Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Slavkovská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2.12.1998 
Zadávateľ Eva Slavkovská 
Otázka Na 2. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ste sa vyjadrili, že vláda odvolá veľvyslancov vymenovaných predchádzajúcou vládou, pretože sú to neprofesionáli. Koho ste mali tým na mysli, pán minister? 
Adresát minister hospodárstva SR Ľudovít Černák 
Dátum odpovede 3.12.1998 
Zodpovedal minister hospodárstva SR Ľudovít Černák 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážená vláda Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Slavkovská, minule, keď som začal odpovedať na tému veľvyslancov, tak táto časť pléna hovorila, že to nie je v mojej kompetencii, ale v poriadku, položili ste otázku a na priamu otázku priama odpoveď. Podľa môjho názoru na výkon diplomatickej funkcie by mal uchádzač alebo adept spĺňať minimálne dve z troch nasledujúcich kritérií: príslušné vzdelanie, príslušná prax a jazykové znalosti. Mohol by som ten zoznam hovoriť oveľa dlhší, ale pretože nerád by som medializoval svoje názory na výkon niektorých funkcionárov, dovoľte mi na priamu otázku vám odpovedať. Mal som na mysli pani Ing. Ľubicu Ďurčovú, ktorá z týchto troch kritérií nespĺňa ani jedno. Nemá ani príslušné vzdelanie, nemá ani príslušnú prax a neovláda žiadny jazyk. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, ďakujem za odpoveď. Mne išlo o to, že vy ste sa konkrétne vyjadrili, že vaša vláda odvolala veľvyslancov preto, že ide o neodborníkov. A ja vám teraz dám doplňujúcu otázku. Nejde teda o politický akt. Považujete za neodborníka aj kariérneho diplomata Jozefa Šestáka? 
Doplňujúca odpoveď Vážená pani poslankyňa, keď sedím v tejto sále, tak to až tak nevnímam, ale dvakrát sa mi podarilo prísť domov tak, že som zapol televízor a ešte bežala rozprava, a pozeral som sa na parlament očami občana, a myslel som si, že sa mi sníva. Štyri roky nás tu tvrdo valcovali, nepustili k slovu, mohli sme búchať, trieskať, transparenty nosiť... (Ruch v sále.)... štyri roky išli také politické čistky, že doteraz ťažko a ťažko sa zotavujú okresy, a pani ministerka, bývalá pani ministerka, ktorá faxom odvolala 28 veľvyslancov... (Hlasy v sále.)... teraz sedí v rezidencii v Ottawe a pýta sa, ako sa odvoláva, pretože už jej deti si na školu zvykli, odvoláva sa na ženské práva a odvoláva sa na to, že nebola odvolaná listom, tak ako sa patrí.Takže, dovoľte mi, vážená pani poslankyňa, aby som nešiel hlbšie, ale aby som vám povedal, že v prípade pána Jozefa Šestáka uznávam, že je profesionál, schopný profesionál, ale keďže aj ja som bol adresátom tých listov, ktoré písal v roku 1994, dovoľte mi, aby som k tomu pridal ešte, že je schopný všetkého. Ďakujem pekne. (Potlesk.) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.