Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 11. 12. 2002Mikuláš Juščíkminister kultúry SR Rudolf ChmelMúzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach napriek jeho reprezentácii doma i v zahraničí doposiaľ za posledných 7 rokov nezískalo žiadne finančné dotácie z Ministerstva kultúry SR. Aj rozpočet, ktorý potrebuje vo výške 2 930 tis. Sk pre tento rok je len 2 500 tis. Sk. MK SR diela z tohto múzea využíva na reprezentáciu doma i v zahraničí, napriek tomu, sú finančné prostriedky pre toto múzeum neustále krátené. Pýtam sa, pán minister, ako to bude zabezpečené pre budúci rok? Veď je to jediné múzeum tohto druhu kráľa Pop-artu na svete.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Mikuláš Juščíkminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZúčastnili ste sa osobného stretnutia (v trojici) so sudcom Sergejom Kohútom a predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom pred termínom podania Kohútovej sťažnosti na Ústavnom súde v súvislosti s jeho neúspešnou kandidatúrou na post predsedu Najvyššieho súdu?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPlatí vyhláška MZ č. 46/1985 Zb., ktorá ukladá v § 10 ods. 3 OÚ zabezpečiť pohreb každej neidentifikovanej mŕtvoly, nájdenej v katastri obec na vlastné náklady. V súčasnej dobe na východnej hranici (Ukrajina-Slovensko) sa množia tieto prípady z titulu zvyšujúceho sa počtu utečencov. Ak táto situácia bude pokračovať spomínané obce nemajú prostriedky na zabezpečenie pohrebov. V prípade väčšieho výskytu ohrozujú rozpočty dotknutých obcí. Ako chcete túto situáciu riešiť?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Mikuláš Juščíkminister životného prostredia SR László MiklósVodárenská nádrž Starina zásobuje polovicu obyvateľov východného Slovenska pitnou vodou. Štátna cesta zo Sniny na Ulič je len veľmi málo vzdialená od tejto nádrže, vo veľmi nebezpečnom kľukatom teréne. Hrozí nebezpečie akejkoľvek automobilovej nehody a tým potom aj možnosti znečistenia vodnej nádrže ropnými látkami. Potom hrozí skutočná katastrofa. Ako chce MŽP SR riešiť túto situáciu?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoNávrh zákona o krajských a obvodných úradoch neuvádza koľko bude zriadených pracovísk obvodných úradov. Pýtam sa: aký počet pracovníkov pribudne po zriadení pracovísk obvodných úradov, aké finančné prostriedky budú potrebovať na svoje zriadenie, platy, prevádzku, atď.?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Mikuláš Juščíkminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncDo dnešného dňa nie je doriešené finančné zabezpečenie prevádzky škôl do konca r. 2003. To predlžuje rozpočtovú neistotu obcí až do februára r. 2004, kedy im majú krajské školské úrady poskytnúť informácie o normatívnych objemoch financovania škôl a školských zariadení. Prosím vás, pán minister, ako chcete riešiť obdobie 5-tich mesiacov zabezpečenia prevádzky škôl. Obce hrozia zatváraním škôl.
zodpovedaná 22. 10. 2003Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoAko bude zabezpečená ochrana štátnej hranice s Ukrajinou a z toho vyplývajúce dôsledky (ako sa budú pohybovať občania v pohraničnom pásme - pešo, doprava a pod.)
nezodpovedaná 22. 10. 2003Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoAko bude zabezpečená vízová povinnosť (či príde k zmene tak ako to má Poľsko alebo Maďarsko)) medzi Slovenskom a Ukrajinou. Bude sa to riešiť konečne bezplatne? Tak ako sa to na dobrých susedov patrí.
nezodpovedaná 5. 11. 2003Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, ako sa dá vysvetliť to, že čistenie hraníc s Ukrajinou a Poľskom v okrese Snina donedávna vykonával Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a v posledných dvoch rokoch to vykonávajú firmy z blízkosti Bratislavy, hoci okres Snina výškou nezamestnanosti sa zaraďuje medzi popredné okresy v republike.
nezodpovedaná 5. 11. 2003Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, myslíte si, že najlepšia forma privatizácie zdravotných zariadení je formou s. r. o.? Keď veľa príkladov potvrdzuje, že je to najnestabilnejšia forma podnikania. Má veľa nejasnosti okolo financovania s. r. o. zdravotnými poisťovňami. Sú oprávnené obavy, že v rámci ekonomizácie nebudú zachované všetky oddelenia. Nebola by lepšia forma systémom akciových spoločností, kde by bol kontrolný systém správnej a dozornej rady. Ako príklad privatizácie s. r. o. uvediem NsP Snina, kde sú už v začiatku značné problémy.
