Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Pán minister, aký je v súčasnosti osud dotácie (grantu), ktorý na rok 2005 odsúhlasilo a pridelilo ministerstvo kultúry Literárnemu týždenníku? 
Adresát minister kultúry SR František Tóth 
Dátum odpovede 2. 2. 2006 
Zodpovedal minister kultúry SR František Tóth 
Odpoveď Vážený pán poslanec, musím konštatovať, že vaši informátori pracujú na 100 %, lebo to je naozaj téma, ktorá je naozaj absolútne aktuálna. Áno, je pravda, že ministerstvo kultúry uzatvorilo v roku 2005 zmluvu o poskytnutí dotácie s vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. na vydávanie Literárneho týždenníka. Vzhľadom na to, že ide o podnikateľský subjekt, u ktorého podpora zo štátneho rozpočtu za posledné 3 kalendárne roky presiahla čiastku 100 tisíc eur, bolo ministerstvo povinné v zmysle zákona o štátnej pomoci požiadať prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky Európsku komisiu o stanovisko k poskytnutiu finančných prostriedkov. Stanovisko komisie sme však napriek tomu, že sme viazali schválené finančné prostriedky, dostali až v tomto kalendárnom roku, kedy v zmysle platného výnosu ministerstva kultúry o poskytovaní dotácií už nie je možné schválené finančné prostriedky vyplatiť. Obrátili sme sa preto o pomoc na ministerstvo financií, na základe jeho včerajšieho stanoviska o 16.00 hodine teraz urýchlene novelizujeme výnos a hľadáme tú cestu, realizujeme tú cestu, ako by sme tento grant vyplatili. Čiže, je to otázka techniky najbližších dní, najbližších hodín a grant bude v plnej výške vyplatený. 
Doplňujúca otázka Pán minister, kultúra je jedna veľká rodina a, chvalabohu, na 99 % nepozná politické hranice, preto to možno bude o tom. Ale dovoľte mi ešte doplňujúcu otázku. (So smiechom.) Zase ma zaujíma váš aj osobný názor, či je podľa vás perspektívne únosné, aby o grantoch ministerstva kultúry rozhodovali následne ešte v Bruseli len preto, že žiadateľom nie je podnikateľský subjekt, ktorý s prostriedkami ministerstva pracuje (profesionálne) teda, a nie občianske združenie, hej? 
Doplňujúca odpoveď Samozrejme, myslím si, že v zmysle širších súvislostí je naozaj podpora štátu nejakému podnikateľskému subjektu, dajme tomu nejakému vydavateľstvu, tlačiarni atď., musí podliehať určitej kontrole, aby nedošlo k nejakému dumpingu, k nejakej nekalej súťaži. Myslím si, a tak sme sa dohodli aj na poslednom stretnutí s ich zástupcami, na ktorom sa zúčastnil aj pán Ján Čarnogurský, ktorý ich zastupoval, že nepomerne rýchlejšie bude, ak o tie isté peniaze bude žiadať občianske združenie, a nie podnikateľský subjekt, v tom prípade my nebudeme musieť žiadať Brusel o súhlas a bude to len na našom vyjadrení a toto vyjadrenie im dáme a spravil som veľa opatrení na to, aby grantový systém v roku 2006 bol pružnejší a aby tí, čo podajú do konca februára žiadosti, v apríli mali peniaze na svojich účtoch. Budem robiť pre to všetko a, samozrejme, ide to veľmi ťažko, ale snažím sa. Využijem túto chvíľku ešte na to, aby som doodpovedal tú otázku ohľadom predaja tých pozemkov. My v súčasnosti z tých dvoch pozemkov, ktoré sú okolo SND, predávame ten menší, čiže na plochu metrov štvorcových je menší, ten úradný odhad je taký, aký je, skladá sa z dvoch častí, jednak je to ohodnotenie pozemku, ale aj stavieb, ktoré sú na tom pozemku. Vychádza to v prepočte na meter štvorcový asi 28 tisíc korún. Očakávame, že v tej súťaži sa táto cena zvýši a jediným kritériom pre úspešného uchádzača je ponúknutá cena. Čiže, žiadne iné kritérium, ponúknutá cena a kto ponúkne najvyššiu cenu, tak ten ten pozemok získa. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.