Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 2. 2. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister hospodárstva SR Juraj MiškovVážený pán minister, plánuje Ministerstvo hospodárstva SR nejaké kroky za účelom znižovania nezamestnanosti v okrese Komárno, resp. na eliminovanie vysokej miery závislosti občanov tohto regiónu od vplyvu zahraničných zamestnávateľov v priemyselných parkoch susedného štátu?
nezodpovedaná 9. 2. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, je pravda, že ste zrušili systém podpory z programu rozvoja vidieka pre poľnohospodárov, ktorí zahája alebo rozšíria chov hospodárskych zvierat alebo špecializovanej rastlinnej výroby?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister hospodárstva SR Juraj MiškovVážený pán minister, plánujete zmeniť smerovanie ďalšieho budovania jadrových elektrární na Slovensku na základe nepríjemných skúseností z Japonska?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister vnútra SR Daniel LipšicVážený pán minister, koľko osôb dostalo občianstvo Slovenskej republiky v období od 1997 do 2005 bez trvalého pobytu, resp. bydliska na území SR?
nezodpovedaná 30. 3. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt SimonVážený pán minister, pripravujete realizovať systémové opatrenia vo vašej pôsobnosti z dôvodu stavu salda zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, ktoré bolo v roku 2010 pasívne vo výške 997 m. eur?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen JurzycaVážený pán minister, z akého dôvodu neakceptuje vaše ministerstvo špecifické požiadavky žiakov, rodičov a pedagógov v otázke zabezpečenia učebníc v predmete dejepis na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín?
nezodpovedaná 29. 6. 2011Tibor Bastrnákdočasne poverený minister vnútra SR Daniel LipšicVážený pán minister, bolo spojené nedávne zavedenie hesla "Pomáhať a chrániť" aj so zmenami v kódexe správania policajtov? Ako možno charakterizovať zmeny vyplývajúce z použitia nového hesla?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.