Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Antošová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 10. 2004 
Zadávateľ Eva Antošová 
Otázka Dva roky vášho vládnutia malo okrem iného za následok, že z väčšinovej ste menšinová vláda. Strata 9 poslancov je len príslovečný vrchol ľadovca, ktorá odráža fakt, že dôveru občanov strácate tiež! Aké dôsledky z tejto situácie pre seba vyvodíte? Alebo sú pre vás dôležitejšie iné ukazovatele, než dôvera občanov vo vás a vašu vládu? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 28. 10. 2004 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, základná časť mojej odpovede bude spočívať vo výroku, že nie, nič pre mňa nie je dôležitejšie ako občania, ich spokojnosť a ich dôvera. Ale zároveň musím hneď jedným dychom dodať, že ani tá dôvera a ani spokojnosť sa nemeria tým, koľkých poslancov stratím, alebo koľkých poslancov získam. Meria sa celkom inými indikátormi. No a tu chcem pripomenúť tak jemne, že koniec koncov v demokracii, a Slovensko nie je nijakou výnimkou, strany poslancov strácajú. A nielen vládne strany strácajú poslancov. No, a teraz myslím, že to najdôležitejšie, záujmy občanov a priority, ktoré sú dôležité pre mňa, pretože to bola, myslím, podstata vašej otázky. Myslím si, že najdôležitejšie je to, ako sa žije ľuďom dnes a aké sú reálne perspektívy, že sa im bude žiť zajtra, napozajtra a v budúcnosti. Nebudem vás dlho unavovať, ani nechcem zneužiť vašu otázku na propagáciu výsledkov vládnutia za ostatné roky. Ale predsa len pripomeniem také dva kľúčové ukazovatele. Prvým je to, či ľudia majú menej roboty, alebo či roboty pribúda. A druhou, nepochybne, takou oblasťou je vývoj reálnych miezd. Pripomínam, že v roku 1999, keď vrcholili reštrukturalizačné procesy, bola miera nezamestnanosti 19,8 %, v súčasnosti sa dostala pod 14 %, a niet pochýb, že keď začnú produkovať automobilky, ale aj preto, že prichádzajú stále nové investície, je reálna šanca, že práca bude pribúdať. A nieže by jej ubúdalo. Druhým takýmto ukazovateľom je vývoj reálnych miezd. Vo volebnom období 1999 - 2003 prvé dva roky boli veľmi ťažké, keď reálne mzdy sa prepadali. Potom sa ten vývoj obrátil. V tomto volebnom období len vlani sme zaznamenali prepad reálnych miezd o 2 % a už tohto roku reálne mzdy rastú. Na budúci rok aj najopatrnejší prognostici predpokladajú rast reálnych miezd 3,1 %. Takže si myslím, že toto je rozhodujúce a toto bude rozhodujúce aj pre spokojnosť a dôveru občanov, a síce konkrétne výsledky, výsledky v oblasti hospodárstva, ekonomiky a životnej úrovne občanov. Keď som premýšľal - lebo už podobnú otázku ste mi dali pred týždňom -, keď som premýšľal, čo vám dnes k tomu poviem nové, tak ma napadli súvislosti s tým, že vlastne všetkým nám by malo záležať, aby sme udržiavali reálne predpoklady na to, že sa bude hospodárstvo a životná úroveň občanov vyvíjať dobre. Za takýto základný predpoklad považujem držanie deficitu verejných financií na uzde tak, aby sa blížil k 3 %, podľa možností tesne pod 3 % hrubého domáceho produktu. A tak som si povedal, že keď vám leží na srdci záujem občanov a ich osud, bolo by veľmi dobré, keby sme sa vedeli zhodnúť nielen v takých citlivých témach, ako je, povedzme, oblasť zahraničnej politiky, kde nachádzame neraz zhodu, ale keby sme sa dokázali aj v širšom priestore zhodnúť v tom, že sa budeme snažiť hospodáriť zodpovedne, že nebudeme v parlamente podporovať populistické návrhy, ktoré prehlbujú deficit verejných financií. Tak trošku sa obávam a otvorene o tom chcem hovoriť, že s pribúdajúcimi parlamentnými voľbami bude takýchto populistických návrhov pribúdať. A bez ohľadu na to, či sme vo vláde, alebo v opozícii, ak nám naozaj ide o ľudí, ak nám naozaj ide o to, aby sme nezadlžovali občanov, alebo aby hospodárstvo rástlo zdravo a životná úroveň ľudí, aby sa naozaj trvácnejšie zlepšovala, myslím si, že takí zodpovední politici bez ohľadu na to, na ktorej strane tej deliacej čiare sa nachádzajú, či vo vládnej koalícii, alebo opozícii, by takéto návrhy podporovať nemali, ale mali by skôr podporovať návrhy, ktoré vedú k ďalšej produktivite práce, k prílevu investícií, k ďalšej stabilizácii, k prehlbovaniu reforiem. Takže to som vám chcel povedať v odpovedi na vašu otázku. 
Doplňujúca otázka Pán predseda vlády, ak by som si chcela trošku zažartovať, ak dovolíte, tak vo vašej odpovedi ste nepriamo Hnutie za demokratické Slovensko vyzvali na spoluprácu, ak som tomu dobre porozumela. Ale napriek tomu ja sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, ktorá vlastne smerovala asi niekam inam a vy ste trošička od nej diplomaticky odbehli. Totižto, vy ste sa verejne priznali, že, budem vás citovať, tu i tam - také pekné citoslovie - pri získavaní podpory na prijatie vládnych návrhov zákonov v Národnej rade lobujete medzi nezávislými poslancami. To som mala dnes v dnešnej otázke na mysli. Ale vzhľadom na to, že tá skupinka je dosť úzka alebo úzko profilovaná, nemôžu byť v nej všetci odborníci na všetky oblasti, o ktorých chceme hovoriť. A vlastne predkladané reformné zákony sa týkajú vlastne všetkých oblastí, tak je celkom jasné, že ten odborný pohľad je v čoraz väčšej miere nahradzovaný politickým pohľadom. A nechcem nejako vyrypovať, to už som nepovedala ja prvá, ale, samozrejme, aj mnohí predo mnou, že ten priestor na korupciu je evidentný alebo je možný. Na toto som sa pýtala, a preto som tú otázku smerovala takýmto spôsobom. Ako chcete vysvetliť občanom tento stav? 
Doplňujúca odpoveď Aj vaša doplňujúca otázka ma presviedča, nieže som sa diplomaticky vyhol odpovedi, ale že som trafil, že som trafil do vášho uvažovania. Sama ste to konštatovali vzápätí v tej ďalšej vete. No, veď nerobím nič iné, než robia premiéri v ktorejkoľvek inej európskej krajine. Pred pár dňami mi volal kolega Bondevik z Nórska a prvá odpoveď na otázku - keď viete, to obligátne - ako sa máš, tak mi povedal, no vieš, ako premiér menšinovej vlády, rokujem o štátnom rozpočte, tak v pondelok s ľavicou a v utorok s pravicou. Nič iné nerobím a v Poľsku dokonca sa aj nezávisle zorganizovali, majú aj svoje pomenovanie, ktoré mi teraz nenaskočí, ale sú nezávislí, a pritom sa organizujú a s vládou vyjednávajú. Nezamieňajme si normálne politické rokovania s korupciou. Potom je korupciou aj rokovanie akéhokoľvek politického grémia. Ak má niekto indície, nebodaj dôkazy o korupcii, mal by vedieť, ako sa má správať. Rokujem so skupinou nezávislých poslancov, lebo sa mi zdá, že to je najrýchlejšia cesta ako dospieť k výsledku, ktorý je pre Slovensko dobrý a pritom, povedzme, dokážeme ho dosiahnuť aj v prijateľnom čase. Ale vy ste moju výzvu pochopili veľmi správne. Mne vždy bude záležať, aby sme hľadali zhodu bez toho, že by, samozrejme, som chcel obchádzať koaličných partnerov. Ale keďže nás je menej, vždy by nám všetkým malo záležať, aby sme nachádzali zhodu a smelšie aj v ďalších oblastiach, nielen, povedzme, keď ide o Irak, nielen keď ide o európsku ústavnú zmluvu, nielen keď ide o Turecko, ale keď ide aj o takú fundamentálnu otázku, či budeme žiť na sekeru, či budeme zadlžovať nielen budúcu vládu, ale aj ďalšie generácie, alebo či chceme gazdovať hospodárne, či chceme smerovať do priestoru európskej menovej únie, či chceme o 3 - 4 roky aj na Slovensku mať euro ako jednotnú menu. A bolo by nesmiernym šťastím pre Slovensko, keby tá zhoda v takejto otázke, ktorá tiež presahuje rámec jednej politickej strany alebo konkrétnej vlády, keby sme sa vedeli zhodnúť. Prísne vzaté, nie veľmi očakávam, že dokážete podporiť zákon o štátnom rozpočte, ale tak trošku som chcel otvoriť tú diskusiu, že by som azda sa mohol nádejať, že zodpovedná časť opozície nepodporí populistické návrhy, ktoré budú naťahovať deficit verejných financií, lebo tá dlžoba nás počká. Ak sa zadlžíme, tak nás to neminie bez ohľadu, aká bude vláda, povedzme, aj po roku 2006. V tomto zmysle, myslím, že sme sa porozumeli. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.