Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 11. 1998Anna Záborskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAkú východiskovú pozíciu vám dáva súčasný stav na ministerstve pre realizáciu zámerov Programového vyhlásenia vlády?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Anna Záborskáminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaPri prideľovaní finančného príspevku zo ŠFRB v tomto roku bude rešpektované poradie prijatých žiadostí alebo budete zohľadňovať určité priority?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Anna Záborskáminister výstavby a regionálneho rozvoja SR István HarnaAká je aktuálna situácia vo vyplácaní príspevku z Fondu na rozvoj bývania?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko a kedy bude Ministerstvo zdravotníctva riešiť diskriminačné platenie pohotovostných služieb odštátneným lekárom? Týmto lekárom z licencie vyplýva povinnosť vykonávať LSPP, ich honorovanie je podstatne nižšie ako u štátnych lekárov?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Anna Záborskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiUvoľnenie sumy 2,3 mld Sk, ktoré uvoľnila vláda na projekt Národného úradu práce pre dlhodobo nezamestnaných nebude len prechodným znížením % nezamestnanosti? Alebo s rovnakou (resp. vyššou) sumou počítate aj v budúcom roku?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké stanovisko zaujmete k výsledku prieskumu, v ktorom bolo zdravotníctvo označené ako jedna z najkorupčnejších oblastí našej spoločnosti?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Roman KováčKeďže poklady pre cenový výmer v oblasti zdravotníctva dáva vaše ministerstvo, nebolo by kompetentnejšie a efektívnejšie keby jeho vypracovanie spadalo vášmu rezortu a nie Ministerstvu financií?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Anna Záborskáministerka financií SR Brigita SchmögnerováPrečo cenový výmer pre rezort zdravotníctva robí vaše ministerstvo, keď podklady vám pripravuje Ministerstvo zdravotníctva? Nejedná sa o zbytočné predlžovanie procesu jeho prípravy?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Anna Záborskápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sú závažné vyjadrenia koordinačného výboru pre ženu a rodinu pre vládu SR, keďže zastúpenie žien v SR v tomto výbore je nereprezentatívne?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Anna Záborskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPán minister, kedy predložíte do NR SR návrh zákona, ktorým by riešil zlú situáciu Sociálnej poisťovne pri nákupe kúpeľných poukazov?
zodpovedaná 10. 7. 2002Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Roman KováčAko chce Ministerstvo zdravotníctva riešiť permanentné problémy transfúznych staníc s nedostatkom krvných derivátov i materiálnotechnickým zabezpečením?
nezodpovedaná 10. 7. 2002Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Roman KováčTransfúzne stanice v SR majú niekoľko rokov nemalé problémy. Plánuje Ministerstvo zdravotníctva transformáciu transfúznej služby v SR?
nezodpovedaná 10. 7. 2002Anna Záborskáminister zdravotníctva SR Roman KováčAká je do budúcnosti koncepcie transfúznej služby v SR, ktorú navrhuje Ministerstvo zdravotníctva?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.