Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 1. 2005 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Ako budete postupovať voči neúnosnej cenovej politike Slovnaftu? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 20. 1. 2005 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Kolesár, ďakujem pekne za túto otázku. Som veľmi rád, že som ju dostal a že sa môžem vyjadriť k tejto veľmi citlivej, veľmi dôležitej a veľmi aktuálnej téme. Dovoľte mi veľmi stručne najskôr zhrnúť, čo sa udialo v posledných týždňoch a mesiacoch, a potom sa vyjadrím aj k tomu, čo ďalej, ako budeme ďalej postupovať. Podstatné v celej tej kauze, podstatný bol dátum 8. 11. 2004, keď sme dostali od Protimonopolného úradu oficiálne stanovisko, ktoré potvrdzuje dominantné postavenie Slovnaftu na tuzemskom trhu s motorovými palivami. Je to dôležité preto, že ceny motorových palív sú liberalizované, ale aj pri liberalizovaných cenách má, aj dnešná legislatíva ponúka nástroje na zabránenie zneužívania tohto dominantného postavenia. A boli tu viaceré signály o tom, že Slovnaft nielenže má dominantné postavenie, ale že toto aj zneužíva. Keďže sme teda začiatkom novembra takéto stanovisko, ktoré potvrdzovalo dominantné postavenie, mali, vyslal som kontrolnú skupinu do Slovnaftu, ktorá kontrolovala rok 2002, 2003 a väčšiu časť roka 2004. Zistenie kontrolnej skupiny je také, že Slovnaft toto dominantné postavenie zneužíval, pričom právny režim v rokoch 2002, 2003 bol taký, že cena bola vecne regulovaná. V roku 2004 už bola liberalizovaná, ale, opakujem, aj v liberalizovanom prostredí je možné kontrolovať, či dominantný subjekt nezneužíva toto postavenie a či si neúčtuje neprimeraný zisk. Na základe zistení, ktoré teda viedli k tomu, že sme zistili, že toto dominantné postavenie je zneužívané, sme rozhodli o pokute a to vo výške 1 mld. 352 mil. 975 205 korún. Teraz k tomu, aký je ďalší postup. Bolo vydané 14. januára, teda pred niekoľkými dňami, bolo vydané rozhodnutie v 1. stupni, ktoré vydala generálna riaditeľka kontrolnej sekcie. Beží lehota, ak sa nemýlim, 15 dní, počas ktorej sa Slovnaft môže voči tomu odvolať, a potom beží ďalšia 30-dňová lehota, v rámci ktorej v správnom konaní, v správnom konaní robíme vlastne posúdenie tohto odvolania a do 30 dní ministerstvo mojou osobou v 2. stupni vydá rozhodnutie v 2. stupni. Potom existuje ďalšia možnosť odvolať sa na súd. Tieto lehoty teraz teda bežia. Predpokladám, že to odvolanie bude podané a že vymenujem potom rozkladovú komisiu. Táto rozkladová komisia to posúdi a dá mi návrh, či toto rozhodnutie v 2. stupni mi odporúča potvrdiť, alebo mi ho odporúča nepotvrdiť. Čo sa týka budúcnosti, chcem povedať, že posledné udalosti, máme záujem túto situáciu riešiť a nie za každú cenu a vôbec nie prioritne nejako konfliktne. Ja som sa stretol s prezidentom Molu asi pred 7 až 10 dňami. Ale musím povedať, že stanovisko tohto najvyššieho predstaviteľa tejto spoločnosti ma nepresvedčilo o tom, že by táto spoločnosť chcela zmeniť svoje správanie a následne tento záver bol potvrdený ďalšou cenovou politikou Slovnaftu v posledných 2 až 3 týždňoch, kedy, som presvedčený, že ďalej pokračuje v zneužívaní svojho dominantného postavenia. Preto chcem ubezpečiť všetkých pánov poslancov, ale aj slovenskú verejnosť, že využijeme všetky zákonné možnosti na to, aby sme takémuto postupu zamedzili. Tie zákonné možnosti sú pomerne značné. Ja by som ich nechcel teraz rozvádzať, pretože práve v súčasnosti tento problém znovu podrobne analyzujeme a chcem len avizovať a dať na vedomie, že v pondelok na 12.00 hodinu som zvolal tlačovú konferenciu, kde chcem veľmi presne hovoriť o ďalších krokoch, ktoré v tejto kauze ministerstvo financií podnikne. Chcem vás ubezpečiť, že nemienime tolerovať toto správanie, ktoré považujem dokonca za demonštratívne zneužívanie dominantného postavenia na úkor slovenských spotrebiteľov, na úkor slovenských podnikateľských subjektov a nakoniec, samozrejme, aj Slovenskej republiky ako-takej. 
