Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

1234
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 11. 1998Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoAko sú vyčerpané zo ŠR 1998 príspevky pre národnostné menšiny vo vašom rezorte? Prosím infromáciu pre všetky registrované národ. menšiny s tým, že ak nedošlo k vyčerpaniu zdrojov, čo bude s finančnými prostriedkami, či nemôžu byť zneužité na iné účely?
nezodpovedaná 25. 11. 1998Mária Sabolováministerka financií SR Brigita SchmögnerováViete zabezpečiť, aby sa finančné zdroje Slovenskej poisťovne a. s. netratili cez dcérske spoločnosti? aký je súčasný stav v Slovenskej poisťovni a. s.?
zodpovedaná 24. 2. 1999Mária Sabolovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaProgramové vyhlásenie vašej vlády je konkrétne v jednom prípade. Zaviazali ste sa postaviť štrnásťtisíc bytov ročne. Podľa dosiaľ zverejnenej informácie návrh štátneho rozpočtu na tento rok je tomuto tempu výstavby vzdialený. Prečo?
nezodpovedaná 24. 2. 1999Mária Sabolováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard KukanAký je postup súčasnej vlády vo veci implementácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvota ohľadne sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiProblém dlhodobo nezamestnaných, resp. tých, ktorí nechcú pracovať. Pripravuje ministerstvo návrh ako podmieniť návrh "na podporu v nezamestnanosti" účasťou na verejnoprospešných prácach?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoVeľa výhrad zaznieva na zníženie rozpočtu pre Maticu slovenskú. Chcem vás požiadať o informáciu koľko finančných prostriedkov z rozpočtu MS v roku 1998 bolo použitých na financovanie: a) spolkovej činnosti (kult.,spol.aktivity) na Slovensku, b) koľko pohltili zahraničné cesty, odmeny, mzdy a vedľ. výdavky, c) inštitúcií spravovaných MS v zmysle zákona o MS?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoAká je predstava ministerstva na podporu Národnej knižnice a vedeckých ústavov Matice slovenskej?
nezodpovedaná 24. 3. 1999Mária Sabolováminister spravodlivosti SR Ján ČarnogurskýV akom stave je riešenie zriadenia väznice v Rimavskej Sobote?
zodpovedaná 7. 4. 1999Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiProblém dlhodobo nezamestnaných, resp. tých, ktorí nechcú pracovať. Pripravuje ministerstvo návrh ako podmieniť nárok "na podporu v nezamestnanosti" súčasťou na verejnoprospešných prácach?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoAká je predstava Ministerstva kultúry na podporu Národnej knižnice a vedenia ústavu MS?
nezodpovedaná 7. 4. 1999Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoVeľa výhrad zaznelo k zníženiu rozpočtu pre Maticu slovenskú. Žiadam vás, pán minister, o informáciu koľko finančných prostriedkov rozpočtu MS bolo v roku 1998 použitých na a) spolkovú činnosť MS na Slovensku, b) koľko pohltili zahraničné cesty, odmeny a mzdy a vedlajšie výdavky, c) koľko na inštitúcie spravované MS?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Mária Sabolováminister hospodárstva SR Ľudovít ČernákV akom stave je spracovanie vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 130/1998 Z. z. o mierovom využití jadrovej energie, ktorý je v platnosti od 1. 8. 1998?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Mária Sabolováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošChystá sa reorganizácia riadenia štátnych lesov. Môžete, pán minister, rámcovo naznačiť organizačnú zmenu a či touto zmenou dôjde k poklesu administratívnych pracovníkov v riadiacich útvaroch?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiV dnešnej sociálnej situácii sa často stáva, že vyšších príjem v rodine má žena. V prípade úmrtia manželky nemá vdovec nárok na vdovecký dôchodok. Kedy predloží ministerstvo zákon o sociálnom poistení do NR SR, kde bude riešený aj tento problém?
