Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 26. 5. 2004Jozef Banášminister kultúry SR Rudolf ChmelVážený pán minister, iste neušlo vašej pozornosti, že od 1. 5. 2004 sme v EÚ, kde je dominantným jazykom angličtina. K európskej špičke v angličtine patria škandinávske krajiny, Holandsko, atď., o. i. aj preto, že množstvo filmov uvádzajú v televíziách v pôvodnom znení s titulkami. Prečo STV nevysiela podstatne viac filmov v pôvodnom znení?
zodpovedaná 26. 5. 2004Jozef Banášminister vnútra SR Vladimír PalkoVážený pán minister, miestom, ktoré vytvára prvý a silný dojem o krajine je letisko. Zahraniční štátni a vládni predstavitelia prichádzajú cez vládnu časť letiska M. R: Štefánika, ktorá je v tristnom stave. Pokiaľ viem, patrí táto časť vášmu rezortu. Je úmysel túto časť rekonštruovať?
zodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, zákon č. 553/2002 Z. z. § 26 neukladá Ústavu pamäti národa overovať pravdivosť údajov ŠtB, čím logicky pripúšťa, že údaje môžu byť aj nepravdivé. ÚPN je však archívom a riadi sa tiež zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Podľa tohto zákona môže byť súčasťou archívu len dokument, k ktorého pravdivosť je dokázaná. Ako je možné, že ÚPN sa riadi dvomi zákonmi, ktoré si protirečia?
zodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZákon č. 553/2002 Z. z. v § 11 prísne upravuje otázku bezúhonnosti. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol členom KSČ, KSS, politických strán združených v Národnom fronte atď. Vysvetlite mi, prosím, ako je možné, že podľa § 11 sa však za bezúhonných považujú členovia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a dokonca členovia Hlinkových gárd, ktorí vypaľovali spolu s nemeckými fašistami slovenské obce?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, zákon č. 553/2002 Z. z. v § 26 ods. 3 hovorí, že "Ústav pamäti národa nie je povinný overovať, či údaje obsiahnuté v dokumente... sú presné alebo pravdivé." Tým zákon č. 553/2002 Z. z. fakticky rehabilituje ŠtB, pretože tvrdí, že ŠtB a ÚšB mali pravdu!!! Je podľa vás správne, že takýto obludný zákon je súčasťou právneho poriadku demokratickej Slovenskej republiky?!
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, na internetovej stránke ÚPN sa nachádza moje meno s krycím menom Lotos. V mojom spise som našiel šesť mien dôstojníkov ŠtB, s ktorými som podľa nich bol v styku. Ani jedno meno týchto ľudí sa však na stránke ÚPN nenachádza. Ako je možné, že údajní agenti a spolupracovníci sú zverejňovaní, ale samotní "eštebáci" nie?!! Prečo zákon rieši len obeť a nie páchateľa?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, podľa § 17 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. je Ústav pamäti národa (ÚPN) "pri spore o pravosti dokumentu... na žiadosť právnickej osoby povinný vydať pre potreby znaleckej činnosti... originál... spisov, alebo tých častí, pravosť ktorých je sporná." ÚPN takúto žiadosť Ústavu súdneho inžinierstva odmietol s odôvodnením, že musí ísť o súdny spor. Je podľa vás takéto konanie ÚPN v súlade so zákonom č. 553?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicZákon č. 553/2002 Z. z. § 26 ods. 3nepožaduje, aby Ústav pamäti národa overoval, či sú údaje ŠtB pravdivé, ale ukladá ÚPN, aby tieto údaje zverejňoval. Ide o jasný princíp kolektívnej viny!! Považujete za správne, že v právnom poriadku SR je zákon, ktorý stojí na princípe kolektívnej viny?!
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, predseda Správnej rady ÚPN J. Langoš vyhlásil, že v spise občana J. B. nie je žiadny podpis, a preto nemusí nič vydávať, lebo nie je čo dokazovať. Dovoľte preto malý test. Ak ŠtB spolu s Langošom tvrdia, že občan J. B. mal krycie meno "Lotos" a v spise je podpis "Lotos" je toto podpis: a) Jána Langoša; b) náčelníka Apačov; c) občana J. B.? Skúste dať na tento kvíz odpoveď.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Jozef Banášminister spravodlivosti SR Daniel LipšicVážený pán minister, podľa zákona č. 553/2002 Z. z., § 8 písm. d) je úlohou Ústavu pamäti národa (ÚPN) dávať aj podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1. Môžete mi povedať koľko podnetov na trestné stíhanie zločinov dal Ústav pamäti národa a koľko zločincov bolo právoplatne odsúdených?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.