Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom stave je aktuálne rozpracovanie, a v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A chcem sa tiež spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister životného prostredia SR Ján BudajPán minister, Trenčianska župa má od 22. mája 2020 žiadosť o súhlas s vecným bremenom na pozemky pre most v Ilave. Vecné bremeno potrebuje k stavebnému povoleniu na výstavbu nového mosta, ktorý je veľmi dôležitý pre obyvateľov mesta Ilava. Kedy dáte pre SVP, š. p. súhlas na uzatvorenie takejto zmluvy?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A chcem sa spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Richard Takáčminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalPán minister, chcem sa spýtať, prečo v dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry nie je výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi top prioritami ministerstva. Veď je to projekt, ktorý je veľmi dôležitý pre rozvoj Hornej Nitry. A tiež sa chcem spýtať, v akom časovom horizonte ju plánujete dokončiť?
zodpovedaná 17. 3. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováV akom stave je príprava plánu spravodlivej transformácie s ohľadom na Hornú Nitru, vrátane časového harmonogramu plánu?
nezodpovedaná 17. 3. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKoľko financií je v pláne spravodlivej transformácie a koľko z toho bude vyčlenených pre Hornú Nitru?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s presunom správy lesov v národných parkoch pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKedy budú môcť podnikatelia na Hornej Nitra využiť EÚ financie na transformáciu Hornej Nitry?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPrečo zúžili transformáciu Hornej Nitry len na Fond spravodlivej transformácie, pričom akčný plán hovorí o viaczdrojovom financovaní?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAko chcete ministerstvo pôdohospodárstva riešiť stav premnoženého medveďa hnedého v náväznosti na nedávne usmrtenie človeka medveďom, ako aj jeho výskyt v lokalizáciách po celom Slovensku?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAko chce ministerstvo pôdohospodárstva riešiť stav premnoženého medveďa hnedého v náväznosti na nedávne usmrtenie človeka medveďom, ale aj jeho výskyt v lokalitách po celom Slovensku?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováPrečo zúžili transformáciu Hornej Nitry len na Fond spravodlivej transformácie, pričom akčný plán hovorí o viac zdrojovom financovaní?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčpodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováKedy budú môcť podnikatelia na Hornej Nitre využívať EÚ financie na transformáciu Hornej Nitry?
vyžrebovaná 16. 6. 2021Richard Takáčminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanPán minister, súhlasíte s presunom správy lesov v národných parkov pod ŠOP? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.