nezodpovedaná 12. 5. 1999Mária Sabolováminister kultúry SR Milan KňažkoTento rok je rokom kresťanskej kultúry. Kto pripravil aktivity v rámci tohto roka, aké významnejšie akcie podporí rezort, koľko finančných prostriedkov je pripravených na tieto aktivity a kto zodpovedá za ich rozdeľovanie?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPrečo nie je dodnes v NR SR novela zákona o zamestnanosti, aby sme dali príležitosť znížiť nezamestnanosť aj dlhodobo nezamestnaných?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiDňa 1. 7. 2000 začína platiť ustanovenie v zákone o sociálnej pomoci, podľa ktorého dlhodobo nezmestnaným (nad 2 roky) bude znížená dávka sociálnej pomoci znížená na polovicu (cca 1700,- Sk), pričom mnohí z nich chcú pracovať. Čo s tým chcete robiť?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiNiektoré úrady práce, aby zamedzili a odhalili čiernu prácu, pozývali nezamestnaných na úrad práce viackrát v mesiaci. Tento experiment, ktorý priniesol v týchto okresoch pozitívne výsledky ste uplatnili plošne?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošV akom stave je prevod činností a majetku z Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia zo Štátnych lesov TANAP-u na Správy národných parkov SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátProsím informáciu: "Aké je stanovisko ministerstva k platbám za lieky od 1. 7. 2000 pre pacientov?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošV akom stave je doriešenie vzťahov medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva v súvislosti so zákonom o ochrane prírody v organizáciách Štátne lesy TANAP-u a Správy národných parkov SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister životného prostredia SR László MiklósV akom stave je doriešenie vzťahov medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva v súvislosti so zákonom o ochrane prírody v organizáciách Štátne lesy TANAP-u a Správy národných parkov SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister životného prostredia SR László MiklósV akom stave je prevod činností a majetku z Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia zo Štátnych lesov TANAP-u na Správy národných parkov SR?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikVydali ste, pán minister, usmernenie ministerstva pre okresné úrady, aby náboženskú výchovu odporúčali pre základné školy ako krúžkovú činnosť?
nezodpovedaná 21. 6. 2000Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Tibor ŠagátPodľa akých kritérií bol stanovený nový cenový výmer hodnoty bodu so zameraním na lekárov II. kontaktu, zubných lekárov a ADOS?
zodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčAko bude stanovený cennový výmer pre ADOS pre rok 2001? Aké kritériá použijete pri jeho stanovovaní mimo kritéria "počtu pacientov"?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister hospodárstva SR Ľubomír HarachKoľko finančných prostriedkov bolo použitých na vyraďovanie jadrovej elektrárne A 1 v roku 1999, 2000 a koľko sa uvažuje použiť pre rok 2001 zo štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiAkú koncepciu pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na doriešenie problému, keď pacientovi v ošetrení ADOS je potrebné poskytnúť bezprostredne aj opatrovateľskú službu? Je možné určiť cenu za takéto výkony a platiť zo sociálnych fondov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčAkú koncepciu pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na doriešenie problému, keď pacientovi v ošetrení ADOS je potrebné poskytnúť bezprostredne aj opatrovateľskú službu? Je možné určiť cenu za takéto výkony a platiť zo sociálnych fondov?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister hospodárstva SR Ľubomír HarachPán minister, ako to je s "litumenóznymi horninami", ktoré odporúča prezident republiky v novele zákona (banský zákon) vypustiť?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister životného prostredia SR László MiklósPán minister, ako to je s "litumenóznymi horninami", ktoré odporúča prezident republiky v novele zákona (banský zákon) vypustiť?
