Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 3. 2005 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Pán minister, pripravujete zmeny a doplnky zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ktorým sa majú redukovať regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aké špecifiká ste zohľadňovali v jednotlivých regiónoch? Hodnotili ste napr. nutnosť epidemiologickej bdelosti v prihraničných oblastiach? Oceňovali ste napr. výsledky v medzinárodnom projekte výskumu mutovaného víru detskej obrny z odpadových vôd, ktoré sa robia v Senici, kde v priebehu roka zachytili 70 vírusov? 
Adresát minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac 
Dátum odpovede 17. 3. 2005 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, keďže zastupujem pána ministra, tak len prečítam to, čo mi pán minister pripravil. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky bol spracovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. V návrhu zákona sa v prílohe č. 2 Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva predpokladalo vyradiť zo siete RÚVZ so sídlom v Senici, Starej Ľubovni, vo Veľkom Krtíši, vo Vranove nad Topľou a vo Zvolene. Návrh zákona po medzirezortnom pripomienkovom konaní bol z dôvodu zásadných pripomienok k rušeniu RÚVZ stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu. Špecifikom pri návrhu zákona bola predovšetkým skutočnosť, že v uvedených RÚVZ od roku 2001 nebola zabezpečená laboratórna činnosť v oblasti životného a pracovného prostredia. Ďalším špecifikom bola dostupnosť najbližšieho RÚVZ, ktorý by úlohy po zrušení RÚVZ v plnom rozsahu prevzal. V tomto špecifiku sú zahrnuté otázky epidemiologického zabezpečenia novovzniknutého regiónu a, samozrejme, aj ochrana štátnych hraníc pred zavlečením prenosných ochorení. Medzinárodným projektom, ktorý je v otázke spomenutý, sa úrad verejného zdravotníctva zaoberá od roku 2003, kedy bol zo vzorky odpadovej vody prvýkrát izolovaný mutovaný vakcionálny vírus použitý v očkovacej látke proti prenosnej detskej obrne. Opakované izolovanie mutovaného vírusu z odpadovej vody v okresoch Senica a Skalica bolo v roku 2004 zo 439 vzoriek odpadových vôd izolovaných 72 pozitívnych izolátov mutovaných kmeňov vakcionálneho vírusu. Naďalej v týchto okresoch prebieha epidemiologické šetrenie a projekt je koordinovaný v spolupráci s WHO a Európskou komisiou. Z epidemiologického hľadiska ako najbezpečnejšie sa javí očkovanie detí neživou, inaparentnou poliovakcínou proti detskej obrne, s ktorou sa v okresoch Skalica a Senica začalo v roku 2004 a pokračuje naďalej aj u detí narodených v roku 2005. V súvislosti s touto mimoriadnou situáciou došlo k zmene očkovania detí proti detskej obrne v celej Slovenskej republike a všetky deti narodené od januára 2005 sú očkované neživou inaparentnou poliovakcínou. 
Doplňujúca otázka Chápem, pán minister, že ste prečítali to, čo vám napísali, ale aj tak by som sa chcela poďakovať za to, že moja otázka nebola zbytočná, že sa tu o tom hovorí a že ten navrhovaný zákon bol stiahnutý. Bola by som veľmi rada, keby ste nejakým spôsobom pánovi ministrovi odkázali, aby to prihraničné územie na slovensko-moravskej hranici nechali radšej tak, ako je, lebo tie stanice sú tam vybudované dobre a tí ľudia tam pracujú skutočne tak, ako pracovať majú. Z toho, čo ste hovorili, že majú nejakú blízku možnosť inej stanice, to znamená Trnava, no tak to nie je až tak blízko. Okrem toho, tu už sú nejaké skúsenosti, takže to je všetko. Som rada, že sa to vrátilo späť a že sa bude tá redukcia znovu robiť a dúfam, že rozumnejšie. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Predpokladám, že pán minister určite pozorne odsleduje vaše otázky, aj reakcie. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.