Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 11. 2002Ivan Hoptaminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkAko chcete riešiť vysokú nezamestnanosť vo východoslovenskom regióne, keď svojou nekompetentnou ekonomickou politikou rušíte ďalšie pracovné miesta? Nemala by sa táto vláda ospravedlniť občanom za predvolebný podvod, keď niečo iné sľubovala pred voľbami a niečo iné robí teraz, keď totálne zvyšuje ceny.
nezodpovedaná 11. 12. 2002Ivan Hoptaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, kedy plánujete zvýšiť platy učiteľom stredných, základných a materských škôl? Ich súčasné finančné ocenenie nie je totiž adekvátne práci, ktorú vykonávajú.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Ivan Hoptaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanVážený pán minister, kedy sa začne SR správať ako zvrchovaný štát a zavedie víza voči USA, Veľkej Británii a ďalším krajinám, voči ktorým sme jednostranne zrušili vízovú povinnosť?
zodpovedaná 9. 4. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo napriek odporu širokej verejnosti, napriek negatívnemu uzneseniu Prešovského samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Humennom chcete prakticky v centre obytnej zóny, neďaleko viacerých škôl, blízko nemocnice v bývalých kasárňach v Humennom zriadiť azylové stredisko?
zodpovedaná 23. 4. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKSS chce iniciovať zmenu Ústavy SR, ktorá by zakázala pobyt akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Ste ako predseda vlády a predseda najsilnejšej vládnej strany ochotný podporiť túto iniciatívu KSS?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Ivan Hoptaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanKedy sa Slovenská republika začne správať ako zvrchovaný a suverénny štát a zavedie vízovú povinnosť voči USA, Kanade, Veľkej Británii a ostatným krajinám, voči ktorým jednostranne vízovú povinnosť zrušila?
nezodpovedaná 23. 4. 2003Ivan Hoptaminister obrany SR Ivan ŠimkoKoľko finančných prostriedkov stojí ročne štát pobyt príslušníkov ozbrojených síl SR v zahraničných misiách. Nebude sa v budúcnosti táto položka v súvislosti s naším vstupom do NATO navyšovať?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Ivan Hoptaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncVážený pán minister, kedy plánujete zlepšiť finančné ohodnotenie učiteľov stredných, základných a materských škôl. Väčšina z nich má vysokoškolské vzdelanie, ale ich príjem je častokrát menší než je priemerná mzda. Samosprávne kraje, mestá a obce túto úlohu nemôžu vyriešiť.
nezodpovedaná 18. 6. 2003Ivan Hoptaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako je možné, že napriek sľubom, nie všetci učitelia a nepedagogickí pracovníci dostávajú osobné ohodnotenie vo výške 6 resp. 2 %. Neplánujete sprehľadniť tok financií do regionálneho školstva, kde si niektorí starostovia a primátori robia čo chcú?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Ivan Hoptaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, váš štátny tajomník, pán Tóth vo výbore NR SR vyhlásil, že učiteľkám materských škôl sa zrušia platové tabuľky a údajne potom budú mať vyššie platy než teraz. Pán minister, naozaj takouto cestou sa chce uberať ministerstvo školstva?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, myslíte si, že je správne, aby v čase, keď väčšina občanov našej krajiny žije v zložitých sociálnych podmienkach, si prednostovia krajských úradov kupovali služobné autá v hodnote 1,8 milióna Sk?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chce vláda zabezpečiť, aby finančné prostriedky štátu delimitované na samosprávy rôznych stupňov boli účelne využívané? Nemyslíte si, že NR SR by mala prijať zákon, ktorým by zabezpečila možnosť, aby Najvyšší kontrolný úrad mohol aj v oblasti samosprávy vykonávať kontroly?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, vaša vláda tvrdí, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. V 80-tych rokoch sa na Slovensku rodilo asi 90 tisíc detí ročne, v minulom roku to bolo len 50 841 detí, čo menej než tých čo zomrelo. Aké opatrenia prijíma vláda, aby zamedzila nepriaznivému demografickému vývoju?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľko príslušníkov armády Slovenskej republiky v súčasnom období pôsobí v zahraničných misiách a aké finančné náklady vynaloží naša krajina na tieto misie v tomto roku?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, akým spôsobom chce vaša vláda zabezpečiť, aby mzdy učiteľov a ostatných školských pracovníkov boli primerané povolaniu, ktoré vykonávajú? Chce vláda v najbližšom období zlepšiť finančné a spoločenské postavenie učiteľov?
zodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyPán podpredseda, obrátil sa na vás petičný výbor, ktorý chcel, aby Národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu sa nesťahovalo z Prešova do Košíc. Prečo ste im nepomohli riešiť tento problém, aj keď národnostné menšiny máte vo svojej kompetencii?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAko chcete zabezpečiť, aby nemocnice patriace obciam a samosprávnym krajom sa vďaka ekonomickým problém nedostali do likvidácie, resp. aby ich neovládali súkromné spoločnosti, u ktorých nie vždy je predpoklad, aby ich prerozdeľovali v záujme pacientov?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Ivan Hoptaminister vnútra SR Vladimír PalkoAké výsledky ste za obdobie pôsobenia vo svojej funkcii dosiahli v boji s organizovaným zločinom? Je pravdou, že tento už prerástol aj do štátnych orgánov?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe pravda, že do skončenia funkčného obdobia vašej vlády chcete sprivatizovať zvyšky strategických podnikov? To už naozaj neviete iným spôsobom zabezpečiť chod ekonomiky našej krajiny?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaInšpirovala vás nedávna návšteva Svätého otca k robeniu politiky, ktorá bude pre našich občanov sociálnejšia a humánnejšia, než doterajšie vaše vládnutie?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaUž 14 rokov všetky ponovembrové vlády sľubujú občanom zvýšenie životnej úrovne. Tá je však nižšia ako bola v roku 1989. Kedy už konečne vaše tzv. reformy prinesú úžitok všetkým občanom a nie iba vyvoleným jednotlivcom?
zodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAkým spôsobom za akých finančných podmienok a pod čiou gesciou bude v budúcom roku realizovaná kúpeľná liečba?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacMnohé nemocnice, ktoré prešli pod samosprávne kraje a mestá majú veľmi vážne finančné problémy. Bude túto situáciu nejakým spôsobom riešiť štát, alebo ich nechá v tichosti skolabovať úplne?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Ivan Hoptaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAkým spôsobom chce vláda zabezpečiť financovanie materských škôl, ľudových škôl umení a centier voľného času, aby tieto po prechode do úplnej kompetencii samosprávy nezanikli?
nezodpovedaná 22. 10. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNemyslite si, že by bolo potrebné novelizovať zákon, ktorý by zavádzal voľbu riaditeľa NBÚ v NR SR a nie aby ho menovala vláda tak ako doposiaľ?
zodpovedaná 22. 10. 2003Ivan Hoptaminister vnútra SR Vladimír PalkoPrečo v novom volebnom zákone navrhujete rozdeliť SR na 4 volebné kraje a nie na 8? Zároveň sa pýtam, či je podľa vás v súlade s pravidlami demokracie, aby strana za svoju účasť vo voľbách na celom území SR platila kauciu - 2 mil. Sk, keď pri voľbách do Európskeho parlamentu to bolo len 50 000,- Sk?
zodpovedaná 10. 12. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPosledné informácie hovoria o tom, že inflácia sa pohybuje na úrovni 8%. Občania, ktorí majú svoje vklady vložené v bankách dostávajú úroky vo výške 2-3,5%. Teda ich vklady sú znehodnocované. Čo chce vláda urobiť s danou záležitosťou? Nemal by byť podľa vás prijatý zákon, ktorý by občanom zaručoval vyššie úroky než je inflácia?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMyslíte si, že vaša vláda vydrží do konca volebného obdobia? Ak áno, čo vás k takémuto záveru vedie, keď väčšina občanov by vás už najradšej videla na politickom smetisku dejín?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaŽivotná úroveň medzi obyvateľmi Bratislavy a jej okolím je veľmi rozdielná od životnej úrovne ostatných regiónov Slovenska. Aké ekonomické opatrenia chcete prijať, aby aj občania ostatných častí Slovenska mohli slušne žiť?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVaša vláda je v súčasnom období menšinovou vládou. Budete sa pri vašom vládnutí v parlamente spoliehať aj na hlas bývalého komunistického poslanca Hermana Arvaya?
