Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 16. 12. 1998Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV akom časovom horizonte vláda Slovenskej republiky podpíše Európsku chartu miestnej samosprávy?
zodpovedaná 16. 12. 1998Viliam Sopkominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiBudete podporovať doterajšiu prax, aby projekt verejnoprospešných prác na riešenie nezamestnanosti bol využívaný aj pre okresné a krajské úrady?
nezodpovedaná 16. 12. 1998Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAké opatrenia prijalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, aby sa predišlo kolapsu na ŽSR?
nezodpovedaná 16. 12. 1998Viliam Sopkominister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAké opatrenia prijalo ministerstvo k zamedzeniu nepriaznivého hospodárskeho vývoja v IMUNA Šarišské Michľany?
nezodpovedaná 16. 12. 1998Viliam Sopkominister životného prostredia SR László MiklósV akom stave ste prevzali Štátny fond životného prostredia? Prečo obciam neboli poukázané finančné prostriedky ak boli uzatvorené zmluvy?
zodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké konkrétne kroky vykonala vláda Slovenskej republiky na získanie zahraničných investorov.
nezodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRacionalizácia štátnej správy je nevyhnutná. Mienite zoštíhľovať aj prebyrokratizovaný Úrad vlády SR?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkominister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko bude MZ SR riešiť krízovú situáciu v š. p. Imuna Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAko bude postupovať MH SR pri riešení problémov v a. s. Solivary Prešov?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerAké sú dôvody zániku Záchranného systému Slovakia?
nezodpovedaná 10. 2. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAký je skutočný stav vo výstavbe automobilky v SR a v rozvoji automobilového priemyslu?
zodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko bude vláda Slovenskej republiky riešiť hrozivo narastajúce rozdiely v rozvoji regiónov? Počet zaostávajúcich okresov narastá zvlášť na východnom Slovensku.
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké mimoriadne opatrenia prijala vláda SR pre ochranu území južného a východného Slovenska pred jarnými záplavami?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké úsporné opatrenia budú vykonané na Úrade vlády SR a aké sa pripravujú kroky smerujúce k racionalizácii celej štátnej správy?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerAko pokračuje vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s hospodárením ŽSR v rokoch 1996, 1997, 1998?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko bude MZ SR riešiť krízovú situáciu v strategickom š. p. IMUNA Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister životného prostredia SR László MiklósV akom stave ste prevzali Štátny fond ŽP? Aké opatrenia prijmete za účelom odstránenia zlých praktík v hospodárení fondu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerAké sú dôvody zániku Záchranného systému Slovakia? Útvary Požiarnej ochrany budú adekvátnou náhradou?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaV rámci diaľničného programu SR, uvažuje sa aj s diaľničným obchvatom Prešova?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAký je skutočný stav vo výstavbe automobilky v SR a v rozvoji automobilového priesmyslu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAko bude postupovať MH SR pri riešení investičných problémov v a. s. Solivary Prešov?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAko hodnotíte súčasný stav verejnej autobusovej dopravy a čo mienite urobiť pre zlepšenie kritického stavu?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkoministerka financií SR Brigita SchmögnerováAké sú zistenia daňovej kontroly vo VSŽ a. s. Košice?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Viliam Sopkominister kultúry SR Milan KňažkoAké priority stanoví MK SR pre priznávanie dotácii so ŠF Pro Slovakia v roku 1999?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Viliam Sopkominister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko bude MZ SR riešiť krízovú situáciu v strategickom š. p. IMUNA Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaNákup autobusov pre š. p. SAD v r. 1999 bude sa zabezpečovať výrobou v SR alebo nákupom z Českej republiky?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAko bude MH SR postupovať pri riešení problémov v a. s. Solivary Prešov?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerAké sú dôvody zániku Záchranného systému Slovakia?
nezodpovedaná 17. 3. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAký je stav vo výstavbe automobilky v SR a v rozvoji automobilového priemyslu?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaBude niekedy vrátené občanom SR finančné prostriedky získané z kupónových knižiek? Ak nie, pre aký verejný účel boli použité.
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPripravuje vláda SR návrh zákona, ktorým sa bude riešiť trvalý a stabilný podiel obcí na republikových daniach?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAký osud stihol 2 mld Sk, ktoré minulé vlády získali z kupónových knižiek a kolkov?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAko bude riešený nákup autobusov pre š. p. SAD? Nákupom z ČR či výrobou vo firmách SR, ktoré deklarovali túto schopnosť.
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkominister zdravotníctva SR Tibor ŠagátAko budete riešiť krízovú situáciu v strategickom š. p. Imuna Šarišské Michaľany?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAký je stav v rokovaní s odborovými zväzmi ŽSR, aby sa predišlo štrajku železničiarov?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákAký je skutočný stav vo výstavbe automobilky v SR propagovanej V. Mečiarom?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerAké sú dôvody zániku Záchranného systému Slovakia?
zodpovedaná 2. 6. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaRedukcia štátnej správy a úspora verejných rozpočtov sa dotkne aj Úradu vlády? V akom rozsahu?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPrečo v rámci redukcie štátnej správy neznižujú sa aj počty pracovníkov a náklady ministerstiev?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľudovít ČernákPrivatizácia Nafty Gbely bola verejnosťou hodnotená ako krádež storočia. Kedy sa došetrí? S akými závermi?
nezodpovedaná 2. 6. 1999Viliam Sopkominister dopravy a výstavby SR Gabriel PalackaAko hodnotíte súčasnú ekonomickú situáciu na ŽSR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké sú dôvody, že vláda Slovenskej republiky nedala stanovisko k návrhu poslanca pána Langoša na novelu zákona číslo 249/1994 Z. z.?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAké sú dôvody nárastu administratívy na Úrade vlády SR?
zodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkominister vnútra SR Ladislav PittnerPrečo ministerstvo vnútra nepripravilo novelu zákona číslo 249/1994 Z. z., ale prenechalo iniciatívu poslancovi Národnej rady pánu Langošovi?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikV akom štádiu legislatívneho procesu je zákon o financovaní školstva v SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkominister obrany SR Pavol KanisPrečo sme čakali až na návštevu amerického generála, aby sme pravdivo nazvali stav v Armáde SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkoministerka financií SR Brigita SchmögnerováBude v SR zriadená Daňová polícia? Ak áno v akom časovom horizonte?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkopodpredseda vlády SR Ľubomír FogašPrečo tolerujete stav, že vláda SR nazaujíma stanovisko k návrhom dôležitých zákonov predkladaných poslancami NR SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkopodpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan MiklošČo vám bráni v znižovaní administratívy na Úrade vlády SR, ak sa odvolávate na audit a roformu verejnej správy?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Viliam Sopkominister hospodárstva SR Ľubomír HarachAko hodnotíte súčasnú situáciu v VSŽ Košice a. s.?
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.