Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jaroslav Paška

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 8. 1999 
Zadávateľ Jaroslav Paška 
Otázka Ktorá súčiastka na bicyklíku určuje jeho kvalitu? Najlepšia či najmenej spoľahlivá? 
Adresát predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 26. 8. 1999 
Zodpovedal predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Myslím, vážený pán poslanec, že môžete rovno prejsť k doplňujúcej otázke. (So smiechom.) 
Doplňujúca otázka Očakával som, že ako technik budete vedieť na túto otázku odpovedať, ale je zrejme veľmi zložitá, tak sa teda pokúsim naznačiť súvislosť medzi mojou ďalšou otázkou a predchádzajúcou otázkou. Tak ako kvalita každého produktu je limitovaná jeho najnespoľahlivejšou súčiastkou, tak aj kvalita krátkej práce vášho kabinetu je poznačená viacerými aférami a neúspechmi za toto krátke obdobie. Od vášho nástupu k moci bola hodnota slovenskej koruny a tým aj úspory našich občanov znehodnotená o viac ako 20 %. V dôsledku chaotických hospodárskych opatrení bolo Slovensko preradené medzi krajiny s veľkými rizikami pre medzinárodné investície. Inflácia sa blíži k 15 % a miera nezamestnanosti k 20 %. Na jeseň sa očakáva ďalšie prepúšťanie zamestnancov štátnej správy - učiteľov, policajtov. V lekárňach nedostať lieky, lekári nie sú schopní poskytovať zdravotné služby, nemocní musia na niektoré zákroky čakať aj niekoľko mesiacov. Aféry okolo deblokácií, predaja licencií, reprivatizácie zaváňajú klientelizmom a diskreditujú nielen vašu vládu, ale aj politické zoskupenia, ktoré za ňou stoja. Ekonomickí experti vyčíslili hospodárske straty z nekvalifikovaných rozhodnutí vašej vlády na približne 150 mld. Sk. Pýtam sa: Dokedy, dokedy budete takýmto štýlom pokračovať? Neprehodnotíte štýl vášho vládnutia, nebudete sa serióznejšie zaoberať tými opatreniami a tými krokmi, ktoré vedú k hospodárskemu úpadku Slovenskej republiky? 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec za túto doplňujúcu otázku. Je mi len ľúto, že som sa nedozvedel, že ktorá tá súčiastka je najdôležitejšia. Je to vaše videnie vývoja Slovenska, pán poslanec. Moje je iné, diametrálne iné a dovolím si toto diametrálne iné videnie azda podoprieť svojimi argumentmi. Vy ste hovorili o znehodnotení meny. Ja vám ponúkam obraz stabilizácie slovenskej koruny. Pozrite sa na výmenný kurz povedzme 17., 18. mája, pozrite sa dnes, kedy sa dostáva v niektorých dňoch slovenská koruna alebo jej vzťah k doláru pod hranicu 42 slovenských korún. Rovnako sa pozrite na vzťah slovenskej koruny a euro. Je nesporné, že po období, keď bola slovenská ekonomika zaťažovaná mnohými úvermi, hlbokým prepadom štátneho rozpočtového hospodárenia sme boli nútení pristúpiť ku krokom, ktoré sa neprijímajú s najväčšou vôľou, ale nepochybne priniesli povedzme stabilizáciu slovenskej koruny. To je fakt, to je argument. A tak ako sme zvládli stabilizáciu slovenskej meny, slovenskej koruny, tak postupne dochádza k evidentnej stabilizácii celého slovenského hospodárstva. Nie je mojou úlohou a nemám ani priestor, aby som hovoril o mnohých ukazovateľoch. Ale spomeniem aspoň vývoj zahraničnoobchodnej bilancie. Za pol roka 28 mld. Sk. Za júl je pasívne saldo už iba 1 mld. Sk. Je evidentné, že tie nožnice, ktoré sa nebezpečne roztvárali medzi exportom a importom, sa začínajú privierať, čo nepochybne je dobrým znakom stabilizácie slovenského hospodárstva. Rovnako by som mohol hovoriť o tom, že sa nám darí zvládať splátky mnohých úverov, ktoré neskutočne zaťažujú slovenskú ekonomiku. Spomeniem aspoň splátky za Vodohospodársku výstavbu, za Železnice Slovenskej republiky v rámci Slovenských elektrárni, za Jadrovú elektráreň Mochovce a mnohé ďalšie. Sú tu ďalšie signály, ktoré hovoria o tom, že slovenská ekonomika sa zotavuje. Je evidentný záujem zahraničných investorov. Iste ste si všimli, lebo pochádzate, myslím, z tohto kraja, lebo máte blízko, myslím si, že teda skôr váš kolega, že je veľká investícia na Dolných Kysuciach, že sa stavia fabrika, ktorá dá ľuďom prácu na Kysuciach. Nedávno sme otvárali rovnako na zelenej lúke stavenisko v dedine neďaleko Martina, kde sa budú vyrábať poťahy na automobilové sedačky. Takéto investície sú pripravované v Žiari nad Hronom, neďaleko Košíc a vlastne vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj to je veľmi jasný signál stabilizácie slovenskej ekonomiky. A, pochopiteľne, mohol by som hovoriť aj o mnohých ďalších otázkach vnútornej politiky, zahraničnej politiky, ale skončím tým, čo nie je príjemné, povedzme ani mne, ani nám v tomto období kauzy, ako vy hovoríte. Za vás sa kauzy vyrábali a ututlávali, my sa snažíme jednoducho s nimi poctivo vyrovnať. (Ruch v sále.) Nie je to jednoduché, áno, je to naozaj tak. Nie je to jednoduché, to klbko je veľmi spletité, veľmi veľké, ale konáme pred očami verejnosti, konáme s otvorenými kartami a súčasťou tohto konania bude aj Národný program boja proti korupcii, ktorý predložíme do konca tohto roku. Ďakujem veľmi pekne za otázku. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.