Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 1. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátNa základe čoho ste určili perspektívny rozpočet jednotlivých lôžkových zariadení?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKto sa podieľal na vypracovaní "krízovej kategorizácie"? Podieľali sa na kategorizácii liekov t. j. prílohy č. 2 zákona o Liečebnom poriadku aj zdravotné poisťovne?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKoľko financií sa ušetrí, ak by NR schválila prílohu č. 2 zákona o Liečebnom poriadku "krízovú kategorizáciu"?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátČo priniesla krízová kategorizácia liekov?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátMyslíte, že krízová kategorizácia bola opodstatnená?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKoľko riaditeľov bolo odvolaných od vášho nástupu?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko hodnotíte s odstupom času krízovú kategorizáciu liekov?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKto je členom konkurznej komisie pre výber riaditeľov nemocníc?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPo schválení zákona o štátnom rozpočte o koľko korún sa zvýšili zdroje zdravotných poisťovní v prepočte na jedného poistenca a jeden mesiac?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátČo prinieslo vyhlásenie krízovej situácie v zdravotníctve -myslím tým sturčné ekonomické hodnotenie a zhodnotenie zdravotnej starostlivosti?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko hodnotíte s odstupom času "krízovú kategorizáciu liekov"?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKedy bnude známa - podľa vašej predstavy - sieť zdravotníckych zariadení?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko vyzerá súčasná konštrukcia prospektívneho rozpočtu a ako je krytá prostriedkami zdravotného poistenia?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKto je členom konkurznej komisie pre výber riaditeľov?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošKoľko ton pšenice a kukurice sa doviezlo do SR zo zahraničia za súčanej vlády?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké je hodnotenie - ekonomické "krízovej kategorizácie liekov"?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKoľko riaditeľov bolo menovaných len na základe psychologických testov,
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátČo priniesla krízová kategorizácia liekov - myslím ekonomické hodnotenie?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátDo finančného systému zdravotného poistenia prišlo navyše 250 mil. Sk. Odkiaľ sú tieto peniaze?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPrečo Ministerstvo zdravotníctva nereagovalo na kontaminované potraviny včas?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátZomreli viacerí pacienti, ktorí mohli žiť. Opakovane vás na to upozornili. Prečo ste nekonali?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV apríli a máji bolo vyplatených navyše 248 mil. Sk. Aký to bol zdroj financií?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKoľko liekov bude preradených na čiastočnú alebo plnú úhradu vzhľadom na zvýšenie DPH?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátKontaminované potraviny sa mali ihneď stiahnúť. Prečo Ministerstvo zdravotníctva nekonalo ihneď?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko poslanec opozície ste opakovane vyhlasovali, že jediným kritériom na obsadzovanie vedúcich pracovníkov musí byť odbornosť - prečo teraz hlavným kritériom je príslušnosť k politickej strane?
nezodpovedaná 30. 6. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátNa TV Markíza odoznela správa, že stavebná firma dostala bez výberového konania zakázku za 100 mil. korún. Je to pravda?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátV Programovom vyhlásení vlády za rezort zdravotníctva sa hovorí o prevencii a včasnej diagnostike. Ako sa plní tento bod?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPrečo pred zrušením poisťovne Perspektíva - družstevná nebola urobená účtovná závierka?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátFunguje centrálny register poistencov?
nezodpovedaná 3. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko naložilo Ministerstvo zdravotníctva s kauciou zdravotnej poisťovne Perspektíva-družstevná 10 mil. Sk?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor Šagátprečo ste trvali na tom, aby zákon o Liečebnom poriadku bol zaradený na skrátené legislatívne konanie?
nezodpovedaná 24. 11. 1999Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko naložilo Ministerstvo zdravotníctva s kauciou 10 mil Sk - poisťovne Perspektíva družstevná?
zodpovedaná 20. 9. 2000Štefan Zelníkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaSúhlasíte s tým, aby povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dostali s.r.o nezdravotníci?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Štefan Zelníkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaSľubovali ste presadzovať odbornosť pri obsadzovaní dôležitých postov. Ako je to možné, že trpíte, že líder SDK a zakladajúci člen SDKÚ p. Šagát obsadil miesto prednostu kliniky anesteziológie a urgentnej medicíny?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Štefan Zelníkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaAko sa pozeráte na to, že líder SDK a zakladajúci člen SDKÚ p. Šagát vážne porušoval zákon ako poslanec NR SR a člen Vašej vlády tým, že poberal niekoľko platov?
zodpovedaná 20. 9. 2000Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčJe pravdou, že pri skupinovom nákupe sanitných vozidiel bola vybraná značka Toyta?
nezodpovedaná 20. 9. 2000Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčS. r. o. Krankas dostala rozhodnutie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti - kedy zrušíte toto rozhodnutie?
zodpovedaná 29. 11. 2000Štefan Zelníkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaSúhlasíte, aby dostali povolenie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nezdravotnícki pracovníci?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčAký je zámer s Wolkerovým odborným liečebným ústavom, resp. chorôb v Tatranskej Polianke?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčAký je výsledok skupinového nákupu sanitných vozidiel, ktorým bola poverená nemocnica v Banskej Bystrici?
nezodpovedaná 29. 11. 2000Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčAký je výsledok spoločného nákupu cytostatík, ktoré realizoval Národný onkologický ústav?
nezodpovedaná 20. 2. 2001Štefan Zelníkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš DzurindaPri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte NR SR doporučila, aby suma 3,4 mld. bola účelovo použitá na zvýšenie tarifných platov v zdravotníctve. Kedy sa zvýšenie uskutoční?
nezodpovedaná 20. 2. 2001Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčAkú finančnú čiastku dostane rezort zdravotníctva navyše nad štátny rozpočet z privatizácie?
nezodpovedaná 20. 2. 2001Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčPri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte NR SR odporučila, aby suma 3,4 mld. bola účelovo použitá na zvýšenie tarifných platov v zdravotníctve. Kedy sa zvýšenie uskutoční?
nezodpovedaná 20. 2. 2001Štefan Zelníkminister zdravotníctva SR Roman KováčAko znie usmernenie týkajúce sa dopravnej služby, t. j. prevozu pacientov na odborné vyšetrenia - pretože zrejme výklad usmernenia je nejednotný a množia sa sťažnosti.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.