Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Pracuje vaša vláda na demokratickom princípe deľby kompetencií a zodpovednosti medzi jej členmi, alebo na princípe autoritatívneho vodcu a podriadených vykonávateľov jeho rozhodnutí? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 2. 2. 2006 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu otázku. Ja mám taký pocit, že najpresnejšia odpoveď bude, že na treťom princípe, na princípe zákonnosti. Naše pôsobenie vymedzuje základný zákon Ústava Slovenskej republiky a potom celý rad ďalších zákonov a podzákonných noriem. Z tých zákonných spomeniem kompetenčný zákon, ktorý celkom presne vymedzuje pôsobnosť jednotlivých členov vlády, moju, podpredsedov vlády, ministrov - členov vlády, a z tých podzákonných, povedzme, upozorním na rokovací poriadok vlády. Ale mám taký pocit, keď som vašu otázku si prečítal, že skôr chcete oživiť hodinu otázok a odpovedí, takže nebudem naťahovať čas a dám vám príležitosť doplňujúcou otázkou tak urobiť. 
Doplňujúca otázka Príjemný dobrý deň, pán premiér, ďakujem pekne. No moja otázka skutočne na prvý pohľad bola takou trošku štipľavou otázkou, ale ona má svoje v podstate veľmi jasné ratio. Pán premiér, takto pred niekoľkými mesiacmi bol to váš stranícky kolega, pán minister financií Mikloš, ktorý razil teóriu predaja národného divadla, potom razil teóriu správcovskej spoločnosti, ktorá by bola nadriadená generálnemu riaditeľstvu a teraz vy ste sa stali vlastne tým nosičom dobrých správ. Ja proti tomu nič nemám, ale naozaj by ma zaujímalo, prečo ste z tejto „hry" vynechali ministra kultúry, keď vlastne išlo o dialóg, ktorý patrí pod kompetenciu ministerstva kultúry a vy ste boli v tejto chvíli bez znižovania vašej vážnosti, božechráň, iba sprostredkovateľ. Čiže, moja otázka znie, prečo toto všetko vaša strana s vaším pánom ministrom financií, prečo ten obrat zrazu a prečo vy a prečo bez ministra kultúry. Ďakujem pekne za odpoveď. 
Doplňujúca odpoveď Ja ďakujem veľmi pekne za férovú a korektnú aj doplňujúcu otázku. Pán poslanec, nevynechal som ho. Je tu v tejto miestnosti a on to dobre vie. O problém som sa začal zaujímať presne 23. novembra, lebo poverený šéf činohry ma požiadal o stretnutie a ja neodmietam stretnutia ani s ľuďmi z kultúrnej obce, ani so zdravotníkmi, ani s predstaviteľmi rôznych iných profesií, ak, samozrejme, dospejem k záveru, že treba. A hneď popoludní, keď odišiel pán Huba, som pozval k seba pána ministra a dohodli sme si istý postup. Po novom roku, aj keď sa nepodarilo nám presvedčiť kultúrnu obec a najmä Činohru SND a vedenie SND, že tá správcovská spoločnosť postavená nad SND je to optimálne riešenie, zrejme preto ma znova pán Huba oslovil a 10. januára mi napísal list v mene celého SND a najmä činohry. V tej istý deň som znova pokračoval v dialógu so svojím pánom ministrom kultúry a on mi povedal, že ešte si želá jednu šancu do 18. januára. Pripravoval veľké stretnutie, medzitým už bola na svete známa petícia predstaviteľov kultúry, no a keďže sa neporadilo ani toho 18. dospieť k dohode, už mi iné neostávalo, ale naplniť ten pôvodný dohovor s pánom Hubom, s vedením SND, so svojím ministrom kultúry, že ak sa nám nepodarí ich presvedčiť, že tá schéma pôvodná je aj v ich záujme, že im v tomto smere, v tom dobrom zmysle slova ustúpime. Možno aj preto, že SND ide mať nové vedenie a že aj my máme novú šancu na obojstrannú dôveru. Ja som so svojím ministrom intenzívne komunikoval. To, že tam napokon so mnou nebol, som mu povedal počas rokovania vlády, že sa mi zdá, že bude lepšie, keď si predo mnou nebudú vymieňať názory, ako prebiehali rokovania, dajme tomu do 18. januára. Čiže, pravda je taká, že som mu ani v najmenšom do kompetencie nesiahol. Na rokovanie vlády priniesol daný materiál on, pán minister kultúry, ja som si splnil len tú povinnosť, ktorú som dal pánu Hubovi alebo vedeniu SND, že napokon, keď zlyhajú tie komunikačné možnosti predo mnou, tak navštívim Slovenské národné divadlo ja sám. Takže, nemyslím si, ani v najmenšom si nemyslím, že by som bol zasiahol do kompetencie svojho ministra. Z času na čas sa snažím svojich ministrov nielen kontrolovať, ale im aj pomôcť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.