č. 669/2007 s tým, že ste pripravení na úhradu škôd občanom. V súčasnosti sú vydané stavebné povolenia na 123 km úsekov nezačatých stavieb. Zdá sa mi neetické, na jednej strane vykrikovať o ich protiústavnosti, ale zároveň ich využívať na výstavbu. Je vo vašj kompetencii obnoviť tieto konania a zabezpečiť ich v ústavnom režime? Mienite takto postupovať?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľBratislavskému letisku zaniklo oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu k 31. 12. 2010, zároveň došlo k zániku súvisiacej zbrojnej licencie a ďalšou prevádzkou k nedovolenému ozbrojovaniu. Aké mienite vyvodiť dôsledky za vniknutý protizákonný stav?
zodpovedaná 23. 3. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľV médiách ste prezentovali vašu ambíciu výrazne modernizovať cesty I. triedy začatím obstarávania tejto akcie v predpokladanej cene cca 16 mil. eur s tým, že predchádzajúca vláda túto oblasť zanedbávala. V čom sa líši vami prezentovaný tender na modernizáciu ciest I. triedy od tendra z marca 2010, ktorý zastavil ÚVO, resp. nie je predmet obstarávania absolútne rovnaký?
nezodpovedaná 18. 5. 2011Ľubomír Vážnyminister dopravy a výstavby SR Ján FigeľPán minister, váš štátny tajomník vytýkal predchádzajúcej vláde nepredloženie 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ z celkového plánovaného počtu 8. Faktom je, že do Bruselu do volieb, t. j. v I. polroku 2010 boli predložené 4 žiadosti. Ako je možné, že doteraz, t. j. za 10 mesiacov vašej vlády nebola predložená na schválenie Európskej komisii žiadna žiadosť o nenávratný finančný príspevok?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.