Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 9. 4. 2003Jozef Šimkominister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonNariadením vlády č. 679/2002 z 27. 11. 2002 sa doplnilo nariadenie vlády č. 216/1998, kde sa územie Veľkej Domaše zadefinovalo ako "hlavný rekreačný krajinný celok". Terajší alarmujúci stav hladiny vody v Domaši ohrozuje letnú turistickú sezónu 2003. Aké opatrenia sa prijímajú na odstránenie tohto stavu, ako sa dodržiava a kontroluje manipulačný poriadok vodnej nádrže Domaša?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Jozef Šimkominister obrany SR Ivan ŠimkoV roku 2000 boli odovzdané stabilizačné byty pre dôstojnícke kádre z VÚ 8261 v Brezne, v rokoch 2002 - 2003 bola uskutočnená rekonštrukcia kuchyne a strechy. Ako budú v budúcnosti využívané priestory VÚ 8261 v Brezne?
zodpovedaná 17. 9. 2003Jozef Šimkominister vnútra SR Vladimír PalkoDňa 16. 9. 2003 bola na 3 miestach okresu Svidník blokovaná medzinárodná cesta E 371. Keďže termín akcie bol vopred verejne známy, ako si plnil úlohy Okresný úrad Svidník v zmysle zákona č. 227/2002 Z. z. , čl. 10 ods. 2 - bezpečnostná rada okresu má prijímať opatrenia na predchádzanie krízovej situácie? Ako si plnili úlohy orgány polície? Aké opatrenia uplatnia orgány štátnej správy voči organizátorom akcie?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.