Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

1234567
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 2. 12. 1998Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV záverečnej časti programového vyhlásenia vlády ste uviedli, že v novej klíme spoločnosti bude dominovať znášanlivosť, vzájomná úcta a rešpektovanie základných občianskych a ľudských práv. Považujete za začiatok novej klímy vystúpenia vaše a ďalších členov vlády v piatok 27. novembra 1998 v podvečer, keď ste poslancom znemožnili reagovať?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV súvislosti s očakávanými zmenami v štátnej správe ste zdôrazňovali, že budete klásť dôraz na odbornú pripravenosť, prax v štátnej správe a morálne predpoklady kandidátov. Koľko zmien sa za 100 dní vašej vlády uskutočnilo na krajských a okresných úradoch na postoch prednostov a riaditeľov odborov a ako ste uplatnili deklarované kritériá?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké je stanovisko vašej vlády na názor, vyjadrený predstaviteľom jednej z vládnych koaličných strán, že občania Slovenska - Slováci bačujú v južných okresoch Slovenska na pôde, ktorá im nepatrí?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaÚnik informácií z tajnej správy o činnosti SIS vzbudil zaslúženú pozornosť! Ak už na Slovensku nie je možné nič utajiť, mohli by ste pre poslancov NR SR, ale aj pre obyvateľov Slovenska zabezpečiť informáciu o poznatkkoch SIS o aktivitách cudzích spravodajských služieb na Slovensku?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósPripravuje sa návrh zákona o Vysokých Tatrách. Čo bude obsahom zákona? Nebude tu snaha obísť ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny? Spolupracujete pri jeho vypracovaní aj MŽP?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa stretnutí s novinármi v Nemecku ste prehlásili, že slovenská ekonomika je na tom stále lepšie ako ekonomika susedných krajín. Nepomýlili ste sa? Veď počas prvých 100 dní vlády ste s obľubou hovorili o rozkradnutom a vyrabovanom štáte a spálenej zemi po vláde V. Mečiara. Alebo sa vám v Nemecku dostalo osvietenia?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV cieli vašej cyklopredvolebnej etapy v Ilave ste vyhlásli "Keď sa dostaneme do vlády, Slovensko sa zbaví izolácie. Kľučky si budú u nás podávať americký prezident, nemecký kancelár i britská kráľovna. Mohli by ste podať informáciu, kedy k slávnostnému aktu vyvedenia z izolácie podávaním si kľučiek dôjde?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Zlochapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyMohli by ste informovať poslancov NR SR o tom, v koľkých obciach na Slovensku nie sú slovenské základné školy a v koľkých obciach sa vykonávajú bohoslužby len v jazyku menšín?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Zlochaminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaV Maďarsku chcú diaľnicou M-3 spojiť v dohľadnom čase Maďarsko s Ukrajinou a vytvoriť základ rozvoja ekonomicky slabšej východnej časti republiky. Vy naopak, chcete zobrať nákladiak a pozbierať základné kamene úsekov diaľníc, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. To bude váš príspevok k vytváraniu nových pracovných príležitostí v zaostávajúcich regiónoch Slovenska?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Jozef Zlochapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyMohli by ste poskytnúť podrobnejšie údaje alebo aspoň kvalifikovaný odhad o počte Rómov na Slovensku, ich rozmiestnení podľa krajov a okresov, vzdelanostnej úrovni a zamestnanosti?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV cieli vašej predvolebnej byciklovej etapy v Ilave ste vyhlásili "keď sa dostaneme do vlády, Slovensko sa zbaví izolácie. Kľučky si budú u nás podávať americký prezident, nemecký kancelár i britská kráľovná". Mohli by ste nás informovať kedy k slávnostnému aktu podávania si kľučiek na Slovensku dôjde?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZačiatkom februára ste konštatovali, že vláda premiéra Mečiara viedla krajinu k hospodárskemu úpadku a že ukazovatele sú oveľa horiše ako v súsedných krajinách (Pravda 9.2.99). V Nemecku ste pred novinármi vyhlásili, že navzdory všetkým problémom je na tom slovenská ekonomika lepšie ako ekonomiky susedných krajín. Koho ste chceli oklamať ? Občanov Slovenskej republiky alebo nemeckých podnikateľov?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Zlochaminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaPodľa údajov z tlače (Pravda 10.2.99) diaľnica M-3 z Budapešti cez Miškolc by mala v dohľadom čase spojiť Maďarsko s Ukrajinou. Ekonomicky slabšie regióny ju pokladajú za základ rozvoja. Vy naopak. chcete zobrať nákladiak a pozbierať základné kamene úsekov diaľníc, ktoré po celom Slovensku roztrúsila vláda V. Mečiara. Bude to váš príspevok k vytváraniu nových pracovných príležitostí v zostávajúcich regiónoch?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Zlochapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyMohli by ste informovať poslancov NR SR o tom, v koľkých obciach na Slovensku nie sú slovenské základné školy a v koľkých obciach sa vykonávajú bohoslužby len v jazyku menšín?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Jozef Zlochapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyMohli by ste poskytnúť podrobnejšie údaje alebo aspoň kvalifikovaný odhad o počte Rómov na Slovensku, ich rozmiestnenie podľa krajov a okresov, vzdelanostnej úrovni a nezamestnanosti?
