Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

1234
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 2. 12. 1998Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVysvetlite občanom prečo predvolebný medový motúz, že zabezpečíte, aby do štátnej správy a iných orgánov vstupovali odborníci realizujete tak, že odbornou kvalifikáciou je len "príslušník vládnej koalície"?
zodpovedaná 2. 12. 1998Katarína Tóthováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPopri nedemokratických normalizačných čistkách v riadiacich funkciách sa praktizuje revanšistické krágľovanie členov HZDS vo výkonných funkciách s ich prepúšťaním z dôvodov nadbytočnosti. Ako môže byť pracovník nadbytočný, ak vzápätí na jeho miesto sa prijíma nový pracovník vládnej koalície?
nezodpovedaná 2. 12. 1998Katarína Tóthováminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýAko právnik vo vláde nepovažujete masové a celoplošné prepúšťanie členov HZDS vraj z dôvodu nadbytočnosti za protiprávne, keď v zápätí sú na tieto miesta prijímaní noví pracovníci s podmienkou "kvalifikácie" príslušník vládnej koalície?
zodpovedaná 13. 1. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVy, ako aj Vladimír Palko uvádzate, že vznik Slovenskej demokratickej koalície ako politickej strany bol zavinený Mečiarovým volebným zákonom, ktorý neumožňoval koalície. Ako môžete tak zavádzať, keď tento zákon koalície pripúšťa, a dokonca v § 17 ods. 2 priamo upravuje aj podávanie kandidačných listín koalíciami?
zodpovedaná 13. 1. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaViackrát ste pred voľbami uviedli, že Mečiarovou vládou predložený volebný zákon zakázal koalície. Verejne som vás vyzvala, aby ste konkretizovali paragraf, z ktorého vaše tvrdenie vyplýva. Dodnes ste tak neurobili. Môžete dnes?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Katarína Tóthováminister kultúry SR Milan KňažkoJe pravdou, že dnes tzv. verejnoprávna televízia chce zrušiť obľúbenú a sledovanú reláciu Repete z finančných dôvodov, zatiaľ čo M. Markovičovi zmluvne prisľúbila 360 000,- Sk za hodinu relácie?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Katarína Tóthováminister kultúry SR Milan KňažkoPredseda Zväzu slovenských novinárov protestoval v tlači proti tomu, že nové vedenie STV na 28. poschodí selektovalo redaktorov, ktorí nevyhovujú vládnej garnitúre a sú tam cez pracovnú dobu každý pod dozorom strážnej služby. Nemyslíte si, že takýto hanebný čin je ďaleko od demokracie?
nezodpovedaná 13. 1. 1999Katarína Tóthováminister vnútra SR Ladislav PittnerV Komárne - noc po voľbách - na dome Matice slovenskej došlo k pozatieraniu všetkých tabúľ na budove a k rozbitiu sklenných výplní dverí. O tri dni sa mal tento čin zopakovať. Kedy bude tento prípad s národnostným podtónom vyšetrený?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV kauze M. Kováč ml. boli dané dve amnestie exprezidentom Kováčom a Vladimírom Mečiarom. Prečo bola zrušená iba amnestia daná Vladimírom Mečiarom?
