Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 9. 4. 2003Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaGenerálna riaditeľka sekcie pre ľudské práva a menšiny Úradu vlády SR Jana Kniečinská verejne tvrdila, že vláda SR vynakladá ročne príspevok 7 mil. Sk na základe morálneho záväzku. Súhlasíte, aby takýto "odborník" zastával aj naďalej svoju funkciu na Úrade vlády SR?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaGenerálna riaditeľka sekcie pre ľudské práva a menšiny Úradu vlády SR Jana Kviečinská opakovane verejnej tvrdila (tlač. konf. 7.4.2003), že vláda SR vynakladá ročne 7 miliónov korún na základe morálneho záväzku a nie na základe medzinárodnej zmluvy. Súhlasíte, aby takýto "odborník" zastával naďalej svoju funkciu na Úrade vlády SR?
nezodpovedaná 2. 7. 2003Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaBude SR zastupovať v Európskej banke pre obnovu a rozvoj bývalý minister, ktorý musel odstúpiť pod tlakom verejnej mienky pre viaceré podozrenia z korupcie a bývalý pokladník SDKÚ Gabriel Palacka?
zodpovedaná 10. 3. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko ešte musí poškodiť slovenských občanov vašou vládou realizované pokračovanie reformy verejnej správy, aby ste vy, členovia vašej vlády, ako aj splnomocnenec vlády pre verejnú správu pochopili, ako veľmi ubližujete občanom Slovenska.
nezodpovedaná 10. 3. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo sa mstíte na svojich rodákoch? Zastavenie a nasledujúce chaotické pokračovanie vo výstavbe dialníc diskriminujúce východ, stred a juh Slovenska, vaše nezmyselné úsilie zamerané proti energetickej sebestačnosti Slovenska, chaotické pokračovanie v reforme verejnej správy, zdravotníctva, školstva a pracovných podmienok, ktoré ohrozuje život, zdravie, vzdelanie a sociálne istoty občanov Slovenska, lacný výpredaj slovenských strategických podnikov, bezbrehé zdražovanie a vaše nedemokratické metódy vládnutia dávajú legitimutu mojej otázke. Vyzývam vás preto, aby ste bez nervozity a vytáčok odpovedali na všetky argumenty obsiahnuté v mojej otázke.
nezodpovedaná 12. 5. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo sa mstíte na svojich rodákoch? Nezmyselné zastavenie a potom chaotické pokračovanie spojené s korupciou a tunelovaním výstavby diaľníc, diskriminujúce východ, stred a juh Slovenska, vaše slovenských občanov poškodzujúce úsilie zamerané proti energetickej sebestačnosti Slovenska, zničujúce pokračovanie v reforme verejnej správy, zdravotníctva, školstva a pracovných podmienok, ktoré ohrozujú život, zdravie, vzdelanie a sociálne istoty občanov Slovenska, lacný výpredaj slovenských strategických podnikov, bezbrehé zdražovanie a vaše nedemokratické metódy vládnutia dávajú legitimitu mojej otázke. Vyzývam vás preto, aby ste bez nervozity a vytáčok odpovedali na všetky pravdivé argumenty obsiahnuté v mojej otázke.
zodpovedaná 12. 5. 2004Eva Antošovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyZrušenie zákazu kočovania je prvý krok. Prečo však vláda nepripravuje nasledujúci nutný krok čiže návrh zákona, ktorý by legislatívne vymedzil postup miest a obcí pre prípad vyššieho počtu kočujúcich na ich území. (Napríklad ak by olaskí Rómovia z Rumunska navštívili svojich príbuzných na Slovensku.)
zodpovedaná 23. 6. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo vaša vláda sťažuje obciam Slovenska využívanie Eurofondov?
zodpovedaná 23. 6. 2004Eva Antošováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkZ akých štatistík vychádza pri svojich rozhodnutiach rezort, ktorý riadite, keď sú v rozpore s údajmi Štatistického úradu SR?
zodpovedaná 20. 10. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMédiá uverejnili, že SR zaplatí Svetovej banke približne 20 miliónov korún ako pokutu za nevyužívanie finančnej pôžičky vo výške miliardy korún. Na zasadnutí zdravotného výboru minister Zajac vyhlásil, že nepôjde o veľa peňazí. Vážený pán predseda vlády, súhlasíte so svojím ministrom, a ako chcete chyby napraviť?
zodpovedaná 20. 10. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaSúhlasíte s tvrdením uverejneným v Pravde 16. októbra 2004, že sa presne nevie aká je nezamestnanosť, údaje štatistického úradu a ústredia práce sa výrazne líšia, dokonca aj v tom, či nezamestnanosť stúpa alebo klesá. Na základe čoho prijíma vaša vláda rozhodnutia, ktoré postihnú občanov na dlhú dobu?
