Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Antošová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 6. 2005 
Zadávateľ Eva Antošová 
Otázka Pán minister, čo podniknete a kedy, aby sa na Slovensku už konečne prijal a najmä začal uplatňovať efektívny tlačový zákon, ktorého súčasťou by bol aj všeobecne prijateľný morálny kódex, čo by podľa môjho názoru základ bol pre boj proti zneužívaniu médií. Len pripomínam, že platný zákon, ktorým sa v tejto oblasti riadime, bol prijatý v roku 1962. 
Adresát minister kultúry SR František Tóth 
Dátum odpovede 23. 6. 2005 
Zodpovedal minister kultúry SR František Tóth 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ministerstvo kultúry predložilo v minulom roku do legislatívneho procesu legislatívny zámer zákona o právach a povinnostiach osôb pri získavaní, spracovaní alebo zverejňovaní informácií a ich šírení komunikačnými médiami tzv. tlačový zákon. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní Legislatívna rada zámer posúdila a odporučila ministerstvu rozpracovať a predložiť ho ako návrh zákona. Na návrhu nového tlačového zákona sa intenzívne pracuje viac už ako pol roka a v týchto týždňoch sa v ňom robia posledné úpravy. Práve vzhľadom na skutočnosť, že v ostatných 15 rokoch zlyhali všetky legislatívne iniciatívy a nebolo ich málo, ktorých cieľom bolo tlačový zákon z roku 1966 nahradiť, ministerstvo už v tejto fáze komunikuje návrh s odbornou verejnosťou tak, aby odladilo čo najviac rozporov vopred. Návrh zákona bude do polovice júla predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a následne do vlády a parlamentu. Návrh zákona vzhľadom na legislatívnu povahu tohto zákona nemôže však v sebe obsahovať morálny kódex. Návrh však jasne definuje zákonné povinnosti, medzi ktoré patrí povinnosť poskytnúť priestor na nápravu, ak médium zverejní klamlivú, nepravdivú alebo neúplnú informáciu a tiež ustanovuje mechanizmus, ktorý občanom umožní reálne vynútenie tejto nápravy. Zákon zároveň stanovuje hranicu medzi základnými princípmi novinárskej profesie, ktoré sú v zákone definované, a otázkami novinárskej etiky, ktoré sú predmetom etickej samoregulácie. Vážená pani poslankyňa, návrh zákona bude predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky na jeseň tohto roka a jeho predkladatelia veria, že nadobudne účinnosť 1. januára 2006, čím bude zo slovenskej legislatívy odstránený najstarší platný zákon v oblasti médií. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, napriek vašej odpovedi ja sa opýtam. Časť verejnosti je skutočne znepokojená stavom najmä verejnoprávnych médií. Na mnohé problémy v Slovenskej televízii upozornili nedávno predstavitelia občianskej iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť. Samozrejme, že bez problémov nie je ani Slovenský rozhlas. V prípade Tlačovej agentúry Slovenskej republiky mám dokonca podozrenie, či nedochádza k selektívnemu prístupu k ústavným činiteľom. Pán minister, preto sa vás pýtam, či sa budete zaoberať konkrétne aj touto problematikou verejnoprávnych médií na Slovensku, a ak áno, tak kedy a ako. 
Doplňujúca odpoveď Vážená pani poslankyňa, samozrejme, stretol som sa s výborom Verejnosť za verejnoprávnosť, vážim si ich iniciatívu. Naozaj pristupujem k tomu seriózne, rokujem s nimi, stretol som sa s pánom riaditeľom televízie, rokujem s ním, hľadáme nejaké riešenia, ako by sa dala situácia stabilizovať. Takisto pripravujeme aj nejaké zmeny, čo sa týka Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Beriem tieto vaše výhrady, ktoré tlmočíte, výhrady ako občana ako veľmi vážne a naozaj sa nimi budem zaoberať. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.