Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 3. 6. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAká je stratégia ministerstva dopravy v oblasti výstavby diaľnic s dosiahnutím cieľa prepojenia Bratislavy a Košíc diaľnicou?
nezodpovedaná 3. 6. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalKedy môžeme očakávať vládny návrh zákona týkajúci sa stavebného zákona?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister vnútra SR Roman MikulecAko by ste vnímali návrh pre posilnenie polície aj z radov členov občianskych hliadok, ktorí už vykonávajú svoju činnosť v obciach? Čo plánujete v tejto oblasti?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPlánuje sa zverejnenie, resp. vytvorenie presného sadzobníka pokút Národného inšpektorátu práce a ďalších kontrolných inštitúcií, ktoré by potlačilo aj korupčné prostredie a možnosti uplácania kontrolórov, ktorí danú pokutu určujú?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováAké sú plány ministerstva kultúry v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v najbližšom období?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAkú sú plány Ministerstva dopravy SR s tunelom Branisko? Plánuje sa dokončenie ďalších dvoch pruhov?
zodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováMá ministerstvo kultúry plán ako pomôcť kultúrnym inštitúciám, ktoré v období COVID-19 prišli o príjmy, pretože sa týždenná návštevnosť radikálne znížila, keďže mnohé pamiatky prišli o hromadné návštevy škôl, klubov, dôchodcov, pútnikov...
nezodpovedaná 8. 7. 2020Zita Pleštinskáministerka kultúry SR Natália MilanováUž dlho sa spomínajú rôzne podnety ohľadom činnosti Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). Je v pláne právna úprava autorského zákona alebo činností podobných organizácií?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAký je potenciál železničnej trate č. 185 Poprad - Stará Ľubovňa?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalV rámci štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, variantu č. 2 sú ako najpotrebnejšie na realizáciu obchvaty ciest navrhnuté v 13-tich úsekoch na cestách I/66, I/77. Aký je časový plán realizácie obchvatov (respektíve preložky) ciest?
zodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalNitra je pomerne veľkým študentským mestom, ale stále mu chýba priame vlakové spojenie, ktoré by prepojilo Nitru s Banskou Bystricou a Bratislavou, a ktoré by pomohlo odľahčiť dopravnú situáciu Bratislavy. Dnes je cestovanie vlakom z Nitry do Bratislavy jednak cenovo drahšie ako cestovný lístok autobusom, ale hlavne cesta trvá oveľa dlhšie. Plánuje ministerstvo dopravy a výstavby a ŽSSK v tejto oblasti nové riešenia, prípadne nové projekty?
zodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalVerejné obstarávanie na zabezpečenie nájomných bytov vysúťažením uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je možné vo väzbe na platnú legislatívu a metodiku ministerstva dopravy a výstavby a ŠFRB vykonať. Plánuje ministerstvo urobiť v tejto oblasti nápravu? Vychádzam zo skutočnosti, že mnohí starostovia a primátori dostali od ÚVO pokuty za pochybenie vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie nájomných bytov. Jedná sa o nedodržanie postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAký plán má ŽSSK so železničnou traťou Poprad - Tatry - Plaveč č. 185? Zachovajú sa motorové jednotky radu 840, prípadne sa doplnia dvojdielne súpravy r. 861.100?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalDo okresného mesta Veľký Krtíš a rovnomenného okresu vedie funkčná železničná trať, po ktorej už desiatky rokov nejazdia vlaky. Aké sú plány ministerstva dopravy a výstavby a ŽSSK na trati Lučenec - Veľký Krtíš?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingEšte predchádzajúce vedenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu spustilo transformáciu SAV na verejnú inštitúciu. V akom štádiu je tento proces?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalV rámci štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava -Bardejovské Kúpele, variant č. 2 sú ako najpotrebnejšie na realizáciu obchvaty ciest navrhnuté v 13-tich úsekoch. Aký je časový plán realizácie obchvatov, resp. preložky ciest?
nezodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskápodpredseda vlády SR Štefan HolýAko pokračuje príprava nového stavebného zákona? Kedy môžeme očakávať vládny návrh zákona v NR SR? Môžete naznačiť, aké zmeny by mali nastať v porovnaní so súčasným platným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku? Môžete ozrejmiť, čo sa pripravuje v oblasti výkonu štátneho stavebného dohľadu?
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingZástupcovia cirkevných a súkromných škôl žiadajú ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. Aký je postoj Ministerstva školstva SR a aké opatrenia chystá ministerstvo školstva k zjednoteniu financovania škôl, ktoré je zakotvené v Programovom vyhlásení vlády?