zodpovedaná 21. 1. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda plánuje vyslať ďalších príslušníkov OSSR do Iraku. Nemyslíte si, že by milióny korún sa dali využiť účelnejšie - dostavba SND, do zdravotníctva, školstva atď.?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAkým spôsobom chcete zabezpečiť, aby sociálne, finančné a morálne zázemie učiteľov sa ďalej nezhoršovalo?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké protiopatrenia chce prijať SR voči USA v súvislosti s ponižovaním občanov Slovenska pri udeľovaní amerických víz?
zodpovedaná 21. 1. 2004Ivan Hoptaminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, ako chcete zabezpečiť výkon štátnej správy v odbore zdravotníctva v okresoch, resp. obvodoch, keď od 1. januára 2004 sa v rámci reformy štátnej správy zrušili funkcie okresných štátnych lekárov?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSú podmienky, ktoré ponúkla SR juhokórejskej automobilke Hyundai tajné? Ak nie, povedzte nám ich.
nezodpovedaná 3. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko chce vláda zamedziť porušovaniu zákonov v súvislosti s pripravovanou výstavbou ochranného múru pred veľvyslanectvom USA v historickom centre Bratislavy?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKoľkým utečencom - azylantom poskytne v tomto roku SR pobyt na našom území a koľko finančných prostriedkov to bude stáť?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČo chce urobiť vláda SR v najbližšom období pre zlepšenie života občanov na východnom Slovensku? Lebo to doposiaľ vyzerá tak, že na západné a stredné Slovensko umiestňujete automobilky a na východné tábory pre azylantov.
nezodpovedaná 10. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké stanovisko zaujíma vaša vláda i vy osobne k výstavbe ochranného plotu pred americkým veľvyslanectvom, ktoré sa nachádza v centre Bratislavy?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké podmienky poskytla vaša vláda juhokórejskej automobilke? Kedy sa SR vrátia poskytnuté finančné prostriedky?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké protiopatrenia prijíma vaša vláda voči tým krajinám EÚ, ktoré voči našim občanom uzatvárajú svoj pracovaný trh?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaBude vaša vláda v najbližšom období jednať s Ukrajinou o vydávaní bezplatných víz, resp. o nejakom inom zjednodušení cestovania medzi obidvoma krajinami?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy dá vláda SR do NR SR návrh na stiahnutie našich vojakov z Iraku?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRegionálne školstvo je finančne veľmi poddimenzované. Mnohé základné, no najmä materské školy sa rušia. Kedy vaša vláda zjedná v tejto záležitosti nápravu?
nezodpovedaná 22. 9. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAkú konkrétnu činnosť v súčasnom období vykonávajú príslušníci OSSR v Iraku?
nezodpovedaná 22. 9. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVaša vláda je v polovici funkčného obdobia. Pán predseda, kedy začnete plniť svoje predvolebné sľuby tak, aby to pozitívne pocítili občania našej krajiny?
nezodpovedaná 22. 9. 2004Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy chcete z úrovne štátu zaviesť prísnejšiu kontrolu na využívanie financií, ktoré dostávajú samosprávy zo štátneho rozpočtu?
zodpovedaná 18. 5. 2005Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaJe pravdou, že po budúcich parlamentných voľbách dôjde k zvýšeniu veku na odchod do dôchodku z terajších 62 na 65 rokov?
zodpovedaná 18. 5. 2005Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRozhodli ste sa sprivatizovať nákladnú železničnú dopravu, ktorá bola zisková a svojim spôsobom dotovala stratovú osobnú dopravu. Utiahne finančne potom štát osobnú dopravu bez výrazného zvýšenia cestovného?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Ivan Hoptapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPodieľa sa vláda SR prostredníctvom finančnej podpory tretieho sektora na možnom politickom prevrate v Bielorusku?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.