Hodina otázok - vyhľadávanie Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 1. 2. 2023Jozef Habánikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, považujete zrušenie polročných prázdnin pre žiakov a študentov základných a stredných škôl za správne riešenie?
zodpovedaná 1. 2. 2023Jozef Habánikminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján HoreckýVážený pán minister, v akom čase v súvislosti s povinnosťou uhradiť zálohové platby za energie, školy a školské zariadenia dostanú finančnú kompenzáciu na krytie neúmerne zvýšených nákladov?
zodpovedaná 1. 2. 2023Martin Čepčekminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakAko sa ministerstvo vysporiadalo so zásadnou pripomienkou Generálnej prokuratúry SR k návrhu zákona poslankyne Hatrákovej? Nebude výsledkom navrhovanej novely, že súdy budú musieť deti vychované v homosexuálnych pároch po úmrtí biologického rodiča prisudzované homosexuálnemu partnerovi?
zodpovedaná 1. 2. 2023Ján Mičovskýminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, moja otázka sa týka uplatňovania § 215 Trestného zákona, v ktorom je zakotvená skutková podstata trestného činu Neoprávnené užívanie cudzej veci. Konkrétne ma zaujíma, v koľkých prípadoch bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s neoprávneným užívaním cudzích poľnohospodárskych pozemkov bez právneho titulu a v koľkých prípadoch bolo začaté trestné stíhanie?
zodpovedaná 1. 2. 2023Ondrej Dostálgenerálny prokurátor SR Maroš ŽilinkaNemecký súd konštatoval, že neexistuje žiadna pochybnosť, že Trinh Xuan Than bol unesený zo schengenského priestoru slovenským vládnym špeciálom. To, či na tom participoval niekto zo Slovenska, ostáva otvorené. Stále platí, že Generálna prokuratúra SR nepovažuje za osožné, aby sa orgánmi činnými v trestnom konaní preskúmali podozrenia, či v kauze únosu vietnamského občana boli zainteresované osoby či orgány SR?
zodpovedaná 1. 2. 2023Ondrej Dostálgenerálny prokurátor SR Maroš ŽilinkaV minulosti Generálna prokuratúra tvrdila, že „nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej (úmyselnej) participácii občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana, spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii.“ Na základe čoho ste sa tak rozhodli? Zmenil sa postoj Generálnej prokuratúry v kauze únosu vietnamského občana, ktorou sa aktuálne zaoberajú nemecké súdy?
zodpovedaná 1. 2. 2023Miloš Svrčekminister vnútra SR Roman MikulecAkým spôsobom momentálne rieši rezort otázku PCB látok na Zemplíne?
zodpovedaná 1. 2. 2023Tomáš Valášekminister spravodlivosti SR Viliam KarasPôvodný návrh novely Trestného zákona obsahoval aj redefiníciu znásilnenia - za znásilnenie by sa považoval sexuálny styk bez súhlasu dotknutej osoby. Od tejto zmeny ste však upustili a poukazovali na situáciu v Španielsku. Pre objasnenie v Španielsku bola prijatá redefinícia znásilnenia a trestným je sexuálny styk bez súhlasu. V dôsledku legislatívno-technickej chyby zabudli upraviť v prechodných ustanoveniach vplyv na trestné sadzby odsúdených podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Môžete vysvetliť súvislosti medzi chýbajúcimi prechodnými ustanoveniami a samotnou podstatou redefinície znásilnenia, ktorá v Španielsku nie je predmetom sporu? Znamená to, že nie je možné pripraviť prechodné ustanovenia, ktoré by upravili aplikovateľnosť novej právnej úpravy vo vzťahu k ľuďom, ktorí bol odsúdení podľa predchádzajúcej právnej úpravy? Nie je možné teda vôbec meniť trestné sadzby a defíniciu skutkových podstát žiadnych trestných činov?
zodpovedaná 1. 2. 2023Martin Čepčekministerka kultúry SR Natália MilanováAký postoj ste zaujali k otvorenému listu primátora Trebišova generálnemu riaditeľovi TV JOJ ohľadom seriálu Iveta?
zodpovedaná 1. 2. 2023Miloš Svrčekminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAkým spôsobom momentálne rieši rezort otázku PCB látok na Zemplíne?