Doplňujúca otázka Pán minister, ja by som si dovolil k tej prvej časti, ktorú ste hovorili, sa opýtať doplňujúcou otázkou, či teda - myslím si a nielen ja, zrejme tie indície o tom, že dochádza k porušovaniu, boli tu už skôr a nie je to otázka len posledných mesiacov -, či ministerstvo dostatočne skoro reagovalo na túto situáciu a či tá kontrola, ktorá bola urobená za roky 2002, 2003 a za časť roka 2004, ako ste uviedli, či nemala byť urobená skôr, teda možno už niekedy v roku 2003. To by bola ako taká prvá. No a to druhé, čo som chcel teda povedať, ale čiastočne ste už na to odpovedali, to je to, aby tú pokutu, s ktorou iste môže byť - ak bude zaplatená - štát teda do určitej miery spokojný ako so svojím príjmom. Ale chcel by som upozorniť na to, čo ste aj vy v závere svojho vystúpenia povedali, aby vaše ministerstvo opätovnými kontrolami zabezpečilo to, aby nedošlo k tomu, ako sa to javí v posledných dňoch, že túto pokutu zaplatia občania opäť tým, ako ste sám uviedli, že Slovnaft opäť demonštratívne teda zvýšil ceny pohonných hmôt. Takže, apeloval by som na to, aby vaše ministerstvo pokračovalo v týchto kontrolách, pretože skutočne tento stav sa javí ako neúnosný. Ďakujem vám za odpoveď. A chcem ešte pánovi predsedajúcemu, že ďalšia potom otázka, ktorú som mal, je tá istá, takže ďakujem pekne za odpoveď a už potom nežiadam opätovne na ňu odpovedať. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne aj za doplňujúcu otázku. V odpovedi na ňu, pán poslanec, nemohli, pretože na to, aby sme mohli začať konať, sme potrebovali oficiálne stanovisko Protimonopolného úradu, že Slovnaft má dominantné postavenie. Ja som spomínal, možno ste to len prepočuli, že takéto stanovisko sme dostali 8. novembra 2004, 8. novembra 2004, teda pred dvoma mesiacmi. Hneď na to, asi týždeň na to, alebo 10 dní na to som poslal do Slovnaftu kontrolnú skupinu, ktorá potom tesne pred Vianocami prišla vlastne s tým výsledkom a s tým návrhom. A chcem povedať, že Slovnaft rozporuje aj toto stanovisko Protimonopolného úradu, podľa ktorého má dominantné postavenie. Ale myslím si, že tam je to tiež veľmi jasné a jednoznačné. A ešte by som chcel povedať, že v pondelok budem informovať omnoho podrobnejšie o ďalších konkrétnych krokoch, ale len teraz chcem predoslať, že ak niekto, ktokoľvek hrá na takú taktiku, že zvýšim teraz ceny, nadobudnem ďalší zisk, a potom z neho, z časti tohto zisku zaplatím hravo pokutu, tak si myslím, že naša legislatíva, vďakabohu, myslí aj na to. A chcem len upozorniť, že uloženie pokuty je len jeden postih, ale podľa § 18 ods. 6 zákona o cenách uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného obohatenia tomu, na úkor koho sa získalo. A ak toto bezdôvodné obohatenie nemožno vydať tomu, na úkor koho sa získalo, stane sa príjmom štátneho rozpočtu. Takže my, ak bude ďalej pokračovať takéto správanie sa, využijeme aj toto ustanovenie, aj iné ustanovenia zákona o cenách, aby ďalej k takémuto pokračovaniu nedochádzalo. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.