Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 3. 2005 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Pán minister, ako sa prejavila na raste zamestnanosti realizácia Projektu č. 7 - t. j. pôsobenie súkromných firiem pri individuálnych plánoch pre nezamestnaných? "Dodávateľské služby" týchto firiem im prinášajú až 100-tisícové zisky, ktoré platí štát. Načo potom zamestnávame úradníkov na úradoch práce? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 17. 3. 2005 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, realizácia národného Projektu č. 7 Zvýšenie kvality a rozsahu služieb v zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborno-poradenských nástrojov a služieb, v rámci ktorého boli tvorené individuálne akčné plány, v roku 2004 hodnotíme ako úspešnú. Po skončení individuálnych akčných plánov bolo na trhu práce umiestnených 15 % uchádzačov o zamestnanie spomedzi tých, ktorým tieto akčné plány boli vypracované. V roku 2004 bolo spolu vypracovaných 254 465 individuálnych akčných plánov, mimo národného programu č. 7 to bolo 188 146 a v rámci projektu 66 319. Prostredníctvom národného programu č. 7 bola podporená len menšia časť týchto individuálnych akčných plánov. Dodávateľské služby v tejto oblasti je dobré využívať preto, lebo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny chcú poskytovať služby a aktivizovať čo možno najväčší počet uchádzačov o zamestnanie, aby im pomohli zorientovať sa a uplatniť sa na trhu práce. Interných zamestnancov, odborných poradcov máme 357 na celom Slovensku a vzhľadom k počtu uchádzačov o zamestnanie je potrebné zabezpečovať služby odborného poradenstva aj dodávateľsky, pretože výsledky sú pre celkový efekt lacnejšie ako ponechanie týchto ľudí v systéme sociálnej pomoci a mimo trhu práce. V rámci národného Projektu č. 7 bolo realizovaných 214 externých projektov, z ktorých bolo do konca roka ukončených 105 a ktoré realizovalo 92 dodávateľov. Na realizáciu národného Projektu č. 7 bolo poskytnutých 11 mil. 658 tisíc Sk, avšak tieto financie nie sú využívané len na vypracovanie individuálnych akčných plánov, ale aj na realizáciu rôznych výcvikov, poradenských a vzdelávacích aktivít, ktoré sa v rámci tohto projektu realizujú. Všetky, samozrejme, služby a výber dodávateľov sú realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Je úplne všeobecným európskym a celosvetovým trendom v rámci služieb zamestnanosti zabezpečovať doplnkové, ale aj základné služby externými dodávateľmi a nerozširovať stavy interných zamestnancov. Na porovnanie prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo, ako som už dnes spomínal, v roku 2004 umiestnených 49 980 uchádzačov o zamestnanie na pracovné miesta. Ale v rámci minulého roku sa rozbehla činnosť aj súkromných služieb zamestnanosti, súkromného sprostredkovania zamestnania za úhradu. Hovorím to preto, aby sme videli tú súvislosť a pomoc, ktorú takéto služby poskytujú celkovému nášmu cieľu, to znamená, čo najviac ľuďom poskytnúť prácu a čo najmenej ľudí nechať v pozícii nezamestnaného a prostredníctvom týchto, ešte len rozbiehajúcich sa, ešte len naozaj na štarte stojacich služieb zamestnanosti bolo sprostredkovaných 11 958 zamestnaní. A to znova zdôrazňujem, to je len začiatok a to je len štart. To poukazuje na to, že prostredníctvom rôznych súkromne dodávaných, či už pomocných, alebo aj samostatných nástrojov je možné naozaj dosiahnuť väčšie efekty, ako keby sme takýto segment nevytvárali. Toľko všeobecne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, tentoraz sa vám nemôžem poďakovať, lebo to, čo ste tu hovorili, vôbec nevzbudzuje dôveru, ani len pravdepodobnosť. Chcem upozorniť aj tých, ktorí počúvajú, na niekoľko čísel. Povedali ste, že cez úrady práce získalo vlani zamestnanie takmer 50 000 ľudí, ďalších takmer 12 000 získalo cez súkromné firmy. Pýtam sa, kde bolo vytvorených tých 62 000 pracovných miest. Po prvé. Po druhé sa pýtam, ak 92 dodávateľov vypracovalo 214 externých projektov a zarobilo 11 miliónov korún, nebolo by lacnejšie tým 15 %, neviem, koľko to je ľudí, čo si našli zamestnanie, zaplatiť im sociálnu pomoc. Pretože vy veľmi dobre viete, nielen ja to viem, že s rôznymi tými školiacimi kurzami, rekvalifikáciami a ešte toto navyše sa robia úžasné podvody, korupcia a vôbec to nesmeruje k cieľu, aby ten trh práce bol prehľadný. Ja sa vám divím, pán minister, že tak skalopevne presvedčivo dokážete tvrdiť podľa mňa nezmysel. Ľudia nemajú prácu a vy ešte dopúšťate, aby kšeftárske firmy na nezamestnanosti zarábali. Pán minister, nehnevajte sa, nepovažujem to ani za humánne, ani za demokratické, ani za možné rešpektovania v tejto spoločnosti. Nemusíte mi už ani odpovedať, ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď To potešenie si, samozrejme, nemôžem nechať ujsť, pani poslankyňa, aby som vám odpovedal. Začnem tým, že ani som nečakal od vás inú reakciu, nevymyká sa z rámca tých reakcií, ktoré spravidla počúvam, ale ako jedna pani ministerka hovorila, čísla nepustia, ja si ich nevymýšľam a pochádzajú z oficiálne a medzinárodne uznávaných štatistík. Na vašu prvú otázku, kde sú tie pracovné miesta, odpovedám, že po celom Slovensku. A veľmi pozoruhodná je vaša poznámka, že bolo by lepšie týmto ľuďom vyplácať sociálne dávky. Nuž, tu sa naozaj budeme diametrálne líšiť. Pokiaľ je politikou Komunistickej strany udržať ľudí v závislosti od štátu, dávať im sociálne dávky a nevytvárať prostriedky, aby si zarábali vlastnou prácou, je to vaša vec. To ste práve povedali vo svojej reakcii. Našou politikou je vytvoriť podmienky, aby každý mohol pracovať, kto pracovať schopný je a kto pracovať chce. A k tomu smeruje celá naša činnosť. To, že vaša strana má a priori odveky vekov nedôveru k akémukoľvek súkromne financovanému, k súkromne financovanej aktivite a že všetko by ste mali najradšej štátne, to je o vás všeobecne známe. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.