zodpovedaná 1. 2. 2023Tomáš Valášekminister spravodlivosti SR Viliam KarasV rozhovore u Zuzany Hanzelovej ste informovali o príprave novely Trestného zákona. Pôvodný návrh zákona obsahoval aj redefiníciu znásilnenia - za znásilnenie by sa považoval sexuálny styk bez súhlasu dotknutej osoby. Od tejto zmeny ste upustili z dôvodu, že “Spôsob preukazovania by OČTK nevedeli zvládnuť”. Mohli by ste vysvetliť: (i) v čom spočíva nemožnosť preukazovania absencie súhlasu? (ii) aký je rozdiel oproti preukazovaniu “hrozby bezprostredného násilia”? (iii) aký je rozdiel oproti preukazovaniu súhlasu poškodeného podľa § 29 Trestného zákona?
zodpovedaná 1. 2. 2023Miloš Svrčekminister životného prostredia SR Ján BudajAkým spôsobom momentálne rieši rezort otázku PCB látok na Zemplíne?
zodpovedaná 1. 2. 2023Miloš Svrčekminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýAkým spôsobom momentálne rieši rezort otázku PCB látok na Zemplíne?
zodpovedaná 30. 11. 2022Anna Andrejuvovápredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerVážený pán premiér, aké výzvy čakajú na vládu v nastávajúcom kalendárnom roku 2023?
zodpovedaná 30. 11. 2022Marek Šefčíkpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerVážený pán premiér, v roku 2023, prípadne aj v ďalšom období vláda bude investovať do štátnych a verejných nemocníc. Mohli by ste konkretizovať tieto investície?
zodpovedaná 30. 11. 2022Milan Potockýpredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerVážený pán premiér, ako vláda pomôže samosprávam zvládnuť energetickú krízu?
zodpovedaná 30. 11. 2022Romana Tabákpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičGenerálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS Marek Kaňka v júni 2022 odstúpil zo svojej funkcie po obvinení Národnou kriminálnou agentúrou z majetkovej a trestnej činnosti. Doteraz do tejto pozície nikto vymenovaný nebol a o žiadnom mene sa zatiaľ nehovorí. Ide o významnú spoločnosť, ktorej jedným z hlavných poslaním podporovať aj množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Je štátna lotériová spoločnosť na okraji záujmu ministerstva financií? Prečo dodnes nemá generálneho riaditeľa?
zodpovedaná 30. 11. 2022Romana Tabákpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičGenerálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS Marek Kaňka v júni 2022 odstúpil zo svojej funkcie po obvinení Národnou kriminálnou agentúrou z majetkovej a trestnej činnosti. Doteraz do tejto pozície nikto vymenovaný nebol a o žiadnom mene sa zatiaľ nehovorí. Ide o významnú spoločnosť, ktorej jedným z hlavných poslaním podporovať aj množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Je štátna lotériová spoločnosť na okraji záujmu ministerstva financií? Prečo dodnes nemá generálneho riaditeľa?
zodpovedaná 30. 11. 2022Romana Tabákpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičGenerálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS Marek Kaňka v júni 2022 odstúpil zo svojej funkcie po obvinení Národnou kriminálnou agentúrou z majetkovej a trestnej činnosti. Doteraz do tejto pozície nikto vymenovaný nebol a o žiadnom mene sa zatiaľ nehovorí. Ide o významnú spoločnosť, ktorej jedným z hlavných poslaním podporovať aj množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Je štátna lotériová spoločnosť na okraji záujmu ministerstva financií? Prečo dodnes nemá generálneho riaditeľa?
zodpovedaná 30. 11. 2022Romana Tabákpodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičGenerálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS Marek Kaňka v júni 2022 odstúpil zo svojej funkcie po obvinení Národnou kriminálnou agentúrou z majetkovej a trestnej činnosti. Doteraz do tejto pozície nikto vymenovaný nebol a o žiadnom mene sa zatiaľ nehovorí. Ide o významnú spoločnosť, ktorej jedným z hlavných poslaním podporovať aj množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Je štátna lotériová spoločnosť na okraji záujmu ministerstva financií? Prečo dodnes nemá generálneho riaditeľa?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.