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčMá možnosť "geriater" vykazovať pacienta v ošetrovaní ADOS? Usmernenie hovorí, že len lekár prvého kontaktu.
nezodpovedaná 6. 12. 2000Mária Sabolováministerka financií SR Brigita SchmögnerováAko bude stanovený cennový výmer pre ADOS pre rok 2001? Aké kritériá použijete pri jeho stanovovaní mimo kritéria "počtu pacientov"?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiBudete žiadať, pán minister, o personálne posilnenie odborov sociálnych vecí okresných úradov z dôvodu zvýšenia počtu žiadateľov i skrátenia lehôt vybavenia žiadostí v zmysle novely zákona o sociálnej pomoci?
nezodpovedaná 14. 2. 2001Mária Sabolováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan FtáčnikAko chce legislatívne riešiť rezort školstva tzv. "0-té" (nulté) ročníky základných škôl? Ide skôr o možnosť ich zriadenia (do budúcnosti) a vyčlenenie finančných prostriedkov.
nezodpovedaná 14. 2. 2001Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčPrečo došlo k centrálnemu oddĺženiu zdravotných poisťovní bez predchádzajúcej písomnej dohody s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú v priamom zmluvnom vzťahu s poisťovňami?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko sú závažné uznesenia koordinačného výboru pre ženu a rodinu pre vládu SR?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolovápredseda vlády SR Mikuláš DzurindaAko postupuje znižovanie počtu pracovníkov na ústredných orgánoch, hlavne so zameraním na jednotlivé ministerstvá?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiPrečo ministerstvo odsúva úpravu zákonov o sociálnom zabezpečení a sociálnej poisťovni vo veci znemožnenia nemocensky sa poistiť SZČO-lám, ktoré nezarobili nad 100 tis. Sk v roku 2000, až na september 2001?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter MagvašiJe dostačujúce upraviť počet pracovníkov sociálnych odborov okresných úradov až od 1. 1. 2002?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolováminister vnútra SR Ladislav PittnerJe dostačujúce upraviť počet pracovníkov sociálnych odborov okresných úradov až od 1. 1. 2002 ako to zverejnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny?
nezodpovedaná 28. 2. 2001Mária Sabolováminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel KoncošUznesením vlády č. 210/1995 malo dôjsť k uvoľneniu budovy VVaK Košice pre Okresný úrad Košice I. Ako bolo splnené toto uznesenie a rozhodnutie ministra pôdohospodárstva z júna 1995 v tejto veci?
zodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováministerka financií SR Brigita SchmögnerováNa základe čoho sa buduje v rámci rezortu Ministerstva financií nový ústredný orgán štátnej správy -ÚDR? Aký bude výkon pracovníkov ÚDR, že už dnes je vrátených niekoľko desiatok funkčných miest?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováminister životného prostredia SR László MiklósAko je pripravený rezort riešiť staré ekologické záťaže?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováministerka financií SR Brigita SchmögnerováZákon o dani z dedičstva je už platný. Dodnes ÚDR nedalo jednotný výklad pre jeho uplatnenie. Čo vás viedlo k zrušeniu priameho kontaktu pracovníkov daňového úradu a pracovísk s MF SR?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováminister hospodárstva SR Ľubomír HarachAký je v súčasnosti stav bývalého podniku Sabina v Sabinove, ktorý v súčasnosti vlastní firma SABA s r. o.? Došlo už k návrhu daňového úradu dať firmu do konkurzu, nakoľko vlastník SABA neplatí ani nerealizuje výrobu? Čo budete robiť s podobnými firmami?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčJe známe, že oddĺženie nemocníc bolo na dlhy do roku 1997. Boli už poskytnuté aj finančné prostriedky na oddĺženie nemocníc pre dlhy z roku 1998?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčAko vidíte reálne naplnenie zvýšenia tarifných platov pre pracovníkov v zdravotníctve? Ktoré sú reálne zdroje na túto úpravu?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováministerka financií SR Brigita SchmögnerováAko chcete zabezpečiť výber daní, ktoré toľko obhajujete, keď sa znižujú počty výkonných pracovníkov daňových úradov a pracovísk?
nezodpovedaná 20. 6. 2001Mária Sabolováminister zdravotníctva SR Roman KováčBol stav Medika Zvolen taký katastrofálny, že bola daná do likvidácie? Prevzala firma Triton 100 % pohľadávok štátneho podniku? Sleduje niekto z Ministerstva zdravotníctva priebeh likvidácie?
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.