zodpovedaná 30. 6. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikJe pravdou, že pripravujete radikálne opatrenia v školstve, t. j. zvýšenie úväzkov, zvýšenie počtu žiakov v triedach a podobne?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósV tlači sa objavila informácia, že sa uvažuje so zlúčením Ministerstva životného prostredia a Ministerstva výstavby a verejných prác? Prečo proti tomu neprotestujete?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósKedy predložíte na rokovanie vlády návrh zákona o vodách?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósDokedy budete čakať na oficiálne rozdelenie a majetkové vysporiadanie TANAP-u?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNaši južní susedia sú vraj vzorom pri riešení problematiky národnostných menšín. Prečo vaša vláda nepreberie skúsenosti z Maďarska a nezačne ich uplatňovať doma na Slovensku?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPrečo vo vašom rezorte predbiehate uznesenie vlády o znižovaní počtu pracovníkov v školstve od r. 2000 a už teraz uvoľňujete pedagogických i nepedagogických pracovníkov?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanV časopise Euroreport je uverejnený článok"Osem mýtov" o vojne USA/NATO v Juhoslávii. Aký je váš názor na uvedené mýty a realitu?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósPo návrate z konferencie v Štokholme ste prehlásili, že prístup k riešeniu problémov životného prostredia na Slovensku a v príprave legislatívy je najlepší z krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Je vaše vyjadrenie v súlade s hodnotením rezortu vo vašej "čiernej knihe"?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanNaši južní susedia pri každej príležitosti prejavujú obavy o osudy občanov maďarskej národnosti na Slovensku. Kedy vyjadríte vy obavy o osudy Slovákov v Maďarsku?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPodmienky na štúdium na vysokých školách sa zhoršujú, znižuje sa počet šudentov, po prepustení pomocného personálu hrozí niektorým školám kolaps! Ste presvedčený o tom, že vaše opatrenia umožnia zvýšiť úroveň vzdelania občanov SR?
nezodpovedaná 8. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikNa protestnom zhromaždení v Bratislave zaznel hlas, že v školstve pracujú prevažne ženy a ony si nemôžu uťahovať opasky! Čo im poradíte?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNaši južní susedia sú vraj vzorom pri riešení problematiky národnostných menšín. Prečo vaša vláda nepreberie skúsenosti z Maďarska a nezačne ich uplatňovať doma na Slovensku?
zodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanV časopise Euroreport je uvedený článok "Osem mýtov" o vojne USA a NATO v Juhoslávii. Aký je váš názor na uvedené mýty a realitu?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPodmienky na štúdium na vysokých školách sa zhoršujú, znižuje sa počet študentov, po prepustení pomocného personálu hrozí niektorým školám kolaps! Ste presvedčený o tom, že vaše opatrenia umožnia zvýšiť úroveň vzdelania občanov SR?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochaminister životného prostredia SR László MiklósPo návrate z konferencie v Stokholme ste prehlásili, že prístup k riešeniu problémov životného prostredia na Slovensku a v príprave legislatívy je najlepší z krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Je vaše vyjadrenie v súlade s hodnotením rezortu vo vašj "Čiernej knihe"?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPrečo vo vašom rezorte predbiehate uznesenie vlády o znižovaní počtu pracovníkov v školstve, od r. 2000 a už teraz sú uvoľňovaní predagogickí a nepedagogickí pracovníci na školách?
