Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Na internete som sa dočítal, že pozemkoví makléri odhadujú cenu pozemkov okolo novostavby SND na 1,2 mld. Sk. Nepovažujete za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu, ak ich minister kultúry predáva za 150,9 mil. Sk? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 2. 2. 2006 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Jarjabek, táto suma, ktorú spomínate vo svojej otázke 150,9 mil. korún, je stanovená na základe znaleckého posudku ako primeraná cena nehnuteľnosti podľa § 8a ods. 5 zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri prevode nehnuteľných vecí štátu označuje všeobecná hodnota podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška ministerstva spravodlivosti z roku 2004. Zároveň je potrebné upozorniť, že v tomto prípade ide o vyhlásené osobitné ponukové konanie len na časť pozemkov prislúchajúcich k budove novostavby Slovenského národného divadla. Ponuky majú byť zaslané na ministerstvo kultúry do 13. februára roku 2006. V súčasnosti je potrebné počkať, aké ponuky budú zaslané. Samozrejme, je predpoklad, že tieto ponuky budú výrazne vyššie, aj keď sa ťažko odhaduje aké oproti tejto úradne stanovenej cene. Takže práve tender a ponukové konanie je nástrojom a myslím si, že efektívnym nástrojom najmä vtedy, keď dopyt je väčší, keď je viacero uchádzačov na vygenerovanie skutočnej trhovej ceny. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu odpoveď. Ja vám trošku pomôžem pri týchto úvahách svojou podotázkou. Nie je to prvý raz, kde štát „sa hrá" s pozemkami Slovenského národného divadla. Moja otázka znie, či by nemal štát pri svojich finančných úvahách okolo novostavby Slovenského národného divadla zohľadniť aj skutočnosť, že v roku 1999 už odovzdal vtedajší šéf rezortu kultúry na základe vládneho rozhodnutia mestu Bratislava časť pozemkov, hovorím odovzdal, pôvodne patriacich k areálu SND. Mesto ich potom predalo developerskej spoločnosti za vyše pol miliardy slovenských korún. Čiže už sa tu zohrala istá hra s pozemkami Slovenského národného divadla, ktoré sa odovzdali a následne sa predali za oveľa vyššiu sumu, aká bola tá odhadovaná. To je ako veľmi známa hra. Najskôr verbálne čosi znehodnotiť, aby sa dosiahla čo najnižšia suma, potom sa to, samozrejme, predá za čo najnižšiu sumu, aby sa to vzápätí za čo najvyššiu sumu predalo. Čiže, bez ohľadu na nejaké podozrenia nemáte pocit, že je to trošku málo a že by sa v tomto zmysle mali aj zohľadniť isté veci smerom k minulosti, hovorím to darovanie mestu napríklad? 
Doplňujúca odpoveď Neviem, pán poslanec, čo máte na mysli, nejakým znehodnocovaním. V tej vašej otázke ako keby bol v podtexte minimálne taký nejaký názor, že došlo k nejakej špekulácii alebo k niečomu podobnému. Neviem o ničom takom, asi by sme si mali uvedomiť, ak hovoríte o tom, čo sa stalo v roku 1999, že prevod majetku aj bezodplatný prevod zo strany štátu, štátnej správy, teda centrálnej vlády, do správy a do vlastníctva miestnej samosprávy je stále presun v rámci verejného sektora. A k takýmto presunom dochádza pomerne často, naposledy, ak si spomínate, pri majetkoch, ktoré boli v správe ministerstva obrany, rôzne kasárne a podobné záležitosti, boli bezodplatne presúvané na miestnu samosprávu a ja v tom nevidím absolútne nič zlé. Otázka totiž môže stáť aj tak, ale, samozrejme, že nie. Je to verejný sektor, pán poslanec. To, že potom sa miestna samospráva rozhodla tieto pozemky predať, je v jej kompetencii zo zákona. Samozrejme, mohol to predať štát, bolo by to príjmom štátneho rozpočtu. Ale všetko je to verejný sektor, pán poslanec. Neuhýbam, všetko je to verejný sektor. Pán poslanec, nie neuhýbam. Vy ste vo svojej doplňujúcej otázke spomínali rok 1999 bezodplatný prevod pozemkov a naznačili ste, že malo dôjsť k nejakým špekuláciám. Ja sa vyjadrujem presne k tomu, o čom ste hovorili vy. A k druhej časti otázky sa vyjadrím tiež. Čo sa týka toho odhadu, ten odhad je robený podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti, v tejto vyhláške nie je a ani nemôže byť zohľadnená tzv. polohová renta. Polohová renta znamená, že pozemok v centre Bratislavy alebo teda konkrétne tento, má celkom určite rádovo vyššiu hodnotu ako pozemok, ja neviem, pri poľských hraniciach alebo pri ukrajinských hraniciach alebo niekde v lese. Takže je celkom evidentné, že zohľadniť polohovú rentu môže len trh pri dopyte, keď sa stretne dopyt s ponukou, a preto špeciálne pri pozemkoch, ktoré majú vysokú polohovú rentu, ktoré sú v centre veľkých miest, vždy bude skutočná trhová hodnota sa pomerne zásadne líšiť od úradnej hodnoty, ktorá je stanovená na základe nejakej vyhlášky, pretože vyhláška nemôže postihnúť generovanie tejto trhovej hodnoty. Vygenerovanie trhovej ceny, najlepší spôsob, jediný, aký poznáme, je súťaž. Reálna súťaž, kde sa v konkurencii stretávajú viacerí potenciálni záujemcovia. Ministerstvo kultúry ide touto cestou, ja by som považoval za legitímnu kritiku, ak by sa prišlo na to, ak by ste napríklad prišli na to, že nedochádza k reálnej súťaži, že sa to chce predať priamo na základe napríklad takéhoto odhadu, potom celkom evidentne by to problém bol, pretože sa dá predpokladať, že skutočná trhová cena je omnoho vyššia. Ale keďže ministerstvo kultúry to robí ponukovým konaním, teda súťažou, tak sa dá predpokladať, že aj tá cena bude vyššia, možno výrazne vyššia, ja neviem aká, uvidíme to po 13. februári, kedy budú predložené ponuky. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.