Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 26. 2. 2003Darina Gabániováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncBolo by možné, aby Ministerstvo školstva realizovalo doplatok - platbu pre poskytovateľa namiesto pacienta, ktorý bol ošetrený študentom v rámci výučbového procesu. Myslím konkrétne pacientov stomatologicky ošetrených. V minulosti platil paušál na ošetrenie v pedagogickom procese.
zodpovedaná 5. 3. 2003Darina Gabániováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacAko chce vaše ministerstvo prispieť k riešeniu existujúceho nedostatku stomatológov v našej liečebno-preventívnej činnosti - praxi?
zodpovedaná 5. 3. 2003Darina Gabániováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncAko chce vaše ministerstvo prispieť k riešeniu existujúceho nedostatku stomatológov v našej liečebno-preventívnej praxi?
nezodpovedaná 3. 12. 2003Darina Gabániováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonPán minister, na ktorom odbore MP SR budú môcť podávať projekty potravinárske firmy, resp. výrobcovia potravinárskych výrobkov? Budú môcť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov EÚ?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Darina Gabániováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako je pripravené vyhodnocovanie externej časti maturitnej skúšky? Finančne a personálne?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Darina Gabániováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, ako sa napĺňa banka úloh pre stredné odborné školy z odborných predmetov? Pre škôl. rok 2005/2006 už bude maturitná skúška uskutočňovaná v plnom rozsahu?
zodpovedaná 18. 5. 2005Darina Gabániováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, myslíte si, že všetci občania, dobrovoľne nezamestnaní, zneužívajú štát, ktorý za nich platí nemocenské poistenie? V okrese Kežmarok je situácia iná ako v Bratislave, nebolo by možné zisťovať príčiny dobrovoľnej nezamestnanosti?
zodpovedaná 18. 5. 2005Darina Gabániováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncPán minister, je možné ešte v tomto roku navýšiť normatív na učňa SOU na výšku rovnakú, ako je výška normatívu študentov SOŠ?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Darina Gabániovápodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošPán minister, kedy budete riešiť preťaženú počítačovú sieť registrujúcu dane, správu daní? Aké finančné nároky si vyžiada nový "sofware"? Predsa viete, že hrozí zrútenie siete?
zodpovedaná 26. 10. 2005Darina Gabániováminister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, pacient absolvuje preventívnu prehliadku u svojho súkromného stomatológa, v roku 2006 zmení ošetrujúce lekára, bude jeho ošetrenie čiastočne preplácané "zmluvnému" stomatológovi, ak pacient bude mať potvrdenie o vykonanej preventívnej prehliadke z roku 2005? Bude poisťovňa akceptovať novú situáciu u občana - pacienta?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.