Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 11. 1998Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAkým spôsobom chce vláda zabezpečiť výstavbu a modernizáciu infraštruktúry v trasách multimodálnych koridorov (IV., V.,VI.) v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte tak, aby sa SR mohla začleniť aj v tejto oblasti medzi vyspelé krajiny Európy v čo najkratšom možnom čase?
zodpovedaná 2. 12. 1998Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAkým spôsobom chce vláda zabezpečiť výstavbu a modernizáciu infraštruktúry v trasách multimodálnych koridorov v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte tak, aby sa Slovenská republika mohla zaradiť aj v tejto oblasti medzi vyspelé krajiny Európy v čo najkratšom čase.
nezodpovedaná 13. 1. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaV tlači ste saviackrát vyjadrili, že výstavba 14 tisíc bytov ročne nie je z technickej stránky problém realizovať. Akým spôsobom je pripravený rozbeh investícií pre takúto rozsiahlu výstavbu na rok 1999 a ďalšie 3 roky a aká je t. č. pripravenosť technickej infraštruktúry pre tieto účely?
nezodpovedaná 17. 2. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAko je pripravený rozbeh investícií pre výstavbu vami proklamovanej výstavby 14 000 bytov ročne na rok 1999 a na ďalšie roky? Aká je pripravenosť inžinierských sietí a finančného krytia pre túto výstavbu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAko je pripravený rozbeh investícií pre výstavbu vami proklamovanej výstavby 17 000 bytov (ročne) na rok 1999 a na ďalšie roky? Aká je pripravenosť inžinierských sietí a finančného krytia pre túto výstavbu?
zodpovedaná 24. 3. 1999Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRadikálne ste v médiách odmietli akúkoľvek komunikáciu s opozíciou v súvislosti s pripravovaným listom Hnutia za demokratické Slovensko predsedom parlamentných strán. Je to signál, že súčasná vláda chce pokračovať vo výkone politiky bez opozície?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV minulosti bolo zvykom, že premiér zvolával predsedov parlamentných strán k okrúhlemu stolu. Kedy plánujete takýto demokratický počin urobiť aj vy?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPri vašej návšteve Nemecka ste konštatovali, že Slovensko urobilo veľký krok smerom k EÚ, keď v uplynulom období vybudovalo veľa kilometrov kvalitných diaľníc. Ako sa to zlučuje s nedávnou kritikou programu budovania diaľníc v SR? Jedná sa o prehodnotenie doterajšieho postoja vlády k tejto problematike?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Ján Benčatminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýProsím podať vysvetlenie o možnosti uplatňovania práva poslanca NR SR I. Lexu, ktorý je v súčasnosti vo výkone väzby, resp. kolúznej väzby?
zodpovedaná 25. 8. 1999Ján Benčatpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyVážený pán podpredseda vlády, moja otázka znie, čo ste urobili vo svojej funkcii v prospech národnostných menšín iného než maďarského etnika a predovšetkým však pre rómsku národnostnú menšinu?
nezodpovedaná 25. 8. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoPri prijímaní SR do EÚ sa bude posudzovať aj technický stav dopravnej infraštruktúry SR a plnenie vládnych záväzkov týkajúcich sa dobudovania európskych dopravných koridorov idúcich územím SR. Aké sú vaše predstavy o časovom horizonte dobudovania diaľničnej siete SR, ako aj železničnej siete ŽSR?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaKoľko bytov a koľko kilometrov diaľníc sa postavilo v SR od vášho nástupu do funkcie ministra?
nezodpovedaná 29. 9. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoKoľko kilomentrov diaľníc sa postavilo v SR od 30. 10. 1998 do dnešných dní. Aké veľké stavby - finančné vznikli stavebným firmám a v konečnom dôsledku aj zaťaženiu štátneho rozpočtu vznikli konzerváciou rozostavaných úsekov diaľničnej siete v SR.
nezodpovedaná 20. 10. 1999Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNepokladáte prísľub odstavenia dvoch reaktorov V1 jadrovej elektráne Jaslovské Bohunice a z toho vyplývajúcu ročnú stratu na produkcii a zamestnanosti 15 mld korún v podmienkach roka 2008 za prejav klamania občanov, nekompetentnosti vlády a ohrozenia strategických a národných záujmov Slovenska?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké boli dôvody pre rozhodnutie vlády uzavrieť 2 bloky v elektrárni V-1 Bohunice v r. 2006 a 2008, keď v záveroch MAAE vo Viedni ku Slovenskej národnej správe sa konštatovalo, že po r. 2000, po ukončení postupnej rekonštrukcie blokov V-1 budú splnené všetky požiadavky MAAE pre ďalšiu bezpečnú prevádzku V-1 min. do r. 2012 až 2014?
nezodpovedaná 20. 10. 1999Ján Benčatminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákNepokladáte prísľub odstavenia dvoch reaktorov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, a z toho vyplývajúcu ročnú stratu na produkcii a zamestnanosti 15 mld korún v podmienkach roku 2008 za prejav klamania občanov, nekompetentnosti vlády a ohrozenia strategických a národných záujmov Slovenska?
