Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 2. 6. 1999Pavol Vrždákminister obrany SR Pavol KanisPri poslaneckom prieskume vo vojenských priestoroch Sliač, Vlkanová. Lešť a Rimavská Sobota sme mali možnosť vidieť postup sanácie následkov havárie po Sovietskej armáde, ktorá sa chovala k životnému prostrediu macošsky. Chcem sa opýtať ako budú pokračovať ďalej sanačné práce na týcho vážne poškodených lokalitách?
nezodpovedaná 13. 2. 2002Pavol Vrždákminister životného prostredia SR László MiklósPán minister, uznesením vlády SR č. 1196 z 19. 12. 2001 o odstraňovaní ekologických dôsledkov po Sovietskej armáde sa presunula gescia za riešenie tohto problému z MO SR na Ministerstvo životného prostredia SR. Ako je Ministerstvo životného prostredia pripravené na tento problém, aby nevznikali také situácie ako doposiaľ, keď práce boli často pozastavované pre nedostatok finančných prostriedkov a pod.
nezodpovedaná 13. 2. 2002Pavol Vrždákminister životného prostredia SR László MiklósPán minister, ako je pripravené Ministerstvo životného prostredia na prevzatie gescie za odstraňovanie ekologických škôd po bývalej Sovietskej armáde?
nezodpovedaná 13. 2. 2002Pavol Vrždákminister obrany SR Jozef StankPán minister, aký je súčasný stav v odstraňovaní ekologických škôd po Sovietskej armáde, keď od decembra 2001 MO SR nezabezpečuje riadne financovanie sanačných prác na všetkých lokalitách?
nezodpovedaná 13. 2. 2002Pavol Vrždákminister obrany SR Jozef StankMinisterstvo obrany aj napriek uzneseniu vlády č. 1196 z 19. 12. 2001 o odstraňovaní ekologických škôd po Sovietskej armáde od decembra 2001 nezabezpečuje v plnej miere financovanie týchto prác a dňa 29. 1. 2002 pozastavilo všetky sanačné práce. Ako sa MO SR vysporiada so škodami, ktoré v tejto súvislosti vzniknú?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.