Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Klemens

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 9. 1999 
Zadávateľ Jozef Klemens 
Otázka Jedným z kľúčových momentov pre poľnohospodárov je absolútny nedostatok úverov. Ako bude vláda tento problém riešiť? 
Adresát predseda vlády SR dočasne poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 16. 9. 1999 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Klemens, situácia v poľnohospodárstve nie je jednoduchá a naozaj aj vláda považuje za jeden zo závažných problémov nedostatok úverov. Zároveň treba povedať, že ten problém nedostatku úverov nie je len v poľnohospodárstve, je vlastne aj v iných odvetviach ekonomiky, aj keď treba uznať, že v poľnohospodárstve možno ten problém je najťaživejší aj z toho hľadiska, v akom stave subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve sú a ako sú vnímané aj bankami ako bonitné subjekty. Nemožno však hovoriť o absolútnom nedostatku úverových zdrojov pre poľnohospodárstvo. Ministerstvo poľnohospodárstva vyvinulo maximálne úsilie, ale aj vláda Slovenskej republiky o zabezpečenie úverových zdrojov na nákup rozhodujúcich komodít úrody v roku 1999, ide najmä o olejniny, obilie, kukuricu, cukrovú repu a zemiaky. Rozhodujúce komerčné banky vyčlenili na nákup týchto plodín úverové zdroje v sume 3,5 mld. Sk vrátane zahraničného úveru z Európskej banky pre obnovu a rozvoj so štátnou zárukou. Problém teda nie je v prvom rade v nedostatku alebo v absolútnom nedostatku úverových zdrojov, ako skôr v nevyhnutnosti ich ručenia, ktoré komerčné banky požadujú tak pri zmenkovom obchode, ako pri úverovaní záložných skladiskových a tovarových listov. Ministerstvo pôdohospodárstva v súčasnom období v záujme napomôcť zvýšeniu bonity poľnohospodárskej klientely dohodlo s rozhodujúcimi komerčnými bankami, teda s Poľnobankou, Všeobecnou úverovou bankou, Istrobankou, Tatra bankou, spôsob ručenia týchto zmeniek prostredníctvom zdrojov Štátneho fondu trhovej regulácie poľnohospodárstva. Týmto opatrením by sa malo odblokovať úverovanie pre rozhodujúcu časť poľnohospodárskych podnikateľských subjektov pri predaji tohtoročnej úrody. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď, pán podpredseda vlády. Doplňujúcu otázku nemám. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ešte by som napriek tomu doplnil. (Hlasy z pléna.) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.