Hodina otázok - vyhľadávanie Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Štefan Kuffadočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky, plánujete, ako dočasne poverený člen vlády zodpovedný za rezort zdravotníctva a konzervatívny politik, zrušiť odborné usmernenie a štandardné postupy týkajúce sa tranzícií transrodových osôb, ktoré podpísal minister Lengvarský deň pred odchodom zo svojej funkcie? Ak ju plánujete zrušiť, prosím, uveďte, kedy tak urobíte.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Peter Libadočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán premiér a zastupujúci minister zdravotníctva, situácia v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach je dlhodobo kritická. Priestory sú stiesnené a nevyhovujúce. Ministerstvo zdravotníctva aj napriek prosbám a urgenciám situáciu doteraz neriešilo. Nemocnica má pripravený zámer nadstavby v hodnote 37 miliónov eur, preto dúfali, že im v tomto pomôže Plán obnovy. Bohužiaľ sa tak nestalo a financie smerujú inam. Ako plánuje Ministerstvo zdravotníctva riešiť túto situáciu?
zodpovedaná 15. 3. 2023Martin Čepčekdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerVážený pán premiér, ste toho názoru, že podľa Ústavy SR má odvolaná vláda kompetenciu rozhodnúť o poskytnutí stíhačiek Mig-29 Ukrajine?
zodpovedaná 15. 3. 2023Zita Pleštinskádočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýKoľko obcí na Slovensku má schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu? Ako postupuje príprava na elektronizáciu údajov o území nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme?
zodpovedaná 15. 3. 2023Tomáš Šudíkdočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel VlčanAko hodnotíte koordináciu projektu na zvládnutie nákazy afrického moru ošípaných a kto bol za projekt zodpovedný, vzhľadom na fakt, že NKÚ identifikovala závažné podozrenia na trestnú činnosť zamestnancov NPPC a ministerstva pôdohospodárstva, čoho výsledkom je trestné oznámenie zo strany NKÚ? Bola vyvodená aj osobná zodpovednosť?
zodpovedaná 15. 3. 2023Zita Pleštinskádočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan HolýAko pokračuje budovanie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR? Aká je organizačná štruktúra Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR?
zodpovedaná 15. 3. 2023Romana Tabákdočasne poverený minister vnútra SR Roman MikulecVážený pán minister, prečo ministerstvo zrušilo BOJ-ku v roku 2021? (Bezpečnostná operatívna jednotka) Najviac smrteľných prípadov za posledných 100 rokov! Celkovo 56, z toho vo Vysokých Tatrách 24! Plánujete túto jednotku obnoviť? Ako chcete chrániť lyžiarov a snowboardistov? Prosím, detailne vysvetliť.
zodpovedaná 15. 3. 2023Miloš Svrčekdočasne poverený minister hospodárstva SR Karel HirmanSamosprávy nemusia zvládnuť problém s energiami. Hrozí zatváranie mestských prevádzok. Ako idete riešiť v najbližšom čase predmetnú situáciu?
zodpovedaná 15. 3. 2023Miloš Svrčekdočasne poverený minister životného prostredia SR Ján BudajVláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v roku 2020 v súvislosti s PCB látkami na Slovensku. Aktuálne je "vyčistená" ošipáreň - PCB látky v sudoch z nich - sú uzatvorené v kontajneroch (jeseň 2021) a uložené zatiaľ na neznámom mieste pre verejnosť. Aktuálne prebieha súťaž na firmu, ktorá PCB látky v nich zneškodní (cca 150 ton odpadov), pričom suma, ktorá bola na to vyčlenená bola 500 000 eur. Budú sa riešiť aj ďalšie miesta, kde by mohli byť ďalšie PCB látky uložené?
zodpovedaná 15. 3. 2023Tomáš Šudíkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan KrajniakPán minister, vdovský výsluhový dôchodok sa vypláca pre vdovy, ktoré vychovali dve a viac detí. Na Slovensku je však viacero žien, ktoré stihli vychovať len jedno dieťa a po smrti manžela policajta či vojaka pred dovŕšením 58 roku nemajú nárok na takýto dôchodok rovnako, ako ho má vdova, ktorá vychovala dve deti. Neplánuje ministerstvo túto skrivodlivosť napraviť? Koľko podobných prípadov na Slovensku evidujete?
zodpovedaná 8. 2. 2023Ondrej Dostáldočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerV rámci decentralizácie verejnej správy prešli kompetencie zo štátu na samosprávy bez toho, aby bol realizovaný audit, čo výkon tej-ktorej úlohy reálne stojí. Podľa Čl. 71 (1) Ústavy SR platí, že, citujem: „Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.“ Naše samosprávy dlhodobo vláde hlásia, že financovanie preneseného výkonu zo strany štátu je výrazne podhodnotené oproti reálnym nákladom. Výnosy, na základe ktorých štát posúva financie na prenesený výkon obciam a mestám, sú neraz aj desať rokov staré, nezohľadňujú teda ani infláciu. Kedy a ako mieni vláda tento problém riešiť?
zodpovedaná 8. 2. 2023Marek Šefčíkdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard HegerPán premiér, publikovali sa v médiách spochybnenia toho, že Nemocnicu Rázsochy sa podarí stavať z financií z Plánu obnovy a odolnosti. Môžete tieto pochynosti vyvrátiť alebo potvrdi a uviesť reálny stav v danej veci?
zodpovedaná 8. 2. 2023Marek Šefčíkdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýPán minister, prosím, objasnite nezrovnalosti a publikované spochybňovanie toho, že sa nemocnicu Rászochy podarí postaviť zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.