Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 10. 5. 2000Klára Sárközydočasne poverená predsedníčka vlády SR, dočasne poverená vedením Ministerstva financií SR a dočasne poverená vedením Ministerstva zdravotníctva SR Brigita SchmögnerováKedy vyjde nový cenový výmer zdravotníckych výkonov a aké zmeny bude obsahovať?
nezodpovedaná 18. 10. 2000Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiO koľko percent sa znížila v SR nezamestnanosť po 1. auguste 2000 po novele zákona o zamestnanosti (zavedením verejnoprospešných prác)?
nezodpovedaná 25. 10. 2000Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiO koľko percent sa znížila nezamestnanosť v SR po 1. auguste 2000, po prijatí novely zákona o zamestnanosti?
nezodpovedaná 31. 10. 2000Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiO koľko percent sa znížila nezamestnanosť v SR po 1. auguste 2000, po prijatí novely zákona o zamestnanosti?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPodľa legislatívneho plánu vlády nový návrh zákona o sociálnom poistení je na programe vlády až v októbri 2001. Myslíte si, že dovtedy pôvodný zákon o Sociálnej poisťovni vydrží už bez novely?
nezodpovedaná 31. 1. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPán minister, poslednou novelou zákona č. 100/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení a novelou zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni došlo k niektorým zmenám v podmienkach účasti na nemocenskom poistení. Nemyslíte si, že niektoré tieto úpravy majú retroaktívny účinok?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPodľa legislatívneho plánu vlády veľká novela o sociálnom poistení je plánovaná na október 2001. Plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do tohto termínu novelizáciu zákona č. 100/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení?
nezodpovedaná 28. 3. 2001Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčOd 1. 1. 2001 sa zvýšili odvody do zdravotných poisťovní. Ako je možné, že zdravotnícke zariadenia dostávajú menej financií, ako dostávali vlani?
nezodpovedaná 28. 3. 2001Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčPán minister, kedy vstúpi do platnosti nový cenový výmer?
nezodpovedaná 4. 4. 2001Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy vstúpi do platnosti nový cenový výmer?
nezodpovedaná 16. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy sa bude meniť výška rodičovského príspevku?
nezodpovedaná 16. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši15. máj je Medzinárodným dňom rodiny. Kedy bude do parlamentu predložený nový zákon o rodine?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýKedy plánujete predložiť do vlády a následne do parlamentu novelizovaný zákon o rodine?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy sa zvýši suma materského príspevku?
nezodpovedaná 23. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSpolupracuje vaše ministerstvo na novele zákona o rodine?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAko sa bude meniť od 1. júla 2001 výška príspevku na bývanie?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPlánujete zvýšiť sumu materského príspevku?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSpolupracuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na novele zákona o rodine?
nezodpovedaná 30. 5. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPripravujete novelu zákona o rodine?
nezodpovedaná 13. 6. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPripravujete nový zákon o rodine?
nezodpovedaná 13. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSpolupracuje vaše ministerstvo na príprave novely zákona o rodine?
nezodpovedaná 13. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiZvýši sa v blízkej budúcnosti suma materského príspevku?
nezodpovedaná 13. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiZmení sa od 1. júla 2001 výška príspevku na bývanie?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiZmení sa od 1. júla 2001 výška príspevku na bývanie?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýPripravuje vaše ministerstvo nový zákon o rodine?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy sa zvýši suma materského príspevku?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSpolupracuje vaše ministerstvo na príprave novely zákona o rodine?
zodpovedaná 19. 9. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiSpolupracuje vaše ministerstvo na príprave novely zákona o rodine?
nezodpovedaná 19. 9. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiKedy sa zvýši suma materského príspevku?
nezodpovedaná 19. 9. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýV akom štádiu je príprava novely zákona o rodine?
zodpovedaná 3. 10. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiBude sa v blízkej budúcnosti zvyšovať suma príspevku v materstve?
nezodpovedaná 3. 10. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýV akom štádiu je príprava novely zákona o rodine?
zodpovedaná 17. 10. 2001Klára Sárközyminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýV akom štádiu je príprava novely zákona o rodine?
nezodpovedaná 17. 10. 2001Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčAko je organizačne zabezpečená prevencia a ochrana proti nákaze antraxom?
nezodpovedaná 24. 10. 2001Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiParlament odsúhlasil zvýšenie dôchodkov o 7 % od 1. októbra 2001. Kedy dostanú dôchodcovia doplatky zvýšenia?
nezodpovedaná 30. 1. 2002Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny malo vláde do konca roka 2001 predložiť zákon o ilegálnej práci. Prečo sa tak nestalo?
nezodpovedaná 30. 1. 2002Klára Sárközyminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiJe v našom zákonodarstve definovaný pojem ilegálna práca?
nezodpovedaná 29. 5. 2002Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčPri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2002 sme v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR navýšili rozpočet o 2 mil. Sk a účelovo ich viazali na zakúpenie videoendoskopických prístrojov pre NsP v Dunajskej Strede. Kedy sa tieto viazané prostriedky uvoľnia?
nezodpovedaná 29. 5. 2002Klára Sárközyminister zdravotníctva SR Roman KováčKedy sa účelovo viazané prostriedky z kapitálových výdavkov rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR uvoľnia pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia, ktoré boli schválené v štátnom rozpočte na rok 2002?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.