Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 3. 2004 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Pán minister, pýtam sa vás, na základe akého rozhodnutia katastrálny odbor v Snine poskytnutie ústnej informácie v rámci jedného katastrálneho územia spoplatňuje kolkovou známkou v hodnote 100 Sk? 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 4. 3. 2004 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, všetky orgány miestnej štátnej správy patria do riadiacej pôsobnosti niektorého z ústredných orgánov štátnej správy. Katastrálne úrady nie sú v pôsobnosti ministerstva vnútra, ale ich riadi a usmerňuje Úrad geodézie, kartografie a katastra. Dodávam pre vašu informáciu, že úrad môže vyberať správne poplatky formou kolkovej známky v prípadoch taxatívne ustanovených zákonom o správnych poplatkoch. Teda odporúčam, pán poslanec, v prípade riešenia vašej otázky obrátiť sa na príslušný ústredný orgán. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Nemám čo k tomu dodať. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.