Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 5. 2004 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Pán minister, pýtam sa vás, ako môžete vysvetliť, že čistenie hraníc s Ukrajinou a Poľskom v okrese Snina doteraz vykonával Leso-poľnohospodársky majetok Ulič a v posledných dvoch rokoch, nehľadiac na neúmernú nezamestnanosť celej doliny, zákazky čistenia dostávajú firmy blízke Bratislave. 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 13. 5. 2004 
Zodpovedal minister obrany SR Juraj Liška 
Odpoveď Vážený pán poslanec, údržbu a čistenie hraničného pruhu na štátnej hranici s Ukrajinou v zmysle čl. 5 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach zabezpečuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru prostredníctvom hraničných splnomocnencov. Údržbu a čistenie hraničného pruhu na ostatných úsekoch štátnej hranice, teda v danom prípade s Poľskom, zabezpečuje odbor správy štátnych hraníc Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Oba tieto útvary vybrali firmy na čistenie a údržbu hraničného pruhu výberovým konaním. Pre hranicu s Ukrajinou bola vybraná s najlepšou cenovou ponukou firma Lyžiarsky spolok Hronec Hlobišov z okresu Brezno, ktorá má previerku Národného bezpečnostného úradu so stupňom „vyhradené“. Zmluva o dielo bola uzatvorená na dva roky, jej platnosť skončila v roku 2003. Na čistenie hraničného pruhu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou bola uzatvorená zmluva s Geodéziou Žilina na obdobie 5 rokov. Platnosť zmluvy taktiež skončila v roku 2003. Prostredníctvom tejto firmy zabezpečoval odbor správy štátnych hraníc Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR geodetické, meračské a iné práce súvisiace so správou štátnych hraníc. Dňom 1. 1. 2004 bol zriadený nový odbor hraničnej polície Sobrance, ktorý prevzal zodpovednosť za problematiku čistenia hraničného pruhu na slovensko-ukrajinskej hranici a zabezpečí cestou príslušného pracoviska ministerstva vnútra výberové konanie na výber firmy pre čistenie a údržbu hraničného pruhu na štátnej hranici s Ukrajinou. Nové výberové konanie na údržbu a čistenie hraničného pruhu na štátnej hranici s Ukrajinou v roku 2004 zatiaľ nebolo vyhlásené. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Je škoda, že odpovedáte vy, že to nie je konkrétne minister vnútra, ale tu je parádne vidieť, že, áno, výberové konanie tam, kde je veľká nezamestnanosť, tieto firmy si zobrali ľudí z tohto okresu, ale výsledky ich práce a zisk išiel kdesi inde a táto dolina ostáva ďalej chudobná a bude ďalej chudobná. Ináč som veľmi rád, že hovoríte, že to bude firma zo Sobraniec, predpokladám, že, áno, zostane to na východe. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.