Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 13. 12. 2006Darina Gabániováminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján MikolajPán minister, koľko ľudí je potrebné zamestnať pre prácu s agendou operačného programu veda, výskum NSRR? (národného strategického referenčného rámca)
nezodpovedaná 13. 12. 2006Darina Gabániovápodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda vlády, koľko ľudí bude pracovať s agendou operačného programu informatizácia spoločnosti NSRR?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, ako spĺňame štyri potrebné maastrichtské kritériá za rok 2006?
nezodpovedaná 13. 12. 2006Darina Gabániovápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Ľubomír JahnátekPán minister, aký počet ľudí bude pracovať na ministerstve hospodárstva s agendou operačného programu NSRR?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, ani jeden štát starej 15 ani napr. Slovinsko nepoužije projekt Jeremy ako spôsob poskytovania inovatívnych finančných nástrojov. Budete podporovať tento pochybný projekt predošlej vlády?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na pokračovanie integračného procesu Európskej únie?
nezodpovedaná 28. 11. 2007Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, ako by sa dalo dosiahnuť, aby obchodné reťazce predávali výrobky našich výrobcov vo svojich supermarketoch v zahraničí? Mohla by byť táto požiadavka súčasťou povolenia? Alebo sa to dá ešte ovplyvniť?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, uvažujete so znížením DPH na základné potraviny?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť váš názor na vstup Slovenskej republiky do eurozóny od roku 2009?
nezodpovedaná 21. 5. 2008Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, čo bolo podľa vášho názoru dôležité v uplynulých 4 rokoch nášho členstva v Európskej únii, ako sa bude únia ďalej rozvíjať? Myslíte si, že toto obrovské spoločenstvo má trvalejšiu prognózu?
nezodpovedaná 17. 9. 2008Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako bude Slovenská republika uplatňovať svoje národné a štátne záujmy v Európskej únii, ako bude čeliť globalizácii a jej negatívnym dôsledkom?
nezodpovedaná 26. 11. 2008Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, akú možnosť rozvoja bude mať juh Slovenska, konkrétne po zasadnutí vlády v Komárne?
nezodpovedaná 11. 2. 2009Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, upravíte novelou zákon o NBS, aby mala oprávnenie vykonávať dohľad nad finančným trhom?
nezodpovedaná 4. 11. 2009Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, čo prinášajú závery včerajšieho rokovania vlády k zamestnanosti?
nezodpovedaná 9. 12. 2009Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ktoré vládou prijaté opatrenia považujete za najdôležitejšie v oblasti hospodárskej politiky?
nezodpovedaná 9. 12. 2009Darina Gabániováminister financií SR Ján PočiatekPán minister, dnes ráno spomenuli v médiách, že medzi občanmi je ešte 5 mld. Sk, ktoré si budú môcť občania stále v Národnej banke Slovenska vymeniť. Má Národná banka Slovenska dostatok rezerv, aby si mohla túto povinnosť plniť?
zodpovedaná 3. 2. 2010Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády SR, zostane spoplatnenie ciest 1. triedy v súčasnom rozsahu? Žiadajú to aj starostovia a primátori viacerých miest a obcí.
nezodpovedaná 3. 2. 2010Darina Gabániováminister zdravotníctva SR Richard RašiPán minister, v niektorých štátoch (napr. ČR, Japonsko) sa posúva povinné očkovanie detí do neskoršieho obdobia - po dosiahnutí 1. alebo až 2. roku života. Bude sa aj u nás posúvať očkovanie detí po 1. roku života?
zodpovedaná 10. 2. 2010Darina Gabániováminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján MikolajPán minister, bolo by možné zmeniť spôsob financovania vysokých a stredných škôl a upustiť od normatívu? V praxi sa prejavuje negatívne - školy preferujú kvantitu pred kvalitou prijatých študentov.
nezodpovedaná 10. 2. 2010Darina Gabániováminister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján MikolajPán minister, uvažujete o zmene vyhlášky, určujúcej kritériá na dosiahnutie titulov pre vysokoškolských pedagógov - docent, profesor?
nezodpovedaná 3. 3. 2010Darina Gabániovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, aký je záujem zahraničných investorov investovať v menej rozvinutých regiónoch Slovenska s vyššou nezamestnanosťou?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.