zodpovedaná 10. 2. 1999Katarína Tóthovápodpredseda vlády SR Ľubomír FogašPrislúcha štátnemu orgánu, to jest súdu, orgánu štátnej správy ukončiť výkon rozhodnutia, ktorého nesúlad so zákonom vyriekol k tomu príslušný orgán?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Katarína Tóthováministerka financií SR Brigita SchmögnerováMysleli ste to vážne, že občania pochopia 40 tisícové odmeny za 2 mesiace, keď aj niektorí členovia vlády vyplatenia tejto odmeny považovali za chybu
nezodpovedaná 10. 2. 1999Katarína Tóthováminister obrany SR Pavol KanisAko si predstavujete konštruktívnu spoluprácu koalície a opozície, keď ste dňa 10. 2. 1999 pre Rádiožurnál vyhlásili, že nemôže vznikať situácia, aby časť poslancov koalície hlasovala s opozíciou?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikPovažujete za morálne, aby minister slovenskej vlády riadil rezort tak, že dvojazyčné vysvedčenia (slovensko-maďarské) boli rozoslané aj na školy s vyučovacím jazykom slovenským a aby neboli zabezpečené slovenské tlačivá a deti nosili slovenské vysvedčenia na cyklostilovanom papieri bez slovenského znaku?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy zverejníte odpoveď na list (nie najpríjemnejší), ktorý ste obdržali od Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci novinárov, ktorí boli internovaní na 28. poschodí STV?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAj keď nie ste právnik, aký je váš názor na možnosť zistiť skutočnú pravdu v trestnom konaní bez účasti korunného svedka?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko hodnotíte výrok člena vlády G. Palacku, že nikdy nikto nespochybnil predvolebnú dohodu o finančom vyrovnaní sa SDK s piatimi materskými stranami. Nemyslíte si, že samostatná politická strana (pokiaľ nebola volebnou koalíciou) sa nedelí o financie?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko vysvetíte občanom, že horlivo, ešte pred prijatím zákona (teda bez právneho podkladu) ste dali vytlačiť dvojjazyčné vysvedčenia, zatiaľ to rezort nezabezpečil, aby na všetkých školách slovenské vysvedčenia boli vydané na dôstojných tlačivách so štátnym znakom?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Katarína Tóthovápodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošNemáte pocit, že ste vážne poškodili záujmy SR, keď ste pred jeden a pol mesiacom predpokladali 70 % devalváciu, čo ste prezentovali aj v zahraničí?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV kauze tzv. únosu M. Kováča ml. bola daná amnestia nielen V. Mečiarom, ale i M. Kováčom st. Prečo ste zrušili len amnestiu Mečiara a nie aj amnestie (milosť), ktorú dal Kováč?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAj keď nie ste právnik, aký je váš názor na možnosť zistiť skutočnú pravdu v trestnom konaní bez účasti korunného svedka?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOdpovedali ste na list (nie nejpríjemnejší) Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci internovania novinárov, ktorí boli už premiestnení z 28. posch. STV?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMinisterka Schmögnerová uviedla, že podpredseda Mikloš svojimi vyjadreniami poškodil republiku o 1 mld korún. Čo podniknete v tejto veci?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy zverejníte odpoveď na list (nie najpríjemnejší), ktorý ste obdržali od Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci internovania novinárov, ktorí boli na 28. poschodí STV?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko to, že mlčíte, keď váš podpredseda v rozpore so zákonom o štátnom jazyku realizuje úradnú korešpondenciu v maďarskom jazyku s označovaním hl. mesta SR za "Pozsony"?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAk ste preštudovali "asociačnú dohodu" prosím o váš názor ako je súladné s ňou stanovisko vlády dať daňové úľavy na investície iba zahraničným investorom?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko vysvetlíte občanom, že horlivo ešte pred prijatím zákona (teda bez právneho podkladu) ste dali vytlačiť dvojjazyčné vysvedčenia, zatiaľ čo rezort nezabezpečil, aby na všetkých slovenských školách vysvedčenia boli vydané na dôstojných tlačivách zo štátnym znakom?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV kauze tzv. únosu M. Kováča ml. bola daná amnestia nielen V. Mečiarom, ale i M. Kováčom st. Prečo ste zrušili len amnestiu Mečiara a nie aj amnestie (milosť), ktorú udelil M. Kováč?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOdpovedali ste na list (a v akom zmysle) Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci internovania novinárov, ktorí boli už premiestnení z 28. poschodia STV?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko to, že mlčíte, keď váš podpredseda vlády v rozpore so zákonom o štátnom jazyku realizuje úradnú korešpondenciu v menšinovom jazyku s označením hl. mesta SR za "Pozsony"?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAj keď nie ste právnik, aký je váš názor na možnosť zistiť skutočnú pravdu v trestnom konaní bez účasti korunného svedka?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaKedy zverejníte odpoveď na list (nie najpríjemnejší), ktorý ste obdržali od Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci novinárov, ktorí boli internovaní na 28. posch. STV?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMinisterka Schmögnerová uviedla, že podpredseda Mikloš svojím vyjadrením poškodil republiku o 1 miliardu korún. Čo podniknete v tejto veci?
zodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko vysvetlíte občanom, že horlivo ešte pred prijatím zákona, teda bez právneho titulu, ste dali vytlačiť dvojjazyčné vysvedčenia, zatiaľ čo rezort nezabezpečil, aby na všetkých školách Slovenskej republiky boli vysvedčenia na dôstojných tlačivách so štátnym znakom?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Katarína Tóthováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanVláda 25. 3. 1999 povolila prelety ozbrojených lietadiel NATO. Prečo ste vo svojom vystúpení o tomto v NR SR neinformovali a prečo to vláda dodatočne schvaľovala?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAj keď nie ste právnik, aký je váš názor na možnosť zistiť skutočnú pravdu v trestnom konaní bez účasti korunného svedka?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV kauze tzv. únosu M. Kováča ml. bola daná amnestia nielen V. Mečiarom, ale i M. Kováčom st. Prečo ste zrušili len amnestiu Mečiara a nie aj amnestie (milosť), ktoré udelil M. Kováč?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOdpovedali ste na list (a v akom zmysle) Výboru na ochranu novinárov v New Yorku (CPJ) vo veci internovania novinárov, ktorí boli už premiestnení z 28. poschodia STV?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Katarína Tóthováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko vysvetlíte občanom, že horlivo ešte pred prijatím zákona (teda bez právneho titulu) ste dali vytlačiť dvojjazyčné vysvedčenia, zatiaľ čo rezort nezabezpečil, aby na všetkých školách SR boli vysvedčenia na dôstojných tlačivách so štátnym znakom?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Katarína Tóthováministerka financií SR Brigita SchmögnerováUviedli ste, že podpredseda Mikloš svojím vyjadrením poškodil republiku o 1 miliardu korún. Čo podniknete v tejto veci?
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMienite aspoň z časti uhradiť finančnú pokutu, ktorú dostali STV a Slovenský rozhlas v dôsledku vášho porušenia § 15 (moratória) zákona o spôsobe voľby prezidenta?
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNepovažujete za odvážne zavádzanie nazvať prijaté opatrenia za "ozdravovacie opatrenia našej ekonomiky", keď je to jednoznačné reštrikčné riešenie, ktoré aj KOZ SR nazval "programom ožobračovania širokých vrstiev občanov"?
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš Dzurinda23.1.1999 v Dialógoch ste povedali, že veľmi si želáte, aby opozícia mala možnosť sa vyjadriť. Minulý štvrtok vo vašom vystúpení ste položili viaceré otázky opozícii, tá sa chcela vyjadriť avšak koaliční poslanci to neodhlasovali. Čo vy nato?
zodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthováministerka financií SR Brigita SchmögnerováZvýšenie nájomného o 70 % čím bolo motivované a čo sa do štátneho rozpočtu od neho očakáva?
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthováminister kultúry SR Milan KňažkoZvýšenie dolnej hranice DPH sa bude týkať aj tlači. V minulosti obdobný návrh smerovaný len k denníkom s rozsiahlou inzerciou ste považovali za obmedzenie slobody tlače. Aký máte názor dnes?
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthovápodpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál CsákyMôžete konkretizovať dôvody nesúhlasu s návrhom zákona o používaní jazyka národnostných menšín v úradnom styku? Vo verejnosti rezonuje názor, že ide len o divadielko na ukľudnenie občanov.
nezodpovedaná 9. 6. 1999Katarína Tóthováministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária MachováMôžete uviesť aký zisk plynie do štátneho rozpočtu z Transpetrolu? V prípade jeho privatizácie ako finančne doplníte tento stratový zisk do rozpočtu.
nezodpovedaná 7. 7. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaÚstavný súd vraj rozhodol, že v ústave niet podkladu pre zrušenie amnestie. Okrem nadávania na mečiarovú vládu viete zdôvodniť, prečo ste zneužili svoju funkciu na protiústavný počin?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNepovažujete to za nemorálne, že členovia vlády o tom istom dávajú protichodné informácie? (Pozor, nie že majú rôzne názory!) Podpredseda Csáky informuje, že v Európe je celá plejáda zákonov o jazyku menšín, podpredseda Fogaš informuje, že predložený návrh je ojedinelý-pilotný. Nie je to Kocúrkovo?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAk je pravdou, že pán Csáky bol na rokovaní v Senci a vedel, že sa pripravuje organizovaný odchod Rómov do Fínska a neinformoval vládu SR, aké vyvodíte z toho dôsledky?
nezodpovedaná 7. 7. 1999Katarína Tóthovápredseda vlády SR Mikuláš Dzurinda Nezdá sa vám neekonomické financovať do SOULE cestu 26 členom delegácie za 79 miliónov. Nemali ste prostriedky účelnejšie užiť. Len občania sa majú uskromňovať?
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.