Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 3. 6. 2020Vladimír Ledeckýminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján MičovskýAko sa bude meniť systém priamych platieb s cieľom zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska?
zodpovedaná 26. 5. 2021Vladimír Ledeckýminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPodpora aktívnej politiky trhu práce bola financovaná prevažne z európskych zdrojov. Počas pandémie bola táto aktivita utlmená v celom rozsahu, čo je pochopiteľné lebo pracovníci úradov sa venovali vyplácaniu covidových príspevkov. Kedy opäť naštartujeme aktívnu politiku trhu práce v jednotlivých regiónoch? Máme dostatok zdrojov, či už z fondov Európskej únie alebo štátneho rozpočtu, na túto činnosť v tomto, ako aj nasledujúcom roku?
nezodpovedaná 3. 11. 2021Vladimír Ledeckýminister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, dovoľte mi na vás adresovať otázku, ktorá sa týka veľkochovu ošípaných a kvality životného prostredia v regiónoch. V niektorých obciach občania spísali, resp. spisujú petície proti rozširovaniu kapacít chovu ošípaných z dôvodu zápachu, ktorý nielen znepríjemňuje ich život, ale aj negatívne pôsobí na zdravie občanov žijúcich v priľahlých oblastiach bitúnkov. Moja otázka teda znie: Meria a následne posudzuje ministerstvo životného prostredia hodnotu amoniaku vo vzduchu v týchto oblastiach? Ak nie, uvažuje ministerstvo životného prostredia v tejto veci konať? Ako vieme zabezpečiť obyvateľom v priľahlých obciach, že naozaj dýchajú znesiteľný a zdravý vzduch?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.