nezodpovedaná 27. 10. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14 000 bytov ročne na rok 1999 a na ďalšie roky takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierksých sietí pre budúcu výstavbu bytov, nakoľko pre byty dokončované v tomto roku bola technická infraštruktúra vybudovaná už v r. 1998.
nezodpovedaná 27. 10. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa toto dobudovanie môže uskutočniť nakoľko pri prijímaní SR do EÚ sa bude vyžadovať vybudovanie v SR 70 % dopravnej infraštruktúry (Agenda 2000) a súčasne sa očakáva splnenie vládnych záväzkov týkajúcich sa dobudovania Európskych koridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor).
zodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14 000 bytov ročne na rok 1999 a na ďalšie roky takmer už po roku nevládnutia vlády Mikuláša Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí na budúcu výstavbu bytov, keďže tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
zodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete Slovenskej republiky a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť? Pretože pri negociačnom procese prijímania Slovenskej republiky do Európskej únie sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky, ako i plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie Slovenskej republiky.
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAký je stav rozbehu investícií pre vami proklamovanú výstavbu 14000 bytov ročne, na rok 1999 a na ďalšie roky, takmer už po roku nevládnutia vlády M. Dzurindu? Aká je technická a finančná pripravenosť výstavby inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu bytov nakoľko tieto sa musia budovať v dostatočnom časovom predstihu pred výstavbou samotných bytov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 3. 11. 1999Ján Benčatminister dopravy a výstavby SR Jozef MacejkoAké sú vaše predstavy o dobudovaní diaľničnej siete SR a v akom časovom horizonte sa táto môže uskutočniť, nakoľko pri negociačnom procese príjímania SR do EÚ sa bude tiež posudzovať stav dopravnej infraštruktúry SR (Agenda 2000) ako aj plnenie vládnych záväzkov pri dobudovaní európskych multikoridorov idúcich cez územie SR (Krétsky dohovor, Helsinský dohovor).
nezodpovedaná 6. 12. 2000Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko vyriešite problém telefonovania do Sita z Vášho ministerstva - z ministerstva Vašej vlády?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Ján Benčatminister kultúry SR Milan KňažkoAko vyriešite problém telefonovania do Sita z vášho ministerstva?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Ján Benčatminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAko vyriešite problém telefonovania do Sita z vášho ministerstva?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaČlánok 154b ods. 3 predloženého návrhu novely ústavy predpokladá retroaktívne skrátenie funkčného obdobia predsedu Najvyššieho súdu SR. Evidentne je to v rozpore s článkom 1 ods. 1 ústavy /právny štát/ aj s nálezom Ústavného súdu PL ÚS 36/97 z 3. apríla 1996. Preto ma v tejto súvislosti zaujíma obsah záverečnej správy Data Parama Cumaraswamyho v otázke kritérií pre právny štát. Viem o tom, že táto správa je už na pôde SR, pretože D.P.C. avizoval jej doručenie najneskôr do 20.1.2001.
nezodpovedaná 31. 1. 2001Ján Benčatpodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pavol HamžíkČl. 154b ods. 3 prredloženého návrhu novely ústavy predpokladá retroaktívne skrátenie funkčného obdobia predsedu Najvyššieho súdu SR. Evidentne je to v rozpore s čl. 1 ods. 1 ústavy (právny štát) aj s nálezom Ústavného súdu PL ÚS 36/97 z 3. apríla 1996. Preto ma v tejto súvislosti záujíma obsah záverečnej správy Data Parama Cumaraswamyho v otázke kritérií prre právny štát. Viem o tom, že táto správa je už na pôde SR, pretože Dato Param Cumaraswamy avizoval jej doručenie najneskôr do 20. 1. 2001.
nezodpovedaná 31. 1. 2001Ján Benčatminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanČl. 154b ods. 3 predloženého návrhu novely ústavy predpokladá retroaktívne skrátenie funkčného obdobia predsedu Najvyššieho súdu SR. Evidentne je to v rozpore s čl. 1 ods. 1 ústavy (právny štát) aj s nálezom Ústavného súdu PL ÚS 36/97 z 3. apríla 1996. Preto ma v tejto súvislosti záujíma obsah záverečnej správy Data Parama Cumaraswamyho v otázke kritérií pre právny štát. Viem o tom, že táto správa je už na pôde SR, pretože D.P.C. avizoval jej doručenie najneskôr do 20. 1. 2001.
zodpovedaná 14. 2. 2001Ján Benčatpredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, 28. júna 2000, ste označili projekt koncernu Bekaert v Bánovciach nad Bebravou ako jednu z najvýznamnejších investícii v SR. Neschopnosť orgánov SR zabezpečiť stavebné povolenie a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov spôsobilo odstúpenie menovaného koncernu od zámerov investovať viac ako 1 miliardu Sk v SR, čím by sa bolo vytvorilo viac než 300 pracovných miest. Pán premiér vysvetlite nám túto skutočnosť, ako aj Vaše predstavy o vstupe zahraničných investorov do SR.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.