Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 4. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAko chcete po 25. októbri 2000 riešiť režim ochrany Atómovej elektrárne Mochovce?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachVyvodíte personálne opatrenia voči zástupcom Ministerstva hospodárstva SR v dozornej rade SE a. s. (O. Studenec a J. Sabol) a voči predstavenstvu SE a. s. za netransparentný postup vo výbere súktormných bezpečnostných služieb v objektoch energetiky?
nezodpovedaná 4. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachMá podľa vás dlhodobá ochrana Atómovej elektrárne Mochovce Policajným zborom oporu v zákone alebo nepriamo priznáva nezvládnutie výberového konania ochrany AE zo strany štátnych úradníkov vášho ministerstva a predstavenstva SE a. s.?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachNa základe novely zákona o súkromných bezpečnostných službách platného od 1. 8. 2000 a vami odobreného rozhodnutia Slovenských elektrární a. s. Bratislava o tom, že atómovú elektráreň Mochovce má chrániť vlastná ochrana sa porušuje záikon. Aké opatrenia z toho vyvodíte?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachÚradníci vášho ministerstva (O. Studenec) pripravujú novelu, tohoročnej novely zákona o Fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení. Jej podstatou je opätovné vyradenie obcí z možnosti financovania projektu ochrany životného prostredia a zdravia z fondu. Nemyslíte si, že vaše ministerstvo neguje nielen samosprávu, ale aj prácu poslancov NR SR? Za novelu hlasovalo 105 zo 106 prítomných poslancov.
zodpovedaná 25. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachNa základe vami odobreného rozhodnutia Predstavenstva SE a. s. o ochrane atómovej elektrárne Mochovce vlastnou bezpečnostnou službou sa porušuje zákon. Čo s tým chcete urobiť?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľkým obciam a v akej výške budú v tomto roku poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 254/1994 Z. z. v znení zákona č. 78/2000 Z. z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení ...?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachMyslíte si naozaj, že ochrana atómovej elektrárne Mochovce vlastnou bezpečnostnou službou je lacnejšia ako službami poskytovanými SBS? Viete toto vaše tvrdenie kvalifikovať? (náklady na mzdy, náklady na výzbroj a techniku, náklady na pravidelné školenia a odborný rast)
nezodpovedaná 25. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachNemyslíte si, že novelou zákona o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení ...., ktorú pripravuje vaše ministertvo (O. Studenec) negujete a dehonestujete požiadavky samosprávy, ale aj názor poslancov NR SR? Za novelu tohto zákona hlasovalo 105 zo 106 vtedy prítomných poslancov?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAko zdôvodníte nerešpektovanie zákona č. 254/1994 Z. z. v znení zákona č. 78/2000 Z. z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení ... predsedom Rady fondu ... a vysokým štátnym úradníkom O. Studencom?
zodpovedaná 31. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKedy bude od NR SR predložený zákon o obchodných reťazcoch a ako sa do zákona premietne otázka ochrany a podpory domácich, hlavne potravinárskych výrobcov?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošPripravujú sa ďalšie novely zákonov zameraných na podporu zahraničných investícií, ktorých a kedy budú predložené do NR SR?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachPán minister, vravíte o výhodnosti ochrany atómovej elektrárne Mochovce. Menej hovoríte o kvalite vykonávania ochrany a strážnej služby. Môže niekto bezpečnostnej službe z objektu osobitnej dôležitosti ukradnúť 280 ton materiálu ako sa to stalo v atómovej elektrárni Mochovce?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachMyslíte si naozaj, že ochrana atómovej elektrárne Mochovce vlastnou bezpečnostnou službou je lacnejšia ako cudzou SBS? Viete toto vaše tvrdenie kvantifikovať? (náklady na mzdy, náklady na výstroj, výzbroj a techniku, náklady na pravidelné preškolovanie a odborný rast)
nezodpovedaná 31. 10. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľkým obciam a v akej výške budú v tomto roku poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 254/1994 Z. z. v znení zákona č. 78/2000 Z. z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení.
nezodpovedaná 29. 11. 2000Peter Bohunickýpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKompetencie v oblasti regionálnej politiky sú roztrieštené medzi rôznymi inštitúciami /orgánmi/. Kedy vláda SR predloží jasnú schému kompetencií a rozhodovacieho procesu pre realizáciu predvstupových fondov v súčasnosti a štrukturálnych a kohézneho fondu v budúcnosti.
zodpovedaná 29. 11. 2000Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachJedným z nástrojov priemyselnej politiky sú hospdárske zóny a priemyselné parky. Kedy bude do NR SR predložený zákon upravujúci vznik a stanovujúci pravidlá pôsobenia hospodárskych zón priemyselných parkov.
