Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2006 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Prečo sa o granty ministerstva kultúry môžu uchádzať okrem iných subjektov aj vysoké školy, ale nemôžu ich dostať pracoviská Slovenskej akadémie vied? 
Adresát minister kultúry SR František Tóth 
Dátum odpovede 2. 2. 2006 
Zodpovedal minister kultúry SR František Tóth 
Odpoveď Slovenská akadémia vied je rozpočtovou organizáciou a má vlastnú kapitolu rozpočtu. Pokiaľ by štát chcel jej pomôcť a dať jej navyše finančné prostriedky, nemusí to robiť takou komplikovanou cestou cez grantový systém, cez komisie, cez žiadosti, ale mohol by to spraviť jednoduchým navýšením jej rozpočtu v jej rozpočtovej kapitole. Preto si myslím, že takéto navýšenie pre SAV je lepšie ako cez grantový systém. Vysoké školy sú pripustené do grantového systému preto, lebo sú to verejnoprávne inštitúcie a sú to väčšinou umelecké vysoké školy, ktoré sa môžu uchádzať o naše granty. Napriek tomu si myslím, že SAV a ministerstvo kultúry majú v odbornej oblasti dobré vzťahy. Na podporu tohto tvrdenia uvádzam, že ministerstvo ako rozpočtová organizácia uzatvorilo so SAV niekoľko zmlúv o spolupráci. Spomeniem napríklad zmluvu na budovanie knižnice slovenskej literatúry na roky 2005 - 2014. V tejto zmluve sa ministerstvo kultúry zaviazalo, že poskytne SAV počas celého obdobia trvania zmluvy sumu 1,75 mil. Sk ročne. Ďalej sme uzatvorili zmluvu o spolupráci na vydanie osemzväzkového Výkladového slovníka súčasného slovenského jazyka na roky 2005 - 2012 s tým, že ministerstvo kultúry poskytne realizátorovi Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV počas celého obdobia trvania zmluvy sumu 1,75 mil. Sk ročne. 
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem pekne za vašu odpoveď, ale napriek tomu všetkému by ma zaujímala vaša osobná odpoveď na otázku, či je vôbec korektné vylučovať z možnosti uchádzať sa o podporu konkrétneho projektu nejaký subjekt. Myslím si, že pre kultúru výborný nápad môže mať rovnako živnostník ako zamestnanec napríklad rozpočtovej organizácie alebo družstevník, či je podľa vás kóšer toto vylučovanie, lebo naozaj sa mi to zdá pre isté subjekty diskriminujúce. 
Doplňujúca odpoveď Ja to nechápem ako vylučovanie, ale chápem to tak, že štát svoju podporu na začiatku rozdeľuje tak, že niekomu dá samostatnú kapitolu, naplní ju do určitej výšky, to je SAV, a dá nejaké finančné prostriedky na granty pre ministerstvo kultúry, ktoré sú prioritne určené pre organizácie, ktoré nemajú samostatnú kapitolu. A sú to hlavne naši partneri zo samosprávy a, samozrejme, fyzické a právnické osoby. Čiže, myslím si, že na začiatku, ak sa chce pomôcť SAV, je dobré to spraviť na začiatku pri tvorbe, pri napĺňaní jej kapitoly, pretože samotný grantový program je veľmi komplikovaný a takýmto spôsobom je to jednoduchšie. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.