Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 10. 2004 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Rieši ministerstvo zahraničných vecí v pláne svojich aktivít voči zahraničným Slovákom aj zabezpečenie šírenia TV a rozhlasového šírenia v centrách slovenských komunít vo svete? 
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Dátum odpovede 28. 10. 2004 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Odpoveď Vážený pán predseda, panie poslankyne a páni poslanci, najskôr by som sa vám chcel, pán poslanec, poďakovať za túto otázku, oceniť to, že ste ju nastolili, pretože obidvaja vieme, že ide o oblasť - ak by som to mal budovateľsky povedať -, kde nás čaká veľmi, veľmi mnoho práce a kde je ešte veľký, veľký priestor na to, aby sa táto situácia zlepšila. Ak by som mal krátko odpovedať na vašu otázku, áno, ministerstvo túto otázku rieši a nielen v pláne, ale aj v našich súčasných aktivitách. Samozrejme, že touto otázkou sa zaoberáme spolu s rezortom kultúry a v časti telekomunikačného procesu aj s rezortom spojov. Ministerstvo zahraničných vecí, bohužiaľ, nemá vo svojej rozpočtovej kapitole priamo vyčlenené finančné prostriedky, ale ministerstvo zahraničných vecí právom je, takpovediac, na rane a prvé schytáva nespokojné reakcie našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí. V rámci permanentnej snahy o intenzívne kontakty s krajanskou komunitou komunikujeme na odbornej úrovni s ústrednými riaditeľmi Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Ústredný riaditeľ Slovenskej televízie nás informoval, že od 1. januára 2005 je Slovenská televízia schopná zabezpečiť odkódovanie vysielania väčšiny svojich programov, na ktoré má doriešené svoje vlastnícke práva, napríklad noviny STV, správy a komentáre o Päť minút dvanásť, Família, Zmenáreň a podobne. To sa netýka programov, ktoré sú licencované. Čiže odkódované programy budú môcť krajania sledovať pomocou digitálneho satelitného prijímača. V prípade Slovenského rozhlasu stále ešte nie je doriešená otázka financovania zahraničného vysielania, ktoré v mnohých prípadoch, aj keď nie primárne, zahŕňa aj krajanskú komunitu. Ja verím, že aj s pomocou Národnej rady sa nám podarí na toto vysielanie získať finančné prostriedky. V súčasnosti technický pokrok umožňuje prijímanie viacerých rozhlasových staníc aj prostredníctvom internetu, ale to, samozrejme, ide, to sú riešenia pre vyspelejšie krajiny. Iná situácia je v krajinách, kde internetizácia nepokračuje tak intenzívne. V Rumunsku napríklad majú naši krajania zabezpečený príjem niektorých televíznych staníc zo Slovenskej republiky. Podobná situácia je aj v Maďarsku v Békešskej Čabe. Náš novovymenovaný veľvyslanec Juraj Migaš zaradil medzi svoje priority šírenie televízneho signálu verejnoprávnej TV a rozhlasového signálu Slovenskej republiky aj do ďalších oblastí. Vo Vojvodine napríklad v Srbsku je to v súčasnosti riešené dvoma spôsobmi. Je tam slovenská redakcia televízie Nový Sad, ktorá vysiela svoje vlastné, ale aj prebraté programy. Cez satelit je možné sledovať spravodajskú televíziu TA 3 a niektoré stanice napríklad v Bačskom Petrovci preberajú programy z TV JOJ. Samozrejme, že pomerne dobrá je situácia v Českej republike, kde sa slovenské televízne stanice šíria aj prostredníctvom káblových rozvodov. Zasadzujeme sa však za komplexný prístup šírenia televízneho programu. Nechceme, aby to bolo selektívne a chceme, aby išlo o signál verejnoprávnej televízie. No, samozrejme, ideálnym riešením by bolo vytvoriť televíznu stanicu, ktorá by šírila svoj program prostredníctvom satelitného signálu. Aj takéto projekty existujú, zaoberáme sa nimi, avšak ich realizácia je primárne otázkou dostupnosti finančných prostriedkov. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán minister zahraničných vecí. Ja som veľmi rád, že hovoríte, že je to všeobecný problém a že dokonca aj problém parlamentu. Iste viete, že Slovenská televízia mala pokusné vysielanie satelitné, ktoré trvalo presne 24 hodín v roku, na prelome rokov 1997 a 1998. Bohužiaľ, v tomto trende akosi sa nepokračovalo. Samozrejme, chýbali finančné prostriedky. Dnes je situácia taká, že rezort kultúry v rámci svojho zákona o Slovenskej televízii už spomína aj satelitné vysielanie, ktoré by bolo skutočne veľmi prospešné vzhľadom na komunity, ktoré v zahraničí existujú. Chcel by som sa spýtať napriek tomu všetkému, čo ste povedali, napriek tomu všetkému, že ste hovorili, že je to naša spoločná, náš spoločný problém, spomenuli ste parlament, vieme, že je to otázka finančných prostriedkov. Poraďte, akým spôsobom riešiť tento finančný problém? Poslaneckou iniciatívou finančných prostriedkov pre zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu a pre satelitné vysielanie Slovenskej televízie, alebo sa tým budete zaoberať priamo vo vláde? Akékoľvek riešenie v tejto chvíli, si myslím, že pre zahraničných Slovákov je dobré. Hovorím ešte raz, ide o peniaze. Ak poviete, že v parlamente má vzniknúť táto iniciatíva, tak vám dávam slovo, že pri najbližšom prerokúvaní rozpočtu na rok 2005 táto iniciatíva, samozrejme, vznikne. Len by som vás pekne prosil, aby ste to skonkretizovali. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, k tomu môžem povedať, že sme mali rokovania, na základe ktorých sa vytvorila pracovná skupina, niekedy to tak býva, len treba, aby tá pracovná skupina priniesla výsledky. Čiže, ja vám môžem sľúbiť, že budem iniciatívny v tom, aby sa táto pracovná skupina, ktorá to má riešiť v spolupráci so Slovenským rozhlasom, aby sa stretla a dala konkrétny návrh, akým spôsobom budeme žiadať zabezpečenie príslušných finančných prostriedkov. Zatiaľ by som to ponechal na rovine vlády, ktorá sa rozhodne, akým spôsobom bude túto otázku riešiť. Ďakujem za tú pomoc, ktorú ste vyjadrili. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.