Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 6. 2004 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Vážený pán premiér, ako hodnotíte informácie SIS o desaťtisícoch demonštrantov pri PZ NATO v Bratislave, ktoré spôsobili veľké a neúmerné výdavky na zabezpečenie poriadku a majetku? Budete neodôvodnené výdavky zosobňovať spravodajským službám? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 17. 6. 2004 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, skutočné čísla o nákladoch na zabezpečenie poriadku a majetku zatiaľ neboli vyčíslené. Isté však je, že vzhľadom na význam a rozsah podujatia nepôjde o tzv. neúmerné výdavky. Skutočne vynaložené výdavky prevádzkového charakteru, teda práca nadčas a pohotovosť príslušníkov Policajného zboru, pohonné látky a podobne, súvisiace s Parlamentným zhromaždením Severoatlantickej aliancie sa v súčasnosti zisťujú. Minister vnútra uložil vypracovať celkové vyčíslenie finančných nákladov v rezorte ministerstva vnútra s termínom do 30. 7. 2004. V rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra na rok 2004 neboli zákonom o štátnom rozpočte osobitne vyčlenené prostriedky na zabezpečenie Parlamentného zhromaždenia NATO. V rozpočte ministerstva vnútra bolo vyčlenených 19 mil. 250 tis. korún na zlepšenie stavu materiálno-technického zabezpečenia poriadkových jednotiek. Z týchto prostriedkov bol zakúpený výstroj a uskutočnila sa modernizácia špeciálnej techniky určená na zásahy pre zabezpečenie verejného poriadku. Tento výstroj nebol zakúpený na jednorazovú akciu, ale bude používaný v dlhšom časovom horizonte. Slovenská informačná služba poskytla pomerne presné odhady účastníkov demonštrácií. Organizátori, teda samotní občianski aktivisti ohlásili účasť asi 10 000 osôb. Ministerstvo vnútra a Policajný zbor vychádzali z doterajších skúseností organizátorov podobných podujatí, či už to boli Parlamentné zhromaždenia NATO v iných mestách, schôdze G8, rokovania Medzinárodného menového fondu a podobne a v záujme ochrany boli pripravení na najhorší variant. Spravodajské informácie SIS neboli určujúcim faktorom pri obstarávaní technického zabezpečenia pre zakročujúcich príslušníkov polície. V žiadnom prípade však nemožno hovoriť o zbytočnom plytvaní finančných prostriedkov, pretože všetky zakúpené technické prostriedky, osobná výbava policajtov a podobne zostávajú naďalej k dispozícii pre prípad, že by bolo nutné nasadiť poriadkové sily napríklad pri športových podujatiach spojených s výtržnosťami fanúšikov, v opätovnom organizovaní podobných podujatí a podobne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja som sa nepýtala, koľko stál výstroj policajtov, pretože viem, že sa nezničí a zostane im. Základ mojej otázky znel, ako hodnotíte spravodajstvo Slovenskej informačnej služby, resp. iných spravodajských služieb, ktoré hovorili o desaťtisícových demonštráciách. Predsa nemôžete mi odpovedať takým spôsobom, že nejaké občianske združenia hlásili 10 000. A keby nejaké občianske združenia nahlásili 5 miliónov, tak my to zoberieme? Na čo máme potom spravodajské služby? Na to som sa pýtala, ale keďže tu nie je pán premiér, tak ani mi nemusíte odpovedať. 
Doplňujúca odpoveď Napriek tomu vám odpoviem, pani poslankyňa, teraz sám za seba, ak dovolíte. Áno, ukázalo sa, máte pravdu v tom, že sa ukázalo, že odhady, o ktorých uvažovala polícia aj vláda, sa nenaplnili a že tá účasť bola omnoho, omnoho nižšia, bola takmer žiadna. Zároveň ale je pravdou, že sa nedá úplne presne takéto veci prognózovať a vždy je lepšie byť pripravený na horší variant, ak sa tento variant nenaplní, ako nebyť pripravený, a potom musieť čeliť horšiemu variantu. Stačí, keď si spomeniete, a ja som bol účastný, pani poslankyňa, v Seattle som síce nebol, ale bol som v Prahe v roku 2000 počas výtržností, počas zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Bol som vo Washingtone v roku 1999 počas podobných výtržností a počul som od priamych účastníkov týchto výtržností v Seattle a aj na základe tohto vás môžem ubezpečiť, že je oveľa lepším variantom byť pripravený na horší vývoj, ktorý napokon nenastane, ako nebyť pripravený, a potom musieť čeliť tomu vývoju horšiemu. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.