nezodpovedaná 29. 11. 2000Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkNa koordináciu a monitorovanie predstupových fondov z EÚ bol vo februári 2000 vytvorený Prípravný výbor pre štrukturálne fondy v čele so štátnym tajomníkom MVaRR. Z akého dôvodu kompetencie tohto výboru preberá odbor pre rozvoj regiónov pri Úrade vlády SR, koľko má pracovníkov a aký je horizont jeho pôsobenia?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyKompetencie v oblasti regionálnej politiky sú roztrieštené medzi rôznymi inštitúciami, orgánmi. Kedy vláda SR predloží jasnú schému kompetencií a rozhodovacieho procesu pre realizáciu predstupových fondov v súčasnosti a štrukturálnych a kohézneho fondu v budúcnosti.
nezodpovedaná 29. 11. 2000Peter Bohunickýminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaV pravidelnej správe o pokroku SR dosiahnutom v príprave na členstvo v EÚ sa konštatuje, že v oblasti regionálnej politiky pretrvávajú závažné problémy. V legislatívnom rámci je v štádiu prípravy dôležitý zákon o regionálnom rozvoji. Kedy bude predložený do NR SR?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Peter Bohunickýpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKompetencie v oblasti regionálnej politiky sú roztrieštené medzi rôznymi inštitúciami /orgánmi/. Kedy Vláda SR predloží jasnú schému kompetencií a rozhodovacieho procesu pre realizáciu predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ?
zodpovedaná 6. 12. 2000Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkKoordinácia a monitorovanie predstupových fondov z EÚ patrí do kompetencie Prípravného výboru pre štrukturálne fondy na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Z akého dôvodu kompetencie tohto výboru prebral odbor pre rozvoj regiónov pri Úrade vlády SR, koľko má pracovníkov a aký je horizont jeho pôsobenia?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyKompetencie v oblasti regionálnej politiky sú rozstrieštené medzi rôznymi inštitúciami/orgánmi. Kedy vláda SR predloží jasnú schému kompetencií a rozhodovacieho procesu pre realizáciu predstupových a štrukturálnych fondov z EÚ?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Peter Bohunickýminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaV pravidelnej správe o pokroku SR dosiahnutom v príprave na členstvo v EÚ konštatuje, že v oblasti regionálnej politiky pretrvávajú závažné problémy. V legislatívnom rámci je v štádiu prípravy dôležitý zákon o regionálnom rozvoji. Kedy bude predložený do NR SR?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachZ akého dôvodu sa nedostal do legislatívneho plánu vlády SR na rok 2001 zákon o obchodných reťazcoch?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkV októbri 1999 podalo 10 obcí v okrese Senica projekt ISPA - Dobudovanie vodohospodárskych diel Kúty. Predstavitelia združenia obcí dodnes nedostali odpoveď čo sa s projektom stalo. Stopy končia na úrade podpredsedu vlády P. Hamžíka. Môžete odpovedať čo sa s projektom stalo?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Peter Bohunickýpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán premiér, privatizácia strategických podnikov má rešpektovať aj kompetenčný zákon. Dodržuje sa tento zákon aj pri príprave privatizácie SPP?
zodpovedaná 14. 2. 2001Peter Bohunickýministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováVážená pani ministerka, dodržuje sa kompetenčný zákon pri privatizácii strategických podnikov vrátane Slovenského plynárenského priemyslu a. s.?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Peter Bohunickýpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkV októbri 1999 podalo 10 obcí v okrese Senica projekt ISPA - Dobudovanie vodohospodárskych diel Kúty. Predstavitelia združenia obcí dodnes nedostali odpoveď. Čo sa s projektom stalo? Stopy končia na úrade podpredsedu vlády SR P. Hamžíka. Môžete odpovedať čo sa s projektom stalo?
nezodpovedaná 21. 2. 2001Peter Bohunickýminister životného prostredia SR László MiklósV októbri 1999 podalo 10 obcí v okrese Senica projekt ISPA - Dobudovanie vodohospodárskych diel Kúty. Môžete odpovedať čo sa s projektom stalo?
zodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčNemyslíte si, že ak Všeobecná zdravotná poisťovňa prípadne iné zdravotné poisťovne zavedú tzv. človekokilometer, ktorý budú uhrádzať v sume 4,70 Sk za jednu prevezenú osobu s násobkom x4,70 Sk za ďalšiu prevezenú osobu - doprovod ďalší pacient, je absolútne likvidačný spôsob súkromných Dopravných zdravotníckych služieb na Slovensku?
zodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčPrečo vodič sanitného vozidla nie je uvedený vo Vestníku MZ SR (čiastka 1-4) zo dňa 30. 1. 2001 ako zdravotnícky pracovník a prečo Vestník obchádza vyhlášku MZ SR č. 79/1981 z 15. júla 1981 o nižších zdravotníckych pracovníkoch?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčPrečo je obchádzaná vyhláška MZ SR č. 40/1997 a podľa odborného usmernenia MZ SR je vodič sanitného vozidla nezaradený ako zdravotnícky pracovník, keď opatrenie Štatistického úradu SR z 26. 1. 2001 uvádza kód zamestnania 83230 - vodič sanitného vozidla na účely porovnávania štatistických ukazovateľov OSN?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčAko je možné zmeniť znenie § 11 a 12 zákona o Liečebnom poriadku č. 98/1995 Z. z. rezortným Vestníkom MZ SR (čiastka 1-4) zo dňa 30. 1. 2001?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčPrečo je miešaný problém zdravotníckej prepravy poistencov zdravotných poisťovní s prepravou občanov zo sociálnych dôvodov, keď sa v zákone 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci § 17 prepravná služba uvádzajú podmienky, za ktorých možno prepravnú službu poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčDoteraz platný cenový výmer - príloha k opatreniu MF SR-ČR-4/1999 stanovuje maximálnu cenu za 1 km jazdy dopravných zdravotných služieb v sume 15 Sk. Prečo sa Všeobecná zdravotná poisťovňa neriadí týmto cenovým výmerom, ale sa snaží zaviesť tzv človekokilometer v sume 4,70 Sk za jednu prevezenú osobu?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčMôže Vestník MZ SR (čiastka 1-4) zo dňa 30. 1. 2001, ktorý má odborne usmerniť zdravotnícku dopravu zmeniť znenie § 11 a 12 zákona o Liečebnom poriadku č. 98/1995 Z. z.?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Peter Bohunickýpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV súčasnosti nie je vytvorený žiaden orgán vlády pre riešenie otázok života starších ľudí. Kedy bude dokončená vládou schválená transformácia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí na Koordinačný výbor na ochranu starších ľudí?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Peter Bohunickýpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko postupujú jednotlivé rezorty pri plnení Národného programu ochrany starších ľudí, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 681 z augusta 1999?
zodpovedaná 7. 11. 2001Peter Bohunickýminister vnútra SR Ivan ŠimkoČo urobíte pre zlepšenie informovanosti miestnej štátnej správy a obecnej samosprávy dotýkajúcej sa "Národného programu ochrany starších ľudí"?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAký počet obcí a akú čiastku dostali obce na krytie projektov v okruhu 30 km od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 20 km od Atómovej elektrárne Mochovce podľa zákona NR SR č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení?
nezodpovedaná 7. 11. 2001Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľkým obciam a aká veľká výška prostriedkov bola vyplatená v obciach v okruhu 30 km od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 20 km od Atómovej elektrárne Mochovce podľa zákona NR SR č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení?
zodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachPodpísali ste už pripravené rozhodnutia o poskytovanie finančných prostriedkov pre 80 obcí v celkovej výške 64,5 mil. Sk v lokalite Jaslovské Bohunice pripravené v zmysle zákona NR SR č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení?
nezodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister hospodárstva SR Ľubomír HarachPodpísali ste už pripravené rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov pre obce v lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce vyplývajúce zo zákona č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení?
zodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister vnútra SR Ivan ŠimkoBude správny poplatok vo vládnom návrhu zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami príjmom obce alebo štátu?
nezodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister vnútra SR Ivan ŠimkoAko zabezpečíte, aby príjem za osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa vládneho návrhu zákona bol príjmom obce a nie štátu?
zodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister vnútra SR Ivan ŠimkoBudú môcť na základe vládneho návrhu zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách... (tlač 1158) osvedčovať listiny všetky obce, ktoré túto službu občanovi chcú vykonávať alebo len 800 obcí v sídlach stálych pracovísk "okresných matrík"?
nezodpovedaná 28. 11. 2001Peter Bohunickýminister vnútra SR Ivan ŠimkoAko zabezpečíte, aby podľa vládneho návrhu zákona... (tlač 1158) mohli osvedčovať listiny a podpisy na listinách všetky obce, ktoré to chcú robiť a nielen 800 "matričných obcí"?
zodpovedaná 5. 12. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčV zdravotníckom zariadení Lehnice sa opäť porušuje zákon. Čo s tým chcete robiť?
nezodpovedaná 5. 12. 2001Peter Bohunickýminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy a ako chcete odpovedať na požiadavky obce Lehnice ohľadom ich požiadaviek komplexného zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti občanov Lehníc a spádového územia? (lekáreň, zdravotné stredisko, privatizácia zdravotníckeho zariadenia Lehnice).
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.