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskápodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováMnohé globálne problémy sú do veľkej miery lokálne v zmysle, že vyžadujú kroky na lokálnej úrovni. Ako sú slovenské regióny a mestá zapojené do týchto tém? Aké postupy sa prijímajú na znižovanie administratívnej záťaže. t. j. "debyrokratizovanie" systému, ktorý často komplikuje využívanie prostriedkov alebo investícií do infraštruktúry.
zodpovedaná 21. 10. 2020Zita Pleštinskápodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPodporili by ste myšlienku prijať zákon riešiaci tzv. domáce, bytové podnikanie? Nejde o činnosti myslené ako obživa, ale na doplnenie príjmov dôchodcov, matiek na materskej, ale aj o podnikanie "na vyskúšanie"?
zodpovedaná 4. 11. 2020Zita Pleštinskáminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakV súčasnosti, keď sa mnoho najmä menších spoločností a firiem z oblasti kultúry a cestovného ruchu nachádza v existenčných problémoch, požaduje Sociálna poisťovňa spätné vyplatenie odvodov a udeľuje pokuty za výnimky z platenia poistného pri brigádnickej práci študenta, ktoré sú staršie ako 5 rokov. Nejedná sa pritom o spoločnosti, ktoré by boli dlhodobými neplatičmi, ale skôr o byrokratické chyby v systéme. Ako ministerstvo vníma tento problém aj na pozadí ekonomickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Neplánuje sprehľadnenie či zjednodušenie systému?
zodpovedaná 4. 11. 2020Zita Pleštinskáminister dopravy a výstavby SR Andrej DoležalAutovlaky dnes premávajú na trati Bratislava - Košice - Humenné - Praha. Ako ministerstvo hodnotí využívanie autovlakov? Neplánuje sa rozšírenie a propagácia tohto spôsobu prepravy, ktorý tiež môže slúžiť ako pohodlná a ekologická alternatíva na dlhšie trate?
zodpovedaná 25. 11. 2020Zita Pleštinskáminister životného prostredia SR Ján BudajMôže, resp. plánuje ministerstvo zasiahnuť ohľadom stavebného boomu v chránenej Demänovskej doline? Aké kroky vyvíja ministerstvo k obmedzeniu regulácie výstavby veľkých developerských projektov v chránených územiach? (Myslím medializovanú Jasnú a Donovaly), kde už ministerstvo zasiahlo pri výstavbe krytej lyžiarskej haly.
zodpovedaná 2. 12. 2020Zita Pleštinskáminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav GröhlingEšte predchádzajúce vedenie ministerstva spustilo transformáciu SAV na verejnú inštitúciu. V akom štádiu je tento proces?
nezodpovedaná 2. 12. 2020Zita Pleštinskáminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýVďaka Miestnym akčným skupinám ľudia v regiónoch nie sú pasívnymi prijímateľmi európskych dotácií. Kedy začne financovanie projektov, ktoré Miestne akčné skupiny predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru v tomto programovacom období? Európska únia počíta s Miestnymi akčnými skupinami aj v novom programocom období. Finančná podpora metódy Leader bude aj po roku 2020 pre všetky členské krajiny povinná. Ako ministerstvo plánuje budúce nastavenie podpory?
zodpovedaná 27. 1. 2021Zita Pleštinskáminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokMôže príručka Oľgy Pietruchovej v oblasti rodovej rovnosti pre SAMRS ovplyvniť posudzovanie projektov rozvojovej pomoci?
zodpovedaná 5. 5. 2021Zita Pleštinskáminister vnútra SR Roman MikulecUž je možné prijímať profesionálnych hasičov na voľné pracovné miesta v Hasičskom a záchrannom zbore? Platí ešte príkaz, ktorým bol do 1. 4. 2020 vydaný zákaz personálnych zmien, teda aj príjem nových uchádzačov do služobných pomerov?
zodpovedaná 12. 5. 2021Zita Pleštinskáminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýAká je očkovacia stratégia? Kedy bude možný výber vakcín? Akou vakcínou sa budú môcť zaočkovať tí, ktorí dostali 1-krát AstruZeneca?
nezodpovedaná 12. 5. 2021Zita Pleštinskáminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýMôžu sa na leto 2021 plánovať svadby? Neplánujete prijať benefity pre účastníkov takýchto podujatí? To znamená, že keď sa zaočkujú, budú sa môcť podujatia zúčastniť?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.