nezodpovedaná 15. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanNaši júžní susedia pri každej príležitosti prejavujú obavy o osudy občanov maďarskej národnosti na Slovensku. Kedy vyjadríte vy obavy o osud Slovákov v Maďarsku?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda rozhodla o odstavení dvoch blokov AE V-1 v rokoch 2006 a 2008. Na Slovensku bude nedostatok elektrickej energie. Neodporučíte občanom, aby si pred vstupom do EÚ urobili zásoby sviečok?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa konferencii v Gdaňsku ste sa vyjadrili, že ľavicové strany sú "nenažrané". Mysleli ste tým aj svojich koaličných partnerov vo vláde - SDĽ a SOP?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa konferencii stredoeurópskej pravice v Gdaňsku ste boli ako predseda pravicovej SDK. Cestovali ste tam vládnym špeciálom ... Komu vyučtujete náklady za svoju politickú cestu?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNaši južní susedia sú vraj vzorom pri riešení problematiky národnostných menšín. Prečo vaša vláda nepreberie skúsenosti z Maďarska a nezačne ich uplatňovať na Slovensku?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOdborárom z PRATEXU Čadca ste prisľúbili pomoc. Nepomohli ste im pri riešení dlhodobých problémov, tak vyhlásili novú hladovku. Pomôžete im až potom, až sa budú poberať na druhý svet?
zodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPočas posledných 9 mesiacov bolo zoštátnených niekoľko stovák sprivatizovaných jednotiek. Mám informácie, že sa pritom hrubo porušujú platné zákony." Pán poslanec sa vás pýta, "či vyvodíte sankcie voči tým, ktorí síce plnia želania politbyra, ale zároveň porušujú zákony"
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPodmienky na štúdium na vysokých školách sa zhoršujú, znižuje sa počet poslucháčov, po prepustení pomocného personálu hrozí niektorým školám kolaps! Ste presvedčený o tom, že vaše opatrenia umožnia zvýšiť úroveň vzdelania občanov SR?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikNa protestnom zhromaždení pracovníkov školstva v Bratislave zaznel hlas, že v školstve pracujú prevažne ženy a ony si nemôžu uťahovať opasky. Poraďte im, čo si pri opatreniach vlády majú uťahovať ...
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochapodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkVláda uvažuje s možnosťou ešte skoršieho odstavenia dvoch blokov AE V-1 ako v rokoch 2006 a 2008. Bude to znamenať deficit cca 20 %. Odkiaľ a za čo dovezieme chýbajúcu energiu? Neodporučíte občanom SR návrat k jaskyniam?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikVo verejnosti i v médiách sa objavujú informácie o zrušení troch fakúlt Univerzity M. Bella v Banskej Bystrici, ktoré boli zriadené počas vlády V. Mečiara. Je na tom niečo pravdy?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanRozdelenie Česko-Slovenska považujú vraj krajania žijúci v ČR za historický omyl. Súhlasíte s týmto názorom? Ak nie, prečo s ním aspoň nepolemizujete? (Vyjadrenie zástupcov slovenských spolkov v ČR počas oficiálnej návštevy Slovenska.)
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanNaši južní susedia pri každej príležitosti prejavujú obavy o osudy občanov maďarskej národnosti na Slovensku. Kedy vyjadríte vy obavy o osudy Slovákov v Maďarsku?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Jozef Zlochaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPodľa informačného materiálu Kancelárie NR SR č. 29/1999 priemerné mesačné mzdy v školstve sú výrazne pod republikovým priemerom (o 1816 Sk). Horšie sú na tom len pôdohospodári. Kedy sa mzdy týchto dvoch rezortov vyrovnajú?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa konferencii stredoeurópskej pravice v Gdaňsku ste boli ako predseda pravicovej SDK, cestovali ste tam však vládnym špeciálom! Komu vyúčtujete náklady za svoju politickú cestu?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa konferencii v Gdaňsku ste sa vyjadrili, že ľavicové strany sú "nenažrané". Mysleli ste tým aj koaličných partnerov vo vláde - SDĽ a SOP a jedného z členov SDK - Sociálno-demokratickú stranu?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNaši južní susedia sú vraj vzorom pri riešení problematiky národnostných menšín! Prečo Vaša vláda nepreberie skúsenosti z Maďarska a nezačne ich uplatňovať na Slovensku?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda rozhodla o odstavení dvoch blokov AE V-1 v rokoch 2006 a 2008. Na Slovensku bude nedostatok elektrickej energie. Neodporučíte občanom, aby si pred vstupom do EÚ urobili zásobu sviečok?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Jozef Zlochapredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOdborárom z PRATEXU Čadca ste prisľúbili pomoc. Nepomohli ste im pri riešení ich dlhodobých problémov, tak vyhlásili novú hladovku! Pomôžete im až potom, keď sa budú poberať na druhý svet?
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.