zodpovedaná 10. 12. 2003Mikuláš Juščíkpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, zaujíma ma a rovnako aj našich občanov prečo a za akým účelom držíte v štátnom rozpočte veľkú vládnu rezervu. Bude to na pomoc Iraku alebo kupovanie hlasov v parlamente? Nenašla by sa u vás aspoň trošku prijateľná vôľa uvoľniť z tejto čiastky niečo aj pre ministerstvo životného prostredia - oblasť vodohospodárstva.
zodpovedaná 10. 12. 2003Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPovedzte pravdu, pán minister, pred týmto parlamentom, aby prostredníctvom neho sa mohol dozvedieť náš slovenský (aj vašou zásluhou) ubolený národ, kedy sa skončia vaše pokusy reformovať zdravotníctvo. Pre národ je dôležité vedieť, či bude musieť zvýšiť skromné úspory už nielen na pohrebné výdavky, ale aj na novodobých slovenských šamanov.
zodpovedaná 3. 3. 2004Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, pýtam sa vás, na základe akého rozhodnutia katastrálny odbor v Snine poskytnutie ústnej informácie v rámci jedného katastrálneho územia spoplatňuje kolkovou známkou v hodnote 100 Sk?
zodpovedaná 3. 3. 2004Mikuláš Juščíkpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošSledujem vaše vystúpenie v televíznych, či rozhlasových reláciách, kde sa snažíte v rozpore s danou realitou presvedčiť obyvateľov Slovenska, že životná úroveň v našej krajine stúpa a výsledky vládnej reformy onedlho pocítia všetci jej obyvatelia. Pýtam sa vás: "Podľa akých kritérií vy, a teda aj celá vláda, určujete stupeň životnej úrovne?" Nebodaj, podľa nedávneho šotu v televíznej relácii vám naklonených odborníkov sociológov a politológov citujem: "Zvyšujúcu sa životnú úroveň obyvateľov je možno pozorovať a porovnávať aj podľa celkového počtu vlastníkov mobilných telefónov.".
nezodpovedaná 3. 3. 2004Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, zaujíma ma, či už viete výsledok vami nariadeného šetrenia smrti bezdomovca, ktorému nebola včas poskytnutá lekárska pomoc. Vaša reforma postihuje v prevažnej miere prestárlych ľudí a tých, ktorých domovom sa stala "skrýša potkanov". Pýtam sa vás preto: "Je dovolené v tejto vami tak ospevovanej spoločnosti splácať dlhy ľudským životom?!".
nezodpovedaná 10. 3. 2004Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, ako sa pozeráte na privatizáciu zdravotníckych zariadení formou s. r. o. , keď veľa príkladov potvrdzuje, že je to najnestabilnejšia forma podnikania a nesie so sebou okrem toho i nejasnosti okolo financovania činnosti s. r. o. zdravotnými poisťovňami. V neposlednej miere sú oprávnené obavy, že v rámci ekonomizácie nebudú zachované všetky prevádzky. Ponúka sa tu otázka, či by sa nemala uprednostňovať forma a. s., kde je možnosť kontroly prostredníctvom správnej a dozornej rady.
nezodpovedaná 10. 3. 2004Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, zaujíma ma, či už viete výsledok vami nariadeného šetrenia smrti bezdomovca, ktorému nebola včas poskytnutá lekárska pomoc. Vaša reforma postihuje v prevažnej miere prestarlých ľudí a tých, ktorých domovom sa stala "skrýša potkanov". Pýtam sa vás preto: "Je dovolené v tejto, vami tak ospevovanej spoločnosti, splácať dlhy ľudským životom!".
nezodpovedaná 10. 3. 2004Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, pýtam sa vás, ako môžete vysvetliť, že čistenie hraníc s Ukrajinou a Poľskom v okrese Snina doteraz vykonával Leso-poľnohospodársky majetok ULIČ a v posledných dvoch rokoch, nehľadiac na neúmernú nezamestnanosť celej doliny, zákazky čistenia dostávajú firmy blízke Bratislave.
zodpovedaná 12. 5. 2004Mikuláš Juščíkminister vnútra SR Vladimír PalkoPán minister, pýtam sa vás, ako môžete vysvetliť, že čistenie hraníc s Ukrajinou a Poľskom v okrese Snina doteraz vykonával Leso-poľnohospodársky majetok Ulič a v posledných dvoch rokoch, nehľadiac na neúmernú nezamestnanosť celej doliny, zákazky čistenia dostávajú firmy blízke Bratislave.
nezodpovedaná 12. 5. 2004Mikuláš Juščíkminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, starší ľudia, ktorí si pamätajú kapitalizmus v predvojnovom období minulého storočia (v 30. rokoch), že sa medzi chudobou - teda veľmi chudobných ľudí prideľovali tzv. "žobračenky na prežitie", Vy ste s ministrom financií urobili prvý pokus tzv. sociálnej výpomoci pre tých najchudobnejších, t. j. dôchodcov, vo výške 1 000,- Sk. Neuvažujete zaviesť takéto žobračenky i keď pod iným názvom, či pomenovaním pre nastávajúce obdobie?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Mikuláš Juščíkminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, pýtam sa vás, neuvažujete na ministerstve o navýšení príplatku za liečenie chorôb, ktoré vznikli z nedodržiavania alebo zanedbávania osobnej hygieny? Túto otázku som položil iba preto, že prevažná časť nášho národa už drasticky sporí od základných hygienických potrieb až po samotnú teplú vodu.
zodpovedaná 16. 6. 2004Mikuláš Juščíkpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, vaše vyjadrenie súvisiace s tragédiou našich vojakov v Iraku o tom, že Slovensko neposielalo a ani nepošle svojich vojakov na misie, aby zabíjali, ale aby chránili životy, je pozoruhodné. Zabudli ste však, alebo zámerne vynechali dodatok - do mierových misií "odobrených" OSN a v súlade s medzinárodným právom. Vy ste ich poslali /i keď s požehnaním nášho parlamentu/ na žiadosť agresora do okupovanej krajiny, ktorej národ si neželá takúto prítomnosť na svojom území, o čom svedčí táto a iné poľutovaniahodné udalosti podobného charakteru. Pýtam sa vás pán premiér: "Ste ochotný priznať si časť svojej viny na strate týchto mladých ľudských životov?"
zodpovedaná 16. 6. 2004Mikuláš Juščíkminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, v súvislosti s nedávnym vyjadrením hovorcu katolíckych biskupov mons. Gavendu, že žena by sa mala podriadiť mužovi a muž zase Bohu, prihliadajúc na váš rezort, sa logicky dá očakávať, že študujúca mládež je podriadená vám a vy zase vláde, ktorá s veľkou dávkou arogancie uplatňuje rôzne formy experimentov na tomto našom národe. Pýtam sa vás, pán minister, komu je v tejto spoločnosti podriadená "spravodlivosť", keď vami navrhovaná silou-mocou presadzovaná a nedajbože aj v praxi uplatnená reforma školstva zapríčiní stav, že prevažná časť rozumovo nadaných, pritom nesolventných mladých ľudí, si nebude môcť pre svoje uplatnenie sa v spoločnosti doslova kúpiť potrebné, či želateľné vzdelanie?
zodpovedaná 16. 6. 2004Mikuláš Juščíkpodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, pri posledných údajoch, porovnávajúcich priemerná zárobky regiónov východného Slovenska s Bratislavou a jej okolím, vrátane porovnávania ukazovateľov nezamestnanosti, ste čudným spôsobom zdôvodnili tým, že i vo vyspelých štátoch EÚ je tento trend podobný, ba rozdiel medzi hlavnými mestami a ostatnou časťou miest je ešte vyšší, či výraznejší. Pýtam sa vás, pán minister, ste ochotný urobiť v Prešovskom kraji seminár k tejto problematike a vysvetliť jeho obyvateľom (teda aj svojim voličom), prečo a dokedy budú trpieť neschopnosť vlády, ucelene riadiť tento štát s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov? Dáte im týmto aspoň nádej, že ste si spomenuli na tento vami zabudnutý kraj, z ktorého žiaľ pochádzate aj vy.
zodpovedaná 8. 9. 2004Mikuláš Juščíkminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, vláda pripravuje odškodnenie príslušníkov PTP až do výšky 60 tisíc Sk. Pýtam sa vás: Budú tam zahrnutí aj tí príslušníci, ktorí sa dobrovoľne hlásili do týchto pracovných útvarov, aj tí, ktorí odmietali splniť si najčestnejšiu povinnosť - zúčastniť sa na obrane vlasti?
zodpovedaná 8. 9. 2004Mikuláš Juščíkminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVážený pán minister, vláda pripravuje odškodnenie príslušníkov PTP vo výške 60 tisíc Sk. Pýtam sa vás a zároveň odporúčam, pripravte aj vy odškodnenie všetkých tých nezamestnaných, ktorí po roku 1989 si nevedia nie svojou vinou nájsť adekvátnu, svojej kvalifikácii zodpovedajúcu prácu.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.