Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 9. 2004 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Vážený pán minister, vláda pripravuje odškodnenie príslušníkov PTP až do výšky 60 tisíc Sk. Pýtam sa vás: Budú tam zahrnutí aj tí príslušníci, ktorí sa dobrovoľne hlásili do týchto pracovných útvarov, aj tí, ktorí odmietali splniť si najčestnejšiu povinnosť - zúčastniť sa na obrane vlasti? 
Adresát minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic 
Dátum odpovede 9. 9. 2004 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, odpoveď zo strany ministerstva spravodlivosti znie takto. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nie je gestorom uvedeného právneho predpisu. Predmetný návrh zákona vypracovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, preto je potrebné obrátiť sa s touto otázkou na ministra obrany, ktorý vie podať kvalifikovanú informáciu o uvedenej problematike. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Ospravedlňujem sa, že som na nesprávnu adresu zacielil. Ale napriek tomu všetkému aj pred touto snemovňou by som chcel, ste jeden z členov vlády a teda nepripravuje to, pripravuje to vláda. Mňa zaujíma, lebo ja si veľmi dobre pamätám na tých účastníkov alebo príslušníkov PTP tzv. čiernych barónov, koľkí sa hlásili a vracali sa veľmi dobre zabezpečení s peknými peniazmi. Ja sa pamätám, bol som chlapec, keď prichádzali na motorkách - vtedy Jawa 350 bola tak ako dnes také auto okolo 500 - 600 tisíc v porovnaní - to boli tzv. frajeri. A dnes im táto vláda chce dávať odškodnenie? Tak stojí otázka fakt, že ako, či aj títo, a čo tí normálni vojaci, bežní, ktorí slúžili, ktorí brali 70 korún slúžneho, tí si nezaslúžia odškodnenie za to, že 2 roky čestne odslúžili v zmysle branného zákona? Ďakujem, toľko.  
Doplňujúca odpoveď Pán predseda, skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.