nezodpovedaná 20. 10. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDva roky vášho vládnutia malo okrem iného za následok, že z väčšinovej ste menšinová vláda. Strata 9 poslancov je len príslovečný vrchol ľadovca, ktorá odráža fakt, že dôveru občanov ste tiež stratili. Aké dôsledky z tejto situácie pre seba vyvodíte? Alebo sú pre vás dôležitejšie iné ukazovatele, než dôvera občanov vo vás a vašu vládu?
zodpovedaná 27. 10. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDva roky vášho vládnutia malo okrem iného za následok, že z väčšinovej ste menšinová vláda. Strata 9 poslancov je len príslovečný vrchol ľadovca, ktorá odráža fakt, že dôveru občanov strácate tiež! Aké dôsledky z tejto situácie pre seba vyvodíte? Alebo sú pre vás dôležitejšie iné ukazovatele, než dôvera občanov vo vás a vašu vládu?
nezodpovedaná 27. 10. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDe Gaule, vynikajúcei francúzsky štátnik bol známy aj tým, že zriadil štátny fond na podporu opozičnej tlače. Na Slovensku opozičná tlač nemá šancu prežiť, pretože sa podnikatelia boja zadať do nej reklamu. Ako predseda vlády ste zodpovedný za demokratický vývoj na Slovensku a aj objektívne informovanie občanov. Čo robíte pre to, aby aj opozičné médiá mohli pôsobiť na Slovensku?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZdruženie miest a obcí Slovenska ako aj Konfederácia odborových zväzov prejavili svoju nedôveru voči vašej vláde aj tak, že po prvý raz nevydali komplexné stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu, aj keď inými spôsobmi svoje vážne výhrady neustále dávajú najavo. Uvedomujete si, že tým poskytujú neprehliadnuteľný dôkaz o zlyhaní vašej vlády?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaDegaule, vynikajúci francúzsky štátnik, bol známy aj tým, že zriadil štátny fond na podporu opozičnej tlače. Na Slovensku opozičná tlač už vlastne neexistuje, pretože podnikatelia mali strach zadávať do nej reklamu. Vo funkcii predsedu vlády, ste zodpovedný za demokratický vývoj na Slovensku, ktorý je nemysliteľný bez opozičnej tlače. Preto sa vás pýtam, či ste zárukou, že opozičná tlač môže na Slovensku reálne pôsobiť a zabezpečovať tak objektívne informovanie občanov?
nezodpovedaná 1. 12. 2004Eva Antošováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkVláda prostredníctvom vášho rezortu spustila proces, ktorý nazvala reformou dôchodkového zabezpečenia. Zároveň odrádzate občanov, aby si nezačali zhodnocovať svoje odvody v II. pilieri hneď od 1. 1. 2005. Dokonca ste vy sám uverejnili včera, že II. pilier zhodnotí vklady až o 18 či 20 rokov, hoci na začiatku ste vraveli o 10-12 rokoch. Tento chaotický postup vlády svedčí, okrem iného, aj o tom, že sa bojíte nedostatku financií na dôchodky pre terajších dôchodcov po spustení II. piliera. Akú dávate záruku, že prostriedky na terajšie dôchodky budú?
nezodpovedaná 18. 5. 2005Eva Antošovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyAko vnímate postup samosprávy mesta Komárna vo veci neumiestnenia súsošia sv. Cyrila a Metoda. Nemá tento krok samosprávy blízko k prejavu národnostnej intolerancie?
zodpovedaná 22. 6. 2005Eva Antošováminister kultúry SR František TóthPán minister, čo podniknete a kedy, aby sa na Slovensku už konečne prijal a najmä začal uplatňovať efektívny tlačový zákon, ktorého súčasťou by bol aj všeobecne prijateľný morálny kódex, čo by podľa môjho názoru základ bol pre boj proti zneužívaniu médií. Len pripomínam, že platný zákon, ktorým sa v tejto oblasti riadime, bol prijatý v roku 1962.
zodpovedaná 22. 6. 2005Eva Antošováminister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičÚsek cesty medzi Nitrou a Zlatými Moravcami najmä pri obciach Beladice a Tesárske Mlyňany obyvatelia označili za "cestu smrti". V súvislosti so zahraničnou investíciou v Leviciach vznikla mediálna prestrelka medzi vaším rezortom a ministerstvom hospodárstva. Môžete záväzne oznámiť kedy bude spomínaný úsek daný do užívania ako štvorprúdový, či ako diaľnica?
nezodpovedaná 26. 10. 2005Eva Antošovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo vláda na podnet ministerstva vnútra chce zvýšiť právomoci predsedov VÚC? Nielen ZMOS, ale ani ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja s novelou zákona č. 302/2001 Z. z. /uznesenie vlády SR 660/ nesúhlasia vo viacerých bodoch.
nezodpovedaná 26. 10. 2005Eva Antošováminister kultúry SR František TóthPán minister, súhlasíte s postupom verejnoprávneho rozhlasu, ktorý za mnohokrát nepatrné nedostatky vymáha od občanov veľké sumy, pričom viacerí známi právnici verejne označili tento postup za nezlučiteľný s